Leviticus 19

CHAPTER 19

Laws Regarding Social Conduct

και ελάλησε κύριος προς Μωυσήν λέγων λάλησον πάση τη συναγωγή των υιών Ισραήλ και ερείς προς αυτούς άγιοι έσεσθε ότι άγιος εγώ κύριος ο θεός υμών έκαστος πατέρα αυτού και μητέρα αυτού φοβείσθω και τα σάββατά μου φυλάξεσθε εγώ κύριος ο θεός υμών ουκ επακολουθήσετε ειδώλοις και θεούς χωνευτούς ου ποιήσετε υμίν εγώ κύριος ο θεός υμών και εάν θύσητε θυσίαν σωτηρίου τω κυρίω δεκτήν υμών θύσετε η αν ημέρα θύσετε βρωθήσεται και τη άυριον και αν καταλειφθή έως ημέρας τρίτης εν πυρί κατακαυθήσεται εάν δε βρώσει βρωθή τη ημέρα τη τρίτη άθυτόν εστιν ου δεχθήσεται ο δε έσθων αυτό αμαρτίαν λήψεται ότι τα άγια κυρίου εβεβήλωσε και εξολοθρευθήσονται αι ψυχαί αι εσθίουσαι εκ του λαού αυτών και εκθεριζόντων υμών τον θερισμόν της γης υμών ου συντελέσετε τον θερισμόν υμών του αγρού σου εκθερίσαι και τα αποπίπτοντα του θερισμού σου ου συλλέξεις 10 και τον αμπελώνά σου ουκ επανατρυγήσεις ουδέ τας ρώγας του αμπελώνός σου συλλέξεις τω πτωχώ και τω προσηλύτω καταλείψεις αυτά εγώ κύριος ο θεός υμών 11 ου κλέψετε και ου ψεύσεσθε ουδέ συκοφαντήσει έκαστος τον πλησίον 12 και ουκ ομείσθε τω ονόματί μου επ΄ αδίκω και ου βεβηλώσετε το όνομα το άγιον του θεού υμών εγώ κύριος ο θεός υμών 13 ουκ αδικήσεις τον πλησίον και ουχ αρπάσεις και ου κοιμηθήσεται ο μισθός του μισθωτού σου παρά σοι έως πρωϊ 14 ου κακώς ερείς κωφόν και απέναντι τυφλού ου προσθήσεις σκάνδαλον και φοβηθήση κύριον τον θεόν σου εγώ κύριος ο θεός υμών 15 ου ποιήσετε άδικον εν κρίσει ου λήψη πρόσωπον πτωχού ουδέ μη θαυμάσης πρόσωπον δυνάστου εν δικαιοσύνη κρινείς τον πλησίον σου 16 ου πορεύση δόλω εν τω έθνει σου ουκ επισυστήση εφ΄ αίματι του πλησίον σου εγώ κύριος ο θεός υμών 17 ου μισήσεις τον αδελφόν σου τη διανοία σου ελεγμώ ελέγξεις τον πλησίον σου και ου λήψη δι΄ αυτόν αμαρτίαν 18 και ουκ εκδικάταί σου η χειρ και ου μηνιείς τοις υιοίς του λαού σου και αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν εγώ κύριος ο θεός υμών 19 τον νόμον μου φυλάξεσθε τα κτήνη σου ου κατοχεύσεις ετεροζύγω και τον αμπελώνά σου ου κατασπερείς διάφορον και ιμάτιον εκ δύο υφασμένον κίβδηλον ουκ επιβαλείς σεαυτώ 20 και εάν τις κοιμηθή μετά γυναικός κοίτην σπέρματος και αυτή οικέτις διαπεφυλαγμένη ανθρώπω και αυτή λύτροις ου λελύτρωται η ελευθερία ουκ εδόθη αυτή επισκοπή έσται αυτοίς ουκ αποθανούνται ότι ουκ απηλευθερώθη 21 και προσάξει της πλημμελείας αυτού τω κυρίω παρά την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου κριόν πλημμελείας 22 και εξιλάσεται περί αυτού ο ιερεύς εν τω κριώ της πλημμελείας έναντι κυρίου περί της αμαρτίας αυτού ης ήμαρτε και αφεθήσεται αυτώ η αμαρτία ην ήμαρτεν 23 όταν δε εισέλθητε εις την γην ην κύριος ο θεός υμών δίδωσιν υμίν και καταφυτεύσητε παν ξύλον βρώσιμον και περικαθαριείτε την ακαθαρσίαν αυτού ο καρπός αυτού τρία έτη έσται υμίν απερικάθαρτος ου βρωθήσεται 24 και τω έτει τω τετάρτω έσται πας ο καρπός αυτού άγιος αινετός τω κυρίω 25 εν δε τω έτει τω πέμπτω φάγεσθε τον καρπόν αυτού πρόσθεμα υμίν τα γεννήματα αυτού εγώ κύριος ο θεός υμών 26 μη έσθετε επί των ορεών και ουκ οιωνιείσθε ουδέ ορνιθοσκοπήσεσθε 27 ου ποιήσετε σισόην εκ της κόμης της κεφαλής υμών ουδέ φθερείτε την όψιν του πώγωνος υμών 28 και εντομίδας ου ποιήσετε επί ψυχή εν τω σώματι υμών και γράμματα στικτά ου ποιήσετε εν υμίν εγώ κύριος ο θεός υμών 29 ου βεβηλώσεις την θυγατέρα σου εκπορνεύσαι αυτήν και ουκ εκπορνεύσει η γη και πλησθήσεται η γη ανομίας 30 τα σάββατά μου φυλάξεσθε και από των αγίων μου φοβηθήσεσθε εγώ κύριος 31 ουκ επακολουθήσετε εγγαστριμύθοις και τοις επαοιδοίς ου προσκολληθήσεσθε εκμιανθήναι εν αυτοίς εγώ κύριος ο θεός υμών 32 από προσώπου πολιού εξαναστήση και τιμήσεις πρόσωπον πρεσβυτέρου και φοβηθήση τον θεόν σου εγώ κύριος ο θεός υμών 33 εάν δε τις προσέλθη υμίν προσήλυτος εν τη γη υμών ου θλίψετε αυτόν 34 ως ο αυτόχθων εν υμίν έσται ο προσήλυτος ο προσπορευόμενος προς υμάς και αγαπήσεις αυτόν ως σεαυτόν ότι προσήλυτοι εγενήθητε εν γη Αιγύπτου εγώ κύριος ο θεός υμών 35 ου ποιήσετε άδικον εν κρίσει εν μέτροις και εν σταθμίοις και εν ζυγοίς 36 ζυγά δίκαια και μέτρα στάθμια δίκαια και χους δίκαιος έσται υμίν εγώ κύριος ο θεός υμών ο εξαγαγών υμάς εκ γης Αιγύπτου 37 και φυλάξεσθε πάντα τα νόμιμά μου και πάντα τα προστάγματά μου και ποιήσετε αυτά εγώ κύριος
Copyright information for ABPGRK