Leviticus 8

CHAPTER 8

Consecration of Aaron and His Sons

1και ελάλησε κύριος προς Μωυσήν λέγων 2λάβε τον Ααρών και τους υιούς αυτού και τας στολάς αυτού και το έλαιον της χρίσεως και τον μόσχον τον περί της αμαρτίας και τους δύο κριούς και το κανούν των αζύμων 3και πάσαν την συναγωγήν εκκλησίασον επί την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου 4και εποίησε Μωυσής ον τρόπον συνέταξεν αυτώ κύριος και εξεκκλησίασε την συναγωγήν επί την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου 5και είπε Μωυσής τη συναγωγή τούτό εστι το ρήμα ο ενετείλατο κύριος ποιήσαι 6και προσήγαγε Μωυσής τον Ααρών και τους υιούς αυτού και έλουσεν αυτούς ύδατι 7και ενέδυσεν αυτόν τον χιτώνα και έζωσεν αυτόν την ζώνην και ενέδυσεν αυτόν τον υποδύτην και επέθηκεν επ΄ αυτόν την επωμίδα και συνέζωσεν αυτόν κατά την ποίησιν της επωμίδος και συνέσφιγξεν αυτήν εν αυτώ 8και επέθηκεν επ΄ αυτόν το λόγιον και επέθηκεν επί το λογείον την δήλωσιν και την αλήθειαν 9και επέθηκε την μίτραν επί την κεφαλήν αυτού και επέθηκεν επί της μίτρας κατά πρόσωπον αυτού το πέταλον το χρυσούν το καθηγιασμένον άγιον ον τρόπον συνέταξε κύριος τω Μωυσή 10και έλαβε Μωυσής από του ελαίου της χρίσεως 11και έρρανεν απ΄ αυτού επί το θυσιαστήριον επτάκις και έχρισε το θυσιαστήριον και ηγίασεν αυτό και πάντα τα σκεύη αυτού και τον λουτήρα και την βάσιν αυτού και ηγίασεν αυτά και έχρισε την σκηνήν και πάντα τα σκεύη αυτής και ηγίασεν αυτήν 12και επέχεε Μωυσής από του ελαίου της χρίσεως επί την κεφαλήν Ααρών και έχρισεν αυτόν και ηγίασεν αυτόν 13και προσήγαγε Μωυσής τους υιούς Ααρών και ενέδυσεν αυτούς χιτώνας και έζωσεν αυτούς ζώνας και περιέθηκεν αυτοίς κιδάρεις καθάπερ συνέταξε κύριος τω Μωυσή 14και προσήγαγε Μωυσής τον μόσχον τον περί της αμαρτίας και επέθηκεν Ααρών και οι υιοί αυτού τας χείρας αυτών επί την κεφαλήν του μόσχου του της αμαρτίας 15και έσφαξεν αυτόν και έλαβε Μωυσής από του αίματος και επέθηκεν επί τα κέρατα του θυσιαστηρίου κύκλω τω δακτύλω αυτου και εκαθάρισε το θυσιαστήριον και το αίμα εξέχεεν επί την βάσιν του θυσιαστηρίου και ηγίασεν αυτό του εξιλάσασθαι επ΄ αυτού 16και έλαβε Μωυσής παν το στέαρ το επί των ενδοσθίων και τον λοβόν τον επί του ήπατος και αμφοτέρους τους νεφρούς και το στέαρ το επ΄ αυτών και ανήνεγκε Μωυσής επί το θυσιαστήριον 17και τον μόσχον και την βύρσαν αυτού και τα κρέα αυτού και την κόπρον αυτού κατέκαυσεν πυρί έξω της παρεμβολής ον τρόπον συνέταξε κύριος τω Μωυσή 18και προσήγαγε Μωυσής τον κριόν τον εις ολοκαύτωμα και επέθηκεν Ααρών και υιοί αυτού τας χείρας αυτών επί την κεφαλήν του κριού 19και έσφαξε Μωυσής τον κριόν και προσέχεε Μωυσής το αίμα επί το θυσιαστήριον κύκλω 20και τον κριόν εκρεανόμησε κατά μέλη και ανήνεγκε Μωυσής την κεφαλήν και τα μέλη και το στέαρ 21και την κοιλίαν και τους πόδας έπλυνεν