Leviticus 4

CHAPTER 4

The Yield, Sin, and Trespass Offerings

1και ελάλησε κύριος προς Μωυσήν λέγων 2λάλησον προς τους υιούς Ισραήλ λέγων ψυχή εαν αμάρτη ακουσίως από πάντων των προσταγμάτων κυρίου ων ου δει ποιων και ποιήσει εν τι απ΄ αυτών 3εάν μεν ο αρχιερεύς ο κεχρισμένος αμάρτη του τον λαόν αμαρτείν και προσάξει περί της αμαρτίας αυτού ης ήμαρτε μόσχον εκ βοών άμωμον τω κυρίω περί της αμαρτίας 4και προσάξει τον μόσχον παρά την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου έναντι κυρίου και επιθήσει την χείρα αυτού επί την κεφαλήν του μόσχου έναντι κυρίου και σφάξει τον μόσχον ενώπιον κυρίου 5και λαβών ο ιερεύς ο χριστός ο τετελειωμένος τας χείρας από του αίματος του μόσχου και εισοίσει αυτό εις την σκηνήν του μαρτυρίου 6και βάψει ο ιερεύς τον δάκτυλον εις το αίμα και προσρανεί από του αίματος επτάκις τω δακτύλω έναντι κυρίου κατά το καταπέτασμα το άγιον 7και επιθήσει ο ιερεύς από του αίματος του μόσχου επί τα κέρατα του θυσιαστηρίου του θυμιάματος της συνθέσεως έναντι κυρίου ο εστιν εν τη σκηνή του μαρτυρίου και παν το αίμα του μόσχου εκχεεί παρά την βάσιν του θυσιαστηρίου της καρπωσεως ο εστι παρά τας θύρας της σκηνής του μαρτυρίου 8και παν το στέαρ του μόσχου του της αμαρτίας και περιελεί απ΄ αυτού το στέαρ το κατακαλύπτον τα ενδόσθια και παν το στέαρ το επί των ενδοσθίων 9και τους δύο νεφρούς και το στέαρ το επ΄ αυτών το επί των μηρίων και τον λοβόν τον επί του ήπατος συν τοις νεφροίς περιελεί αυτό 10ον τρόπον αφαιρείται από του μόσχου του της θυσίας του σωτηρίου και ανοίσει ο ιερεύς επί το θυσιαστήριον της καρπώσεως 11και το δέρμα του μόσχου και πάσαν αυτού την σάρκα συν τη κεφαλή και τοις ακρωτηρίοις και τη κοιλία και τη κόπρω 12και εξοίσουσιν όλον τον μόσχον έξω της παρεμβολής εις τόπον καθαρόν ου εκχέουσι την σποδιάν και κατακαύσουσιν αυτόν επί ξύλων εν πυρί επί της εκχύσεως της σποδιάς καυθήσεται 13εάν δε πάσα συναγωγή Ισραήλ αγνοήση ακουσίως και λάθη ρήμα εξ οφθαλμών της συναγωγής και ποιήσωσι μίαν από πασών των εντολών κυρίου η ου ποιηθήσεται και πλημμελήσωσι 14και γνωσθή αυτοίς η αμαρτία ην ήμαρτον εν αυτή και προσάξει η συναγωγή μόσχον εκ βοών άμωμον περί της αμαρτίας και προσάξει αυτόν παρά τας θύρας της σκηνής του μαρτυρίου 15και επιθήσουσιν οι πρεσβύτεροι της συναγωγής τας χείρας αυτών επί την κεφαλήν του μόσχου έναντι κυρίου και σφάξουσι τον μόσχον έναντι κυρίου 16και εισοίσει ο ιερεύς ο χριστός από του αίματος του μόσχου εις την σκηνήν του μαρτυρίου 17και βάψει ο ιερεύς τον δάκτυλον από του αίματος του μόσχου και ρανεί επτάκις έναντι κυρίου κατενώπιον του καταπετάσματος του αγίου 18και από του αίματος επιθήσει ο ιερεύς επί τα κέρατα του θυσιαστηρίου των θυμιαμάτων της συνθέσεως ο εστιν ενώπιον κυρίου ο εστιν εν τη σκηνή του μαρτυρίου και το παν αίμα εκχεεί προς την βάσιν του θυσιαστηρίου των καρπώσεων του όντος