Leviticus 18

CHAPTER 18

Laws Regarding Indecency

και ελάλησε κύριος προς Μωυσήν λέγων λάλησον τοις υιοίς Ισραήλ και ερείς προς αυτούς εγώ κύριος ο θεός υμών κατά τα επιτηδεύματα της γης Αιγύπτου εν η παρωκήσατε εν αυτή ου ποιήσετε και κατά τα επιτηδεύματα της γης Χαναάν εις ην εγώ εισάγω υμάς εκεί ου ποιήσετε και τοις νομίμοις αυτών ου πορεύσεσθε τα κρίματά μου ποιήσετε και τα προστάγματά μου φυλάξεσθε και πορεύεσθε εν αυτοίς εγώ κύριος ο θεός υμών και φυλάξεσθε πάντα τα προστάγματά μου και πάντα τα κρίματά μου και ποιήσετε αυτά α ποιήσας αυτά άνθρωπος ζήσεται εν αυτοίς εγώ κύριος ο θεός υμών άνθρωπος άνθρωπος προς πάντα οικεία σαρκός αυτού ου προσελεύσεται αποκαλύψαι ασχημοσύνην εγώ κύριος ασχημοσύνην του πατρός σου και ασχημοσύνην της μητρός σου ουκ αποκαλύψεις μήτηρ γαρ σου εστίν την ασχημοσύνην αυτής ουκ αποκαλύψεις ασχημοσύνην γυναικός πατρός σου ουκ αποκαλύψεις ασχημοσύνη πατρός σου εστίν ασχημοσύνην της αδελφής σου εκ πατρός σου η εκ μητρός σου ενδογενούς η γεγεννημένης έξω ουκ αποκαλύψεις την ασχημοσύνην αυτών 10 ασχημοσύνην θυγατρός υιού σου η θυγατρός θυγατρός σου ουκ αποκαλύψεις την ασχημοσύνην αυτών ότι ση ασχημοσύνη εστίν 11 ασχημοσύνην θυγατρός γυναικός πατρός σου ουκ αποκαλύψεις ομοπάτρια αδελφή σου εστίν ουκ αποκαλύψεις την ασχημοσύνην αυτής 12 ασχημοσύνην αδελφής πατρός σου ουκ αποκαλύψεις οικεία γαρ πατρός σου εστίν 13 ασχημοσύνην αδελφής μητρός σου ουκ αποκαλύψεις οικεία γαρ μητρός σου εστίν 14 ασχημοσύνην αδελφού του πατρός σου ουκ αποκαλύψεις και προς την γυναίκα αυτού ουκ εισελεύση συγγενής γαρ σου εστίν 15 ασχημοσύνην νύμφης σου ουκ αποκαλύψεις γυνή γαρ υιού σου εστίν ουκ αποκαλύψεις την ασχημοσύνην αυτής 16 ασχημοσύνην γυναικός αδελφού σου ουκ αποκαλύψεις ασχημοσύνη αδελφού σου εστίν 17 ασχημοσύνην γυναικός και θυγατρός αυτής ουκ αποκαλύψεις την θυγατέρα του υιού αυτής και την θυγατέρα της θυγατρός αυτής ου λήψη αποκαλύψαι την ασχημοσύνην αυτών οικείαί σου εισίν ασέβημά εστι 18 γυναίκα επ΄ αδελφή αυτής ου λήψη αντίζηλον αποκαλύψαι την ασχημοσύνην αυτής επ΄ αυτή έτι ζώσης αυτής 19 και προς γυναίκα εν χωρισμώ ακαθαρσίας αυτής ουκ εισελεύση αποκαλύψαι την ασχημοσύνην αυτής 20 και προς την γυναίκα του πλησίον σου ου δώσεις κοίτην σπέρματός σου του εκμιανθήναι προς αυτήν 21 και από του σπέρματός σου ου δώσεις λατρεύειν άρχοντι και ου βεβηλώσεις το όνομα το άγιον εγώ κύριος 22 και μετά άρσενος ου κοιμηθήση κοίτην γυναικείαν βδέλυγμα γαρ εστι 23 και προς παν τετράπουν ου δώσεις κοίτην σου εις σπερματισμόν εκμιανθήναι προς αυτό και γυνή ου στήσεται προς παν τετράπουν βιβασθήναι μυσαρόν γαρ εστι 24 μη μιαίνεσθε εν πάσι τούτοις εν πάσι γαρ τούτοις εμιάνθησαν τα έθνη α εγώ εξαποστελλώ προ προσώπου υμών 25 και εξεμιάνθη η γη και ανταπέδωκα αδικίαν αυτοίς δι΄ αυτήν και προσώχθισεν η γη τοις εγκαθημένοις επ΄ αυτής 26 και φυλάξεσθε πάντα τα νόμιμά μου και τα προστάγματά μου και ου ποιήσετε από παντων των βδελυγμάτων τούτων ο εγχώριος και ο προσγενόμενος προσήλυτος εν υμίν 27 πάντα γαρ τα βδελύγματα ταύτα εποίησαν οι άνθρωποι της γης οι όντες πρότερον υμών και εμιάνθη η γη 28 και ίνα μη προσοχθίση υμίν η γη εν τω μιαίνειν υμάς αυτήν ον τρόπον προσώχθισε τοις έθνεσι τοις προ υμών 29 ότι πας ος αν ποιήση από πάντων των βδελυγμάτων τούτων εξολοθρευθήσονται αι ψυχαί αι ποιούσαι εκ μέσου του λαού αυτών 30 και φυλάξετε τα προστάγματά μου όπως μη ποιήτε από πάντων των νομίμων των εβδελυγμένων α γέγονε προ του υμάς και ου μιανθήσεσθε εν αυτοίς ότι εγώ κύριος ο θεός υμών
Copyright information for ABPGRK