Mark 11

CHAPTER 11

Jesus Enters Jerusalem

1και ότε εγγίζουσιν εις Ιερουσαλήμ εις Βηθφαγή και Βηθανίαν προς το όρος των ελαιών αποστέλλει δύο των μαθητών αυτού 2και λέγει αυτοίς υπάγετε εις την κώμην κατέναντι υμών και ευθέως εισπορευόμενοι εις αυτή ευρήσετε πώλον δεδεμένον εφ΄ ον ουδείς ανθρώπων κεκάθικε λύσαντες αυτόν αγάγετε 3και εάν τις υμίν είπη τι ποιείτε τούτο είπατε ότι ο κύριος αυτού χρείαν έχει και ευθέως αυτόν αποστελεί ώδε 4απήλθον δε και εύρον τον πώλον δεδεμένον προς την θύραν έξω επί του αμφόδου και λύουσιν αυτόν 5και τινες των εκεί εστηκότων έλεγον αυτοίς τι ποιείτε λύοντες τον πώλον 6οι δε είπον αυτοίς καθώς ενετείλατο ο Ιησούς και αφήκαν αυτούς 7και ήγαγον τον πώλον προς τον Ιησούν και επέβαλον αυτώ τα ιμάτια αυτών και εκάθισεν επ΄ αυτώ 8πολλοί δε τα ιμάτια αυτών έστρωσαν εις την οδόν άλλοι δε στοιβάδας έκοπτον εκ των δένδρων και εστρώννυον εις την οδόν 9και οι προάγοντες και οι ακολουθούντες έκραζον λέγοντες ωσαννά ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι κυρίου 10ευλογημένη η ερχομένη βασιλεία εν ονόματι κυρίου του πατρός ημών Δαβίδ ωσαννά εν τοις υψίστοις 11και εισήλθεν εις Ιεροσόλυμα ο Ιησούς και εις το ιερόν και περιβλεψάμενος πάντα οψίας ήδη ούσης της ώρας εξήλθεν εις Βηθανίαν μετά των δώδεκα

Jesus Curses the Fig Tree

12και τη επαύριον εξελθόντων αυτών από Βηθανίας επείνασεν 13και ιδών συκήν μακρόθεν έχουσαν φύλλα ήλθεν ει άρα ευρήσει τι εν αυτή και ελθών επ΄ αυτήν ουδέν εύρεν ει μη φύλλα ου γαρ ην καιρός σύκων 14και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτή μηκέτι εκ σου εις τον αιώνα μηδείς καρπόν φάγοι και ήκουον οι μαθηταί αυτού

Jesus Cleanses the Temple

15και έρχονται εις Ιεροσόλυμα και εισελθών ο Ιησούς εις το ιερόν ήρξατο εκβάλλειν τους πωλούντας και αγοράζοντας εν τω ιερώ και τας τραπέζας των κολλυβιστών και τας καθέδρας των πωλούντων τας περιστεράς κατέστρεψε 16και ουκ ήφιεν ίνα τις διενέγκη σκεύος διά του ιερού 17και εδίδασκε λέγων αυτοίς ου γέγραπται ότι ο οίκός μου οίκος προσευχής κληθήσεται πάσι τοις έθνεσιν υμείς δε εποιήσατε αυτόν σπήλαιον ληστών 18και ήκουσαν οι γραμματείς και οι αρχιερείς και εζήτουν πως αυτόν απολέσωσιν εφοβούντο γαρ αυτόν ότι πας ο όχλος εξεπλήσσετο επί τη διδαχή αυτού 19και ότε οψέ εγένετο εξεπορεύετο έξω της πόλεως

The Power of Belief

20και πρωϊ παραπορευόμενοι είδον την συκήν εξηραμμένην εκ ριζών 21και αναμνησθείς ο Πέτρος λέγει αυτώ ραββί ίδε η συκή ην κατηράσω εξήρανται 22και αποκριθείς ο Ιησούς λέγει αυτοίς έχετε πίστιν θεού 23αμήν γαρ λέγω υμίν ότι ος αν είπη τω όρει τούτω άρθητι και βλήθητι εις την θάλασσαν και μη διακριθή εν τη καρδία αυτού αλλά πιστεύση ότι α λέγει γίνεται έσται αυτώ ο εάν είπη 24διά τούτο λέγω υμίν πάντα όσα αν προσευχόμενοι αιτείσθε πιστεύετε ότι λαμβάνετε και έσται υμίν 25και όταν στήκητε προσευχόμενοι αφίετε ει τι έχετε κατά τινος ίνα και ο πατήρ υμών ο εν τοις ουρανοίς αφή υμίν τα παραπτώματα υμών 26ει δε υμείς ουκ αφίετε ουδέ ο πατήρ υμών ο εν τοις ουρανοίς αφήσει τα παραπτώματα υμών

Jesus' Authority Questioned

27και έρχονται πάλιν εις Ιεροσόλυμα και εν τω ιερώ περιπατούντος αυτού έρχονται προς αυτόν οι αρχιερείς και οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι 28και λέγουσιν αυτώ εν ποία εξουσία ταύτα ποιείς και τις σοι την εξουσίαν ταύτην έδωκεν ίνα ταύτα ποιής 29ο δε Ιησούς αποκριθείς είπεν αυτοίς επερωτήσω υμάς και εγώ ένα λόγον και αποκρίθητέ μοι και ερώ υμίν εν ποία εξουσία ταύτα ποιώ 30το βάπτισμα Ιωάννου εξ ουρανού ην η εξ ανθρώπων αποκρίθητέ μοι 31και ελογίζοντο προς εαυτούς λέγοντες εάν είπωμεν εξ ουρανού ερεί διατί ούν ουκ επιστεύσατε αυτώ 32αλλ΄ εάν είπωμεν εξ ανθρώπων εφοβούντο τον λαόν άπαντες γαρ είχον τον Ιωάννην ότι όντως προφήτης ην 33και αποκριθέντες λέγουσι τω Ιησού ουκ οίδαμεν και ο Ιησούς αποκριθείς λέγει αυτοίς ουδέ εγώ λέγω υμίν εν ποία εξουσία ταύτα ποιώ
Copyright information for ABPGRK