προς τη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου 19και το παν στέαρ αυτού περιελεί απ΄ αυτού και ανοίσει επί το θυσιαστήριον 20και ποιήσει τον μόσχον ον τρόπον εποίησε τον μόσχον τον της αμαρτίας ούτως ποιηθήσεται και εξιλάσεται περί αυτών ο ιερεύς και αφεθήσεται αυτοίς η αμαρτία 21και εξοίσουσι τον μόσχον όλον έξω της παρεμβολής και κατακαύσουσι τον μόσχον ον τρόπον κατέκαυσαν τον μόσχον τον πρότερον αμαρτία συναγωγής εστιν 22εάν δε ο άρχων αμάρτη και ποιήση μίαν από πασών των εντολών κυρίου του θεού αυτού η ου ποιηθήσεται ακουσιως και αμάρτη και πλημμελήση 23και γνωσθή αυτώ η αμαρτία ην ήμαρτεν εν αυτή και προσοίσει το δώρον αυτού χίμαρον εξ αιγών άρσεν άμωμον 24και επιθήσει την χείρα αυτού επί την κεφαλήν του χιμάρου και σφαξούσιν αυτόν εν τόπω ου σφάξουσι τα ολοκαυτώματα ενώπιον κυρίου αμαρτίας εστί 25και επιθήσει ο ιερεύς από του αίματος του της αμαρτίας τω δακτύλω επί τα κέρατα του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωμάτων και το παν αίμα αυτού εκχεεί παρά την βάσιν του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωμάτων 26και παν το στέαρ αυτού ανοίσει επί το θυσιαστήριον ώσπερ το στέαρ θυσίας σωτηρίου και εξιλάσεται περί αυτού ο ιερεύς από της αμαρτίας αυτού και αφεθήσεται αυτώ 27εάν δε ψυχή μία αμάρτη ακουσίως εκ του λαού της γης εν τω ποιήσαι μίαν από πασών των εντολών κυρίου η ου ποιηθήσεται και πλημμελήση 28και γνωσθή αυτώ η αμαρτία ην ήμαρτεν εν αυτή και οίσει το δώρον χίμαιραν εξ αιγών θήλειαν άμωμον οίσει περί της αμαρτίας ης ήμαρτε 29και επιθήσει την χείρα αυτού επί την κεφαλήν του αμαρτήματος αυτού και σφάξουσι την χίμαιραν την της αμαρτίας εν τω τόπω ου σφάξουσι τα ολοκαυτώματα 30και λήψεται ο ιερεύς από του αίματος αυτής τω δακτύλω αυτού και επιθήσει επί τα κέρατα του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωμάτων και παν το αίμα αυτής εκχεεί παρά την βάσιν του θυσιαστηρίου 31και παν το στέαρ περιελεί ον τρόπον περιαιρείται το στέαρ από της θυσίας σωτηρίου και ανοίσει ο ιερεύς επί το θυσιαστήριον εις οσμήν ευωδίας κυρίω και εξιλάσεται περί αυτού ο ιερεύς και αφεθήσεται αυτώ 32εάν δε πρόβατον προσενέγκη το δώρον αυτού περί της αμαρτίας θήλυ άμωμον προσοίσει αυτό 33και επιθήσει την χείρα αυτού επί την κεφαλήν του της αμαρτίας και σφάξουσιν αυτό περί αμαρτίας εν τόπω ου σφάξουσι τα ολοκαυτώματα 34και λαβών ο ιερεύς από του αίματος του της αμαρτίας τω δακτύλω αυτού επιθήσει επί τα κέρατα του θυσιαστηρίου της ολοκαρπώσεως και παν αυτού το αίμα εκχεεί παρά την βάσιν του θυσιαστηρίου της ολοκαυτώσεως 35και παν αυτού το στέαρ περιελεί ον τρόπον περιαιρείται στέαρ προβάτου από θυσίας του σωτηρίου και επιθήσει αυτό ο ιερεύς επί το θυσιαστήριον επί τα ολοκαύτωματα κυρίου και εξιλάσεται περί αυτού ο ιερεύς περί της αμαρτίας ης ήμαρτε και αφεθήσεται αυτώ
Copyright information for ABPGRK