Leviticus 27

CHAPTER 27

The Value of Vows

και ελάλησε κύριος προς Μωυσήν λέγων λάλησον τοις υιοίς Ισραήλ και ερείς προς αυτούς άνθρωπος ος αν εύξηται ευχήν εις τιμήν της ψυχής αυτού τω κυρίω έσται η τιμή του άρσενος από εικοσαέτους έως εξηκονταέτους έσται αυτού η τιμή πεντήκοντα δίδραχμα αργυρίου τω σταθμώ τω αγίω της δε θηλείας έσται η συντίμησις τριάκοντα δίδραχμα εάν δε από πενταέτους έως είκοσιν ετών έσται η τιμή του άρσενος είκοσι δίδραχμα της δε θηλείας δέκα δίδραχμα από δε μηνιαίου έως πενταέτους έσται η τιμή του άρσενος πέντε δίδραχμα αργυρίου της δε θηλείας τρία δίδραχμα αργυρίου εάν δε από εξηκονταετών και επάνω εάν μεν άρσεν η έσται η τιμή αυτού πεντεκαιδέκα δίδραχμα αργυρίου της θηλείας δέκα δίδραχμα εάν δε ταπεινός η τη τιμή στήσεται εναντίον του ιερέως και τιμήσεται αυτόν ο ιερεύς καθάπερ ισχύει η χειρ του ευξαμένου ούτως τιμήσεται αυτόν ο ιερεύς εάν δε από των κτηνών των προσφερομένων απ΄ αυτών δώρον τω κυρίω ος αν δω από τούτων τω κυρίω έσται άγιον 10 ουκ αλλάξει αυτό καλόν πονηρώ ουδέ πονηρόν καλώ εάν δε αλλάσσων αλλάξη αυτό κτήνος κτήνει έσται αυτό και το άλλαγμα άγια 11 εάν δε παν κτήνος ακάθαρτον αφ΄ ων ου προσφέρεται απ΄ αυτών δώρον τω κυρίω στήσει το κτήνος εναντίον του ιερέως 12 και τιμήσεται αυτό ο ιερεύς αναμέσον καλού και αναμέσον πονηρού και καθότι αν τιμήσεται αυτό ο ιερεύς ούτω στήσεται 13 εάν δε λυτρούμενος λυτρώσηται αυτό προσθήσει το επίπεμπτον προς την τιμήν αυτού 14 και άνθρωπος ος αν αγιάση την οικίαν αυτού αγίαν τω κυρίω και τιμήσεται αυτήν ο ιερεύς αναμέσον καλής και αναμέσον πονηράς ως αν τιμήσηται αυτήν ο ιερεύς ούτω σταθήσεται 15 εάν δε ο αγιάσας αυτήν λυτρώται την οικίαν αυτού προσθήσει επ΄ αυτό το επίπεμπτον του αργυρίου της τιμής και έσται αυτώ 16 εάν δε από του αγρού της κατασχέσεως αυτού αγιάση άνθρωπος τω κυρίω και έσται η τιμή κατά τον σπόρον αυτού κόρου κριθών πεντήκοντα δίδραχμα αργυρίου 17 εάν δε από του ενιαυτού της αφέσεως αγιάση τον αγρόν αυτού κατά την τιμήν αυτού στήσεται 18 εάν δε έσχατον μετά την άφεσιν αγιάση τον αγρόν αυτού προσλογιείται αυτώ ο ιερεύς το αργύριον επί τα έτη τα επίλοιπα έως εις τον ενιαυτόν της αφέσεως και ανθυφαιρεθήσεται από της συντιμήσεως αυτού 19 εάν δε λυτρώται τον αγρόν ο αγιάσας αυτόν προσθήσει το επίπεμπτον του αργυρίου προς την τιμήν αυτού και έσται αυτώ 20 εάν δε μη λυτρώται τον αγρόν και απόδωται τον αγρόν ανθρώπω ετέρω ουκέτι μη λυτρώσηται αυτόν 21 αλλ΄ έσται ο αγρός εξεληλυθύιας της αφέσεως άγιος τω κυρίω ώσπερ η γη η αφωρισμένη τω ιερεί έσται κατάσχεσις αυτού 22 εάν δε από του αγρού ου κέκτηται ος ουκ έστιν από του αγρού της κατασχέσεως αυτού αγιάση τω κυρίω 23 ο ιερεύς λογιείται προς αυτόν το τέλος της τιμής εκ του ενιαυτού της αφέσεως και αποδώσει την τιμήν εν τη ημέρα εκείνη αγίαν τω κυρίω 24 και εν τω ενιαυτώ της αφέσεως αποδοθήσεται ο αγρός τω ανθρώπω παρ΄ ου κέκτηται αυτόν ου ην η κατάσχεσις της γης 25 και πάσα τιμή έσται σταθμοίς αγίοις είκοσιν οβολοί έσται το δίδραχμον 26 και παν πρωτότοκον ο εαν γένηται εν τοις κτήνεσί σου έσται τω κυρίω και ου καθαγιάσει αυτό ουδείς εάν τε μόσχον εάν τε πρόβατον τω κυρίω εστίν 27 εάν δε των τετραπόδων των ακαθάρτων αλλάξη κατά την τιμήν αυτού και προσθήσει το επίπεμπτον αυτού προς αυτό και έσται αυτώ εάν δε μη λυτρώται πραθήσεται κατά το τίμημα αυτού 28 παν δε ανάθεμα ο εάν αναθή άνθρωπος τω κυρίω από πάντων όσα αυτώ εστίν από ανθρώπου έως κτήνους και από αγρού κατασχέσεως αυτού ουκ αποδώσεται ουδέ λυτρώσεται παν ανάθεμα άγιον αγίων έσται τω κυρίω 29 και παν ο εάν ανατεθή από των ανθρώπων ου λυτρωθήσεται αλλά θανάτω θανατωθήσεται 30 πάσα δεκάτη της γης από του σπέρματος της γης και από του καρπού του ξυλίνου τω κυρίω εστίν άγιον τω κυρίω 31 εάν δε λυτρούμενος λυτρώται άνθρωπος την δεκάτην αυτού το επίπεμπτον αυτού προσθήσει επ΄ αυτό και έσται αυτώ 32 και πάσα δεκάτη βοών και προβάτων και παν ο εάν διέλθη εν τω αριθμώ υπό την ράβδον το δέκατον έσται άγιον τω κυρίω 33 ουκ αλλάξεις αυτό καλόν πονηρώ ουδέ πονηρόν καλώ εάν δε αλλάσσων αλλάξης αυτό έσται αυτό και το άλλαγμα αυτού άγιον ου λυτρωθήσεται 34 αύταί αι εντολαί ας ενετείλατο κύριος τω Μωυσή προς τους υιούς Ισραήλ εν τω όρει Σινά
Copyright information for ABPGRK