Malachi 4

CHAPTER 4

The Great Day of The LORD Almighty

1διότι ιδού ημέρα έρχεται καιομένη ως κλίβανος και φλέξει αυτούς και έσονται πάντες οι αλλογενείς και πάντες οι ποιούντες άνομα καλάμη και ανάψει αυτούς η ημέρα η ερχομένη λέγει κύριος δυνάμεων και ου μη υπολειφθή αυτών ρίζα ουδέ κλήμα 2και υμίν τοις φοβουμένοις το όνομα μου ανατελεί ήλιος δικαιοσύνης και ίασις εν ταις πτέρυξιν αυτού και εξελεύσεσθε και σκιρτήσετε ως μοσχάρια εκ δεσμών ανειμένα 3και καταπατήσετε ανόμους και έσονται σποδός υποκάτω των ποδών υμών εν τη ημέρα η εγώ ποιώ λέγει κύριος παντοκράτωρ 4μνήσθητε του νόμου Μωυσή του δούλου μου καθότι ενετειλάμην αυτώ εν Χωρήβ προς πάντα τον Ισραήλ προστάγματα και κρίματα

The Coming of Elijah

5και ιδού εγώ αποστελώ υμίν Ηλίαν τον προφήτην πριν ελθείν ημέραν κυρίου την μεγάλην και επιφανή 6ος αποκαταστήσει καρδίαν πατρός προς υιόν και καρδίαν ανθρώπου προς τον πλησίον αυτού μη ελθών πατάξω την γην άρδην
Copyright information for ABPGRK