Leviticus 20

CHAPTER 20

Laws Regarding Idolatry

1και ελάλησε κύριος προς Μωυσήν λέγων 2και τοις υιοίς Ισραήλ λαλήσεις λέγων εάν τις από των υιών Ισραήλ η των προσγεγενημένων προσηλύτων εν Ισραήλ ος αν δω του σπέρματος αυτού άρχοντι θανάτω θανατούσθω το έθνος το επί της γης λιθοβολήσουσιν αυτόν εν λίθοις 3και εγώ επιστήσω το πρόσωπόν μου επί τον άνθρωπον εκείνον και απολώ αυτόν εκ του λαού αυτού ότι του σπέρματος αυτού έδωκεν άρχοντι ίνα μιάνη τα άγιά μου και βεβηλώση το όνομα το ηγιασμένον μοι 4εάν δε υπερόψει υπερίδωσιν οι αυτόχθονες της γης τοις οφθαλμοίς αυτών από του ανθρώπου εκείνου εν τω δούναι αυτόν του σπέρματος αυτού άρχοντι του μη αποκτείναι αυτόν 5και επιστήσω το πρόσωπόν μου επί τον άνθρωπον εκείνον και την συγγένειαν αυτού και απολώ αυτόν και πάντας τους ομονοούντας αυτώ ώστε εκπορνεύειν αυτούς εις τους άρχοντας εκ του λαού αυτών 6και ψυχή η αν επακολουθήση εγγαστριμύθοις η επαοιδοίς ώστε εκπορνεύσαι οπίσω αυτών επιστήσω το πρόσωπόν μου επί την ψυχήν εκείνην και απολώ αυτήν εκ του λαού αυτής 7και αγιασθήσεσθε και έσεσθε άγιοι ότι άγιος εγώ κύριος ο θεός υμών 8και φυλάξεσθε τα προστάγματά μου και ποιήσετε αυτά εγώ κύριος ο αγιάζων υμάς 9άνθρωπος άνθρωπος ος αν κακώς είπη τον πατέρα αυτού η την μητέρα αυτού θανάτω θανατούσθω πατέρα αυτού η μητέρα αυτού κακώς είπεν ένοχος έσται

Laws Regarding Sexual Impurity

10και άνθρωπος άνθρωπος ος αν μοιχεύσηται γυναίκα ανδρός η ος αν μοιχεύσηται γυναίκα του πλησίον αυτού θανάτω θανατούσθωσαν ο μοιχεύων και η μοιχευομένη 11και εάν τις κοιμηθή μετά γυναικός του πατρός αυτού ασχημοσύνην του πατρός αυτού απεκάλυψε θανάτω θανατούσθωσαν αμφότεροι ένοχοί εισι 12και εάν τις κοιμηθή μετά νύμφης αυτού θανάτω θανατούσθωσαν αμφότεροι ησέβησαν ένοχοί εισι 13και ος αν κοιμηθή μετά άρσενος κοίτην γυναικός βδέλυγμα εποίησαν αμφότεροι θανάτω θανατούσθωσαν ένοχοί εισιν 14ος αν λάβη γυναίκα και την μητέρα αυτής ανόμημά εστιν εν πυρί κατακαύσουσιν αυτόν και αυτάς και ουκ έσται ανόμημα εν υμίν 15και ος αν δω κοιτασίαν αυτού εν τετράποδι θανάτω θανατούσθω και το τετράπουν αποκτενείτε 16και γυνή ήτις προσελεύσεται προς παν κτήνος βιβασθήναι αυτήν υπ΄ αυτού αποκτενείτε την γυναίκα και το κτήνος θανάτω θανατούσθωσαν ένοχοί εισιν 17ος αν λάβη την αδελφήν αυτού εκ πατρός αυτού η εκ μητρός αυτού και ίδη την ασχημοσύνην αυτής και αύτη ίδη την ασχημοσύνην αυτού όνειδός εστιν εξολοθρευθήσονται ενώπιον υιών γένους αυτών ασχημοσύνην αδελφής αυτού απεκαλυψεν αμαρτίαν αυτού λήψεται 18και ανήρ ος αν κοιμηθή μετά γυναικός αποκαθημένης και αποκαλύψει την ασχημοσύνην αυτής την πηγήν αυτής απεκάλυψε και αύτη απεκάλυψε την ρύσιν του αίματος αυτής εξολοθρευθήσονται αμφότεροι εκ της γενεάς αυτών 19και ασχημοσύνην αδελφής πατρός σου και αδελφής μητρός σου ουκ αποκαλύψεις την γαρ οικειότητα απεκάλυψεν αμαρτίαν αυτων αποίσονται 20και ος αν κοιμηθή μετά συγγενούς αυτού ασχημοσύνην της συγγενείας αυτού απεκάλυψεν άτεκνοι αποθανούνται 21και ανήρ ος εάν λάβη γυναίκα του αδελφού αυτού ακαθαρσία εστίν ασχημοσύνην του αδελφού αυτού απεκάλυψεν άτεκνοι αποθανούνται 22και φυλάξασθε πάντα τα προστάγματά μου και πάντα τα κρίματά μου και ποιήσετε αυτά και ου μη προσοχθίση υμίν η γη εις ην εγώ εισάγω υμάς εκεί κατοικείν επ΄ αυτής 23και ουχί πορεύεσθε εν τοις νομίμοις των εθνών ους εξαποστέλλω αφ΄ υμών ότι ταύτα πάντα εποίησαν και εβδελυξάμην αυτούς 24και είπα υμίν υμείς κληρονομήσετε την γην αυτών και εγώ δώσω υμίν αυτήν εν κτήσει γην ρέουσαν γάλα και μέλι εγώ κύριος ο θεός υμών ος διώρισα υμάς από πάντων των εθνών 25και αφοριείτε εαυτούς αναμέσον των κτηνών των καθαρών και ακαθάρτων και αναμέσον των πετεινών των καθαρών και των ακαθάρτων και ου βδελύξετε τας ψυχάς υμών εν τοις κτήνεσι και εν τοις πετεινοίς και εν πάσι τοις ερπετοίς της γης α εγώ αφώρισα υμίν εν ακαθαρσία 26και έσεσθέ μοι άγιοι ότι εγώ άγιος κύριος ο θεός υμών ο αφορίσας υμάς από πάντων των εθνών είναι εμοί 27και ανήρ η γυνή ος αν γένηται αυτών εγγαστρίμυθος η επαοιδός θανάτω θανατούσθωσαν αμφότεροι λίθοις λιθοβολήσετε αυτούς ένοχοί εισι
Copyright information for ABPGRK