Leviticus 21

CHAPTER 21

Laws Regarding Priestly Conduct

1και είπε κύριος προς Μωυσήν λέγων είπον τοις ιερεύσι τοις υιοίς Ααρών και ερείς προς αυτούς εν ταις ψυχαίς ου μιανθήσονται εν τω έθνει αυτών 2αλλ΄ η εν τω οικείω τω έγγιστα αυτών επί πατρί και επί μητρί και επί υιοίς και επί θυγατράσι και επ΄ αδελφώ 3και επ΄ αδελφή αυτού παρθένω τη εγγιζούση αυτώ τη μη εκδεδομένη ανδρί επί τούτοις ου μιανθήσεται 4εξάπινα εν τω λαώ αυτού εις βεβήλωσιν αυτού 5και φαλάκρωμα ου ξυρηθήσεσθε την κεφαλήν επί νεκρώ και την όψιν του πώγωνος ου ξυρήσονται και επί τας σάρκας αυτών ου κατατεμούσιν εντομίδας 6άγιοι έσονται τω θεώ αυτών και ου βεβηλώσουσι το όνομα του θεού αυτών τας γαρ θυσίας κυρίου δώρα τω θεώ αυτών αυτοί προσφέρουσι και έσονται άγιοι 7γυναίκα πόρνην και βεβηλωμένην ου λήψονται και γυναίκα εκβεβλημένην από ανδρός αυτής ου λήψονται ότι άγιός εστι τω κυρίω τω θεώ αυτού 8και αγιάσεις αυτόν τα γαρ δώρα κυρίου του θεού υμών ούτος προσφέρει άγιος έσται ότι άγιος εγώ κύριος ο αγιάζων αυτούς 9και θυγάτηρ ανθρώπου ιερέως εάν βεβηλωθή του εκπορνεύσαι το όνομα του πατρός αυτής αυτή βεβηλοί επί πυρός κατακαυθήσεται 10και ο ιερεύς ο μέγας από των αδελφών αυτού του επικεχυμένου επί την κεφαλήν αυτού του ελαίου του χριστού και τετελειωμένου τας χειρας αυτου ενδύσασθαι τα ιμάτια την κεφαλήν ουκ αποκιδαρώσει και τα ιμάτια ου διαρρήξει 11και επί πάση ψυχή τετελευτηκύια ουκ εισελεύσεται επί πατρί αυτού ουδέ επί μητρί αυτού ου μιανθήσεται 12και εκ των αγίων ουκ εξελεύσεται και ου βεβηλώσει το ηγιασμένον του θεού αυτού ότι το άγιον έλαιον το χριστόν του θεού αυτού επ΄ αυτώ εγώ κύριος 13ούτος γυναίκα παρθένον εκ του γένους αυτού λήψεται 14χήραν δε και εκβεβλημένην και βεβηλωμένην και πόρνην ταύτας ου λήψεται αλλ΄ η παρθένον εκ του λαού αυτού λήψεται γυναίκα 15και ου βεβηλώσει το σπέρμα αυτού εν τω λαώ αυτού εγώ κύριος ο θεός ο αγιάζων αυτόν 16και ελάλησε κύριος προς Μωυσήν λέγων 17είπον Ααρών λέγων άνθρωπος εκ του γένους σου εις τας γενεάς υμών τίνι εάν η εν αυτώ μώμος ου προσελεύσεται προσφέρειν τα δώρα του θεού αυτού 18πας άνθρωπος ω εάν η εν αυτώ μώμος ου προσελεύσεται άνθρωπος τυφλός η χωλός η κολοβόριν η ωτότμητος 19η άνθρωπος ω εάν η εν αυτώ σύντριμμα χειρός η σύντριμμα ποδός 20η κυρτός η έφηλος η πτίλλος τους οφθαλμούς η άνθρωπος ω αν η εν αυτώ ψώρα αγρία η λειχήν η μονόρχις 21πας άνθρωπος ω εστιν εν αυτώ μώμος εκ του σπέρματος Ααρών του ιερέως ουκ εγγιεί του προσενεγκείν τας θυσίας κυρίω ότι μώμος εν αυτώ τα δώρα του θεού αυτού ου προσελεύσεται προσενεγκείν 22τα άγια των αγίων και από των αγίων φάγεται 23πλην προς το καταπέτασμα ου προσελεύσεται και προς το θυσιαστήριον ουκ εγγιεί ότι μώμον έχει και ου βεβηλώσει το άγιον του θεού αυτού ότι εγώ κύριος ο αγιάζων αυτούς 24και ελάλησε Μωυσής προς Ααρών και τους υιούς αυτού και προς πάντας τους υιούς Ισραήλ
Copyright information for ABPGRK