Malachi 3

CHAPTER 3

The Messenger of the Covenant

1ιδού εξαποστέλλω τον άγγελόν μου όστις ετοιμάσει οδόν προ προσώπου μου και εξαίφνης ήξει εις τον ναόν αυτού κύριος ον υμείς ζητείτε και ο άγγελος της διαθήκης ον υμείς θέλετε ιδού έρχεται λέγει κύριος παντοκράτωρ 2και τις υπομενεί ημέραν εισόδου αυτού η τις υποστήσεται εν τη οπτασία αυτού διότι αυτός εισπορεύεται ως πυρ χωνευτηρίου και ως πόα πλυνόντων 3και καθιείται χωνεύων και καθαρίζων ως το αργύριον και καθαρισεί τους υιούς Λευί και χεεί αυτούς ώσπερ το χρυσίον και ως το αργύριον και έσονται τω κυρίω προσάγοντες θυσίας εν τη δικαιοσύνη 4και αρέσει τω κυρίω θυσία Ιούδα και Ιερουσαλήμ καθώς αι ημέραι του αιώνος και καθώς τα έτη τα έμπροσθεν 5και προσάξω προς υμάς εν κρίσει και έσομαι μάρτυς ταχύς επί τας φαρμακούς και επί τους μοιχούς και επί τους ομνύοντας τω ονόματί μου επί ψεύδει και επί τους αποστερούντας μισθόν μισθωτού και καταδυναστεύοντας χήρας και τους κονδυλίζοντας ορφανούς και τους εκκλίνοντας κρίσιν προσηλύτου και τους μη φοβουμένους με λέγει κύριος παντοκράτωρ 6διότι εγώ κύριος ο θεός υμών ουκ ηλλοίωμαι

Israel Keeps the Tenth Parts

7και υμείς υιοί Ιακώβ ουκ απέχεσθε από των αμαρτιών των πατέρων υμών εξεκλίνατε από νομίμα μου και ουκ εφυλάξατε επιστρέψατε προς με και επιστραφήσομαι προς υμάς λέγει κύριος παντοκράτωρ και είπατε εν τίνι επιστρέψομεν 8ει πτερνιεί άνθρωπος θεόν διότι υμείς πτερνιζετέ με και είπατε εν τινι επτερνίσαμέν σε ότι τα επιδέκατα και αι απαρχαί μεθ΄ υμών εισιν 9και αποβλέποντες υμείς αποβλέπετε και εμέ υμείς πτερνίζετε 10το έτος συνετελέσθη και εισηνέγκατε πάντα τα εκφόρια εις τους θησαυρούς και έσται η διαρπαγή εν τοις οίκοις υμών επιστρέψατε δη εν τούτω λέγει κύριος παντοκράτωρ εάν μη ανοίξω υμίν τους καταρράκτας του ουρανού και εκχεώ υμίν την ευλογίαν μου έως του ικανωθήναι 11και διαστελώ υμίν εις βρώσιν και ου μη διαφθείρω τον καρπόν της γης και ου μη ασθενήση υμών η άμπελος η εν τω αγρώ λέγει κύριος παντοκράτωρ 12και μακαριούσιν υμάς πάντα τα έθνη διότι έσεσθέ υμείς γη θελητή λέγει κύριος παντοκράτωρ 13εβαρύνατε επ΄ εμέ τους λόγους υμών λέγει κύριος και είπατε εν τίνι κατελαλήσαμεν κατά σου 14είπατε μάταιος ο δουλεύων θεώ και τι πλειον ότι εφυλάξαμεν τα φυλάγματα αυτού και διότι επορεύθημεν ικέται προ προσώπου κυρίου παντοκράτορος 15και νυν ημείς μακαρίζομεν αλλοτρίους και ανοικοδομούνται πάντες οι ποιούντες άνομα και αντέστησαν θεώ και εσώθησαν 16ταύτα κατελάλησαν οι φοβούμενοι τον κύριον έκαστος προς τον πλησίον αυτού και προσέσχε κύριος και εισήκουσε και έγραψε βιβλίον μνημοσύνου ενώπιον αυτού τοις φοβουμένοις τον κύριον και ευλαβουμένοις το όνομα αυτού 17και έσονται μοι λέγει κύριος παντοκράτωρ εις ημέραν ην εγώ ποιώ εις περιποίησιν και αιρετιώ αυτούς ον τρόπον αιρετίζει άνθρωπος τον υιόν αυτού τον δουλεύοντα αυτώ 18και επιστραφήσεσθε και όψεσθε αναμέσον δικαίου και αδίκου και αναμέσον δουλεύοντος θεώ και του μη δουλεύοντος αυτώ
Copyright information for ABPGRK