Mark 11

CHAPTER 11

Jesus Enters Jerusalem

και ότε εγγίζουσιν εις Ιερουσαλήμ εις Βηθφαγή και Βηθανίαν προς το όρος των ελαιών αποστέλλει δύο των μαθητών αυτού και λέγει αυτοίς υπάγετε εις την κώμην κατέναντι υμών και ευθέως εισπορευόμενοι εις αυτή ευρήσετε πώλον δεδεμένον εφ΄ ον ουδείς ανθρώπων κεκάθικε λύσαντες αυτόν αγάγετε και εάν τις υμίν είπη τι ποιείτε τούτο είπατε ότι ο κύριος αυτού χρείαν έχει και ευθέως αυτόν αποστελεί ώδε απήλθον δε και εύρον τον πώλον δεδεμένον προς την θύραν έξω επί του αμφόδου και λύουσιν αυτόν και τινες των εκεί εστηκότων έλεγον αυτοίς τι ποιείτε λύοντες τον πώλον οι δε είπον αυτοίς καθώς ενετείλατο ο Ιησούς και αφήκαν αυτούς και ήγαγον τον πώλον προς τον Ιησούν και επέβαλον αυτώ τα ιμάτια αυτών και εκάθισεν επ΄ αυτώ πολλοί δε τα ιμάτια αυτών έστρωσαν εις την οδόν άλλοι δε στοιβάδας έκοπτον εκ των δένδρων και εστρώννυον εις την οδόν και οι προάγοντες και οι ακολουθούντες έκραζον λέγοντες ωσαννά ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι κυρίου 10 ευλογημένη η ερχομένη βασιλεία εν ονόματι κυρίου του πατρός ημών Δαβίδ ωσαννά εν τοις υψίστοις 11 και εισήλθεν εις Ιεροσόλυμα ο Ιησούς και εις το ιερόν και περιβλεψάμενος πάντα οψίας ήδη ούσης της ώρας εξήλθεν εις Βηθανίαν μετά των δώδεκα

Jesus Curses the Fig Tree

12 και τη επαύριον εξελθόντων αυτών από Βηθανίας επείνασεν 13 και ιδών συκήν μακρόθεν έχουσαν φύλλα ήλθεν ει άρα ευρήσει τι εν αυτή και ελθών επ΄ αυτήν ουδέν εύρεν ει μη φύλλα ου γαρ ην καιρός σύκων 14 και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτή μηκέτι εκ σου εις τον αιώνα μηδείς καρπόν φάγοι και ήκουον οι μαθηταί αυτού

Jesus Cleanses the Temple

15 και έρχονται εις Ιεροσόλυμα και εισελθών ο Ιησούς εις το ιερόν ήρξατο εκβάλλειν τους πωλούντας και αγοράζοντας εν τω ιερώ και τας τραπέζας των κολλυβιστών και τας καθέδρας των πωλούντων τας περιστεράς κατέστρεψε 16 και ουκ ήφιεν ίνα τις διενέγκη σκεύος διά του ιερού 17 και εδίδασκε λέγων αυτοίς ου γέγραπται ότι ο οίκός μου οίκος προσευχής κληθήσεται πάσι τοις έθνεσιν υμείς δε εποιήσατε αυτόν σπήλαιον ληστών 18 και ήκουσαν οι γραμματείς και οι αρχιερείς και εζήτουν πως αυτόν απολέσωσιν εφοβούντο γαρ αυτόν ότι πας ο όχλος εξεπλήσσετο επί τη διδαχή αυτού 19 και ότε οψέ εγένετο εξεπορεύετο έξω της πόλεως

The Power of Belief

20 και πρωϊ παραπορευόμενοι είδον την συκήν εξηραμμένην εκ ριζών 21 και αναμνησθείς ο Πέτρος λέγει αυτώ ραββί ίδε η συκή ην κατηράσω εξήρανται 22 και αποκριθείς ο Ιησούς λέγει αυτοίς έχετε πίστιν θεού 23 αμήν γαρ λέγω υμίν ότι ος αν είπη τω όρει τούτω άρθητι και βλήθητι εις την θάλασσαν και μη διακριθή εν τη καρδία αυτού αλλά πιστεύση ότι α λέγει γίνεται έσται αυτώ ο εάν είπη 24 διά τούτο λέγω υμίν πάντα όσα αν προσευχόμενοι αιτείσθε πιστεύετε ότι λαμβάνετε και έσται υμίν 25 και όταν στήκητε προσευχόμενοι αφίετε ει τι έχετε κατά τινος ίνα και ο πατήρ υμών ο εν τοις ουρανοίς αφή υμίν τα παραπτώματα υμών 26 ει δε υμείς ουκ αφίετε ουδέ ο πατήρ υμών ο εν τοις ουρανοίς αφήσει τα παραπτώματα υμών

Jesus' Authority Questioned

27 και έρχονται πάλιν εις Ιεροσόλυμα και εν τω ιερώ περιπατούντος αυτού έρχονται προς αυτόν οι αρχιερείς και οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι 28 και λέγουσιν αυτώ εν ποία εξουσία ταύτα ποιείς και τις σοι την εξουσίαν ταύτην έδωκεν ίνα ταύτα ποιής 29 ο δε Ιησούς αποκριθείς είπεν αυτοίς επερωτήσω υμάς και εγώ ένα λόγον και αποκρίθητέ μοι και ερώ υμίν εν ποία εξουσία ταύτα ποιώ 30 το βάπτισμα Ιωάννου εξ ουρανού ην η εξ ανθρώπων αποκρίθητέ μοι 31 και ελογίζοντο προς εαυτούς λέγοντες εάν είπωμεν εξ ουρανού ερεί διατί ούν ουκ επιστεύσατε αυτώ 32 αλλ΄ εάν είπωμεν εξ ανθρώπων εφοβούντο τον λαόν άπαντες γαρ είχον τον Ιωάννην ότι όντως προφήτης ην 33 και αποκριθέντες λέγουσι τω Ιησού ουκ οίδαμεν και ο Ιησούς αποκριθείς λέγει αυτοίς ουδέ εγώ λέγω υμίν εν ποία εξουσία ταύτα ποιώ
Copyright information for ABPGRK