Leviticus 20

CHAPTER 20

Laws Regarding Idolatry

και ελάλησε κύριος προς Μωυσήν λέγων και τοις υιοίς Ισραήλ λαλήσεις λέγων εάν τις από των υιών Ισραήλ η των προσγεγενημένων προσηλύτων εν Ισραήλ ος αν δω του σπέρματος αυτού άρχοντι θανάτω θανατούσθω το έθνος το επί της γης λιθοβολήσουσιν αυτόν εν λίθοις και εγώ επιστήσω το πρόσωπόν μου επί τον άνθρωπον εκείνον και απολώ αυτόν εκ του λαού αυτού ότι του σπέρματος αυτού έδωκεν άρχοντι ίνα μιάνη τα άγιά μου και βεβηλώση το όνομα το ηγιασμένον μοι εάν δε υπερόψει υπερίδωσιν οι αυτόχθονες της γης τοις οφθαλμοίς αυτών από του ανθρώπου εκείνου εν τω δούναι αυτόν του σπέρματος αυτού άρχοντι του μη αποκτείναι αυτόν και επιστήσω το πρόσωπόν μου επί τον άνθρωπον εκείνον και την συγγένειαν αυτού και απολώ αυτόν και πάντας τους ομονοούντας αυτώ ώστε εκπορνεύειν αυτούς εις τους άρχοντας εκ του λαού αυτών και ψυχή η αν επακολουθήση εγγαστριμύθοις η επαοιδοίς ώστε εκπορνεύσαι οπίσω αυτών επιστήσω το πρόσωπόν μου επί την ψυχήν εκείνην και απολώ αυτήν εκ του λαού αυτής και αγιασθήσεσθε και έσεσθε άγιοι ότι άγιος εγώ κύριος ο θεός υμών και φυλάξεσθε τα προστάγματά μου και ποιήσετε αυτά εγώ κύριος ο αγιάζων υμάς άνθρωπος άνθρωπος ος αν κακώς είπη τον πατέρα αυτού η την μητέρα αυτού θανάτω θανατούσθω πατέρα αυτού η μητέρα αυτού κακώς είπεν ένοχος έσται

Laws Regarding Sexual Impurity

10 και άνθρωπος άνθρωπος ος αν μοιχεύσηται γυναίκα ανδρός η ος αν μοιχεύσηται γυναίκα του πλησίον αυτού θανάτω θανατούσθωσαν ο μοιχεύων και η μοιχευομένη 11 και εάν τις κοιμηθή μετά γυναικός του πατρός αυτού ασχημοσύνην του πατρός αυτού απεκάλυψε θανάτω θανατούσθωσαν αμφότεροι ένοχοί εισι 12 και εάν τις κοιμηθή μετά νύμφης αυτού θανάτω θανατούσθωσαν αμφότεροι ησέβησαν ένοχοί εισι 13 και ος αν κοιμηθή μετά άρσενος κοίτην γυναικός βδέλυγμα εποίησαν αμφότεροι θανάτω θανατούσθωσαν ένοχοί εισιν 14 ος αν λάβη γυναίκα και την μητέρα αυτής ανόμημά εστιν εν πυρί κατακαύσουσιν αυτόν και αυτάς και ουκ έσται ανόμημα εν υμίν 15 και ος αν δω κοιτασίαν αυτού εν τετράποδι θανάτω θανατούσθω και το τετράπουν αποκτενείτε 16 και γυνή ήτις προσελεύσεται προς παν κτήνος βιβασθήναι αυτήν υπ΄ αυτού αποκτενείτε την γυναίκα και το κτήνος θανάτω θανατούσθωσαν ένοχοί εισιν 17 ος αν λάβη την αδελφήν αυτού εκ πατρός αυτού η εκ μητρός αυτού και ίδη την ασχημοσύνην αυτής και αύτη ίδη την ασχημοσύνην αυτού όνειδός εστιν εξολοθρευθήσονται ενώπιον υιών γένους αυτών ασχημοσύνην αδελφής αυτού απεκαλυψεν αμαρτίαν αυτού λήψεται 18 και ανήρ ος αν κοιμηθή μετά γυναικός αποκαθημένης και αποκαλύψει την ασχημοσύνην αυτής την πηγήν αυτής απεκάλυψε και αύτη απεκάλυψε την ρύσιν του αίματος αυτής εξολοθρευθήσονται αμφότεροι εκ της γενεάς αυτών 19 και ασχημοσύνην αδελφής πατρός σου και αδελφής μητρός σου ουκ αποκαλύψεις την γαρ οικειότητα απεκάλυψεν αμαρτίαν αυτων αποίσονται 20 και ος αν κοιμηθή μετά συγγενούς αυτού ασχημοσύνην της συγγενείας αυτού απεκάλυψεν άτεκνοι αποθανούνται 21 και ανήρ ος εάν λάβη γυναίκα του αδελφού αυτού ακαθαρσία εστίν ασχημοσύνην του αδελφού αυτού απεκάλυψεν άτεκνοι αποθανούνται 22 και φυλάξασθε πάντα τα προστάγματά μου και πάντα τα κρίματά μου και ποιήσετε αυτά και ου μη προσοχθίση υμίν η γη εις ην εγώ εισάγω υμάς εκεί κατοικείν επ΄ αυτής 23 και ουχί πορεύεσθε εν τοις νομίμοις των εθνών ους εξαποστέλλω αφ΄ υμών ότι ταύτα πάντα εποίησαν και εβδελυξάμην αυτούς 24 και είπα υμίν υμείς κληρονομήσετε την γην αυτών και εγώ δώσω υμίν αυτήν εν κτήσει γην ρέουσαν γάλα και μέλι εγώ κύριος ο θεός υμών ος διώρισα υμάς από πάντων των εθνών 25 και αφοριείτε εαυτούς αναμέσον των κτηνών των καθαρών και ακαθάρτων και αναμέσον των πετεινών των καθαρών και των ακαθάρτων και ου βδελύξετε τας ψυχάς υμών εν τοις κτήνεσι και εν τοις πετεινοίς και εν πάσι τοις ερπετοίς της γης α εγώ αφώρισα υμίν εν ακαθαρσία 26 και έσεσθέ μοι άγιοι ότι εγώ άγιος κύριος ο θεός υμών ο αφορίσας υμάς από πάντων των εθνών είναι εμοί 27 και ανήρ η γυνή ος αν γένηται αυτών εγγαστρίμυθος η επαοιδός θανάτω θανατούσθωσαν αμφότεροι λίθοις λιθοβολήσετε αυτούς ένοχοί εισι
Copyright information for ABPGRK