Leviticus 21

CHAPTER 21

Laws Regarding Priestly Conduct

και είπε κύριος προς Μωυσήν λέγων είπον τοις ιερεύσι τοις υιοίς Ααρών και ερείς προς αυτούς εν ταις ψυχαίς ου μιανθήσονται εν τω έθνει αυτών αλλ΄ η εν τω οικείω τω έγγιστα αυτών επί πατρί και επί μητρί και επί υιοίς και επί θυγατράσι και επ΄ αδελφώ και επ΄ αδελφή αυτού παρθένω τη εγγιζούση αυτώ τη μη εκδεδομένη ανδρί επί τούτοις ου μιανθήσεται εξάπινα εν τω λαώ αυτού εις βεβήλωσιν αυτού και φαλάκρωμα ου ξυρηθήσεσθε την κεφαλήν επί νεκρώ και την όψιν του πώγωνος ου ξυρήσονται και επί τας σάρκας αυτών ου κατατεμούσιν εντομίδας άγιοι έσονται τω θεώ αυτών και ου βεβηλώσουσι το όνομα του θεού αυτών τας γαρ θυσίας κυρίου δώρα τω θεώ αυτών αυτοί προσφέρουσι και έσονται άγιοι γυναίκα πόρνην και βεβηλωμένην ου λήψονται και γυναίκα εκβεβλημένην από ανδρός αυτής ου λήψονται ότι άγιός εστι τω κυρίω τω θεώ αυτού και αγιάσεις αυτόν τα γαρ δώρα κυρίου του θεού υμών ούτος προσφέρει άγιος έσται ότι άγιος εγώ κύριος ο αγιάζων αυτούς και θυγάτηρ ανθρώπου ιερέως εάν βεβηλωθή του εκπορνεύσαι το όνομα του πατρός αυτής αυτή βεβηλοί επί πυρός κατακαυθήσεται 10 και ο ιερεύς ο μέγας από των αδελφών αυτού του επικεχυμένου επί την κεφαλήν αυτού του ελαίου του χριστού και τετελειωμένου τας χειρας αυτου ενδύσασθαι τα ιμάτια την κεφαλήν ουκ αποκιδαρώσει και τα ιμάτια ου διαρρήξει 11 και επί πάση ψυχή τετελευτηκύια ουκ εισελεύσεται επί πατρί αυτού ουδέ επί μητρί αυτού ου μιανθήσεται 12 και εκ των αγίων ουκ εξελεύσεται και ου βεβηλώσει το ηγιασμένον του θεού αυτού ότι το άγιον έλαιον το χριστόν του θεού αυτού επ΄ αυτώ εγώ κύριος 13 ούτος γυναίκα παρθένον εκ του γένους αυτού λήψεται 14 χήραν δε και εκβεβλημένην και βεβηλωμένην και πόρνην ταύτας ου λήψεται αλλ΄ η παρθένον εκ του λαού αυτού λήψεται γυναίκα 15 και ου βεβηλώσει το σπέρμα αυτού εν τω λαώ αυτού εγώ κύριος ο θεός ο αγιάζων αυτόν 16 και ελάλησε κύριος προς Μωυσήν λέγων 17 είπον Ααρών λέγων άνθρωπος εκ του γένους σου εις τας γενεάς υμών τίνι εάν η εν αυτώ μώμος ου προσελεύσεται προσφέρειν τα δώρα του θεού αυτού 18 πας άνθρωπος ω εάν η εν αυτώ μώμος ου προσελεύσεται άνθρωπος τυφλός η χωλός η κολοβόριν η ωτότμητος 19 η άνθρωπος ω εάν η εν αυτώ σύντριμμα χειρός η σύντριμμα ποδός 20 η κυρτός η έφηλος η πτίλλος τους οφθαλμούς η άνθρωπος ω αν η εν αυτώ ψώρα αγρία η λειχήν η μονόρχις 21 πας άνθρωπος ω εστιν εν αυτώ μώμος εκ του σπέρματος Ααρών του ιερέως ουκ εγγιεί του προσενεγκείν τας θυσίας κυρίω ότι μώμος εν αυτώ τα δώρα του θεού αυτού ου προσελεύσεται προσενεγκείν 22 τα άγια των αγίων και από των αγίων φάγεται 23 πλην προς το καταπέτασμα ου προσελεύσεται και προς το θυσιαστήριον ουκ εγγιεί ότι μώμον έχει και ου βεβηλώσει το άγιον του θεού αυτού ότι εγώ κύριος ο αγιάζων αυτούς 24 και ελάλησε Μωυσής προς Ααρών και τους υιούς αυτού και προς πάντας τους υιούς Ισραήλ
Copyright information for ABPGRK