ύδατι και ανήνεγκε Μωυσής όλον τον κριόν επί το θυσιαστήριον ολοκαύτωμά εστιν εις οσμήν ευωδίας κάρπωμά εστι κυρίω καθάπερ ενετείλατο κύριος τω Μωυσή 22και προσήγαγε Μωυσής τον κριόν τον δεύτερον κριόν τελειώσεως και επέθηκεν Ααρών και οι υιοί αυτού τας χείρας αυτών επί την κεφαλήν του κριού 23και έσφαξεν αυτόν και έλαβε Μωυσής από του αίματος αυτού και επέθηκεν επί τον λοβόν του ωτός Ααρών του δεξιού και επί το άκρον της χειρός αυτού της δεξιάς και επί το άκρον του ποδός αυτού του δεξιού 24και προσήγαγε Μωυσής τους υιούς Ααρών και επέθηκε Μωυσής από του αίματος επί τν λοβόν του ωτός αυτών του δεξιού και επί το άκρον της χειρός αυτών της δεξιάς και επί το άκρον του ποδός αυτών του δεξιού και προσέχεε Μωυσής το αίμα επί το θυσιαστήριον κύκλω 25και έλαβε το στέαρ και την οσφύν και το στέαρ το επί της κοιλίας και τον λοβόν του ήπατος και τους δύο νεφρούς και το στέαρ το επ΄ αυτών και τον βραχίονα τον δεξιόν 26και από του κανού της τελειώσεως του όντος εναντίον κυρίου έλαβεν άρτον ένα άζυμον και άρτον εξ ελαίου ένα και λάγανον εν και επέθηκεν επί το στέαρ και επί τον βραχίονα τον δεξιόν 27και επέθηκε απαντα επί τας χείρας Ααρών και επί τας χείρας των υιών αυτού και ανήνεγκεν αυτά αφαίρεμα έναντι κυρίου 28και έλαβε Μωυσής από των χειρών αυτών και ανήνεγκεν αυτά επί το θυσιαστήριον επί το ολοκαύτωμα της τελειώσεως ο εστιν οσμή ευωδίας κάρπωμά εστι τω κυρίω 29και λαβών Μωυσής το στηθύνιον αφείλεν αυτό επίθεμα έναντι κυρίου από του κριού της τελειώσεως και εγένετο Μωυσή εν μερίδι καθά ενετείλατο κύριος τω Μωυσή 30και έλαβε Μωυσής από του ελαίου της χρίσεως και από του αίματος του επί του θυσιαστηρίου και προσέρρανεν επί Ααρών και επί τας στολάς αυτού και επί τους υιούς αυτού και επί τας στολάς των υιών αυτού και ηγίασεν Ααρών και τας στολάς αυτού και τους υιούς αυτού και τας στολάς των υιών αυτού μετ΄ αυτού 31και είπε Μωυσής προς Ααρών και τους υιούς αυτού εψήσατε τα κρέα παρά την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου εν τόπω αγίω και εκεί φάγεσθε αυτά και τους άρτους τους εν τω κανώ της τελειώσεως ον τρόπον συντέτακταί μοι λέγων Ααρών και οι υιοί αυτού φάγονται αυτά 32και το καταλειφθέν των κρεών και των άρτων εν πυρί κατακαυθήσεται 33και από της θύρας της σκηνής του μαρτυρίου ουκ εξελεύσεσθε επτά ημέρας έως ημέρας πληρώσεως ημερών τελειώσεως υμών επτά γαρ ημέρας τελειώσει τας χείρας υμών 34καθάπερ εποίησεν εν τη ημέρα ταύτη η ενετείλατο κύριος του ποιήσαι ώστε εξιλάσασθαι περί υμών 35και επί την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου καθήσεσθε επτά ημέρας ημέραν και νύκτα και φυλάξεσθε τα φυλάγματα κυρίου και ουκ αποθανείσθε όυτως γαρ ενετείλατό μοι κύριος 36και εποίησεν Ααρών και οι υιοί αυτού πάντας τους λόγους ους συνέταξε κύριος εν χειρί Μωυσή
Copyright information for ABPGRK