Malachi 4

CHAPTER 4

The Great Day of The LORD Almighty

διότι ιδού ημέρα έρχεται καιομένη ως κλίβανος και φλέξει αυτούς και έσονται πάντες οι αλλογενείς και πάντες οι ποιούντες άνομα καλάμη και ανάψει αυτούς η ημέρα η ερχομένη λέγει κύριος δυνάμεων και ου μη υπολειφθή αυτών ρίζα ουδέ κλήμα και υμίν τοις φοβουμένοις το όνομα μου ανατελεί ήλιος δικαιοσύνης και ίασις εν ταις πτέρυξιν αυτού και εξελεύσεσθε και σκιρτήσετε ως μοσχάρια εκ δεσμών ανειμένα και καταπατήσετε ανόμους και έσονται σποδός υποκάτω των ποδών υμών εν τη ημέρα η εγώ ποιώ λέγει κύριος παντοκράτωρ μνήσθητε του νόμου Μωυσή του δούλου μου καθότι ενετειλάμην αυτώ εν Χωρήβ προς πάντα τον Ισραήλ προστάγματα και κρίματα

The Coming of Elijah

και ιδού εγώ αποστελώ υμίν Ηλίαν τον προφήτην πριν ελθείν ημέραν κυρίου την μεγάλην και επιφανή ος αποκαταστήσει καρδίαν πατρός προς υιόν και καρδίαν ανθρώπου προς τον πλησίον αυτού μη ελθών πατάξω την γην άρδην
Copyright information for ABPGRK