Mark 3

CHAPTER 3

Jesus Heals on the Sabbath

και εισήλθε πάλιν εις την συναγωγήν και ην εκεί άνθρωπος εξηραμμένην έχων την χείρα και παρετήρουν αυτόν ει τοις σάββασι θεραπεύσει αυτόν ίνα κατηγορήσωσιν αυτού και λέγει τω ανθρώπω τω εξηραμμένην έχοντι την χείρα έγειραι εις το μέσον και λέγει αυτοίς έξεστι τοις σάββασιν αγαθοποιήσαι η κακοποιήσαι ψυχήν σώσαι η αποκτείναι οι δε εσιώπων και περιβλεψάμενος αυτούς μετ΄ οργής συλλυπούμενος επί τη πωρώσει της καρδίας αυτών λέγει τω ανθρώπω έκτεινον την χείρά σου και εξέτεινε και αποκατεστάθη η χειρ αυτού υγιής ως η άλλη και εξελθόντες οι Φαρισαίοι ευθέως μετά των Ηρωδιανών συμβούλιον εποίουν κατ΄ αυτού όπως αυτόν απολέσωσι

A Multitude Follows Jesus

και ο Ιησούς ανεχώρησε μετά των μαθητών αυτού προς την θάλασσαν και πολύ πλήθος από της Γαλιλαίας ηκολούθησαν αυτώ και από της Ιουδαίας και από Ιεροσολύμων και από της Ιδουμαίας και πέραν του Ιορδάνου και οι περί Τύρον και Σιδώνα πλήθος πολύ ακούσαντες όσα εποίει ήλθον προς αυτόν και είπεν τοις μαθηταίς αυτού ίνα πλοιάριον προσκαρτερή αυτώ διά τον όχλον ίνα μη θλίβωσιν αυτόν 10 πολλούς γαρ εθεράπευσεν ώστε επιπίπτειν αυτώ ίνα αυτού άψωνται όσοι είχον μάστιγας 11 και τα πνεύματα τα ακάθαρτα όταν αυτόν εθεώρει προσέπιπτεν αυτώ και έκραζε λέγοντα ότι συ ει ο υιός του θεού 12 και πολλά επετίμα αυτοίς ίνα μη αυτόν φανερόν ποιήσωσι

Jesus Appoints the Twelve

13 και αναβαίνει εις το όρος και προσκαλείται ους ήθελεν αυτός και απήλθον προς αυτόν 14 και εποίησε δώδεκα ίνα ώσι μετ΄ αυτού και ίνα αποστέλλη αυτούς κηρύσσειν 15 και έχειν εξουσίαν θεραπεύειν τας νόσους και εκβάλλειν τα δαιμόνια 16 και επέθηκε τω Σίμωνι όνομα Πέτρον 17 και Ιάκωβον τον του Ζεβεδαίου και Ιωάννην τον αδελφόν του Ιακώβου και επέθηκεν αυτοίς ονόματα Βοανεργές ο εστιν υιοί βροντής 18 και Ανδρέαν και Φίλιππον και Βαρθολομαίον και Ματθαίον και Θωμάν και Ιάκωβον τον του Αλφαίου και Θαδδαίον και Σίμωνα τον Κανανίτην 19 και Ιούδαν Ισκαριώτην ος και παρέδωκεν αυτόν και έρχονται εις οίκον 20 και συνέρχεται πάλιν όχλος ώστε μη δύνασθαι αυτούς μήτε άρτον φαγείν 21 και ακούσαντες οι παρ΄ αυτού εξήλθον κρατήσαι αυτόν έλεγον γαρ ότι εξέστη

A House Divided

22 και οι γραμματείς οι από Ιεροσολύμων καταβάντες έλεγον ότι Βεελζεβούλ έχει και ότι εν τω άρχοντι των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια 23 και προσκαλεσάμενος αυτούς εν παραβολαίς έλεγεν αυτοίς πως δύναται σατανάς σατανάν εκβάλλειν 24 και εάν βασιλεία εφ΄ εαυτήν μερισθή ου δύναται σταθήναι η βασιλεία εκείνη 25 και εάν οικία εφ΄ εαυτήν μερισθή ου δύναται σταθήναι η οικία εκείνη 26 και ει ο σατανάς ανέστη εφ΄ εαυτόν και μεμέρισται ου δύναται σταθήναι αλλά τέλος έχει 27 ου δύναται ουδείς τα σκεύη του ισχυρού εισελθών εις την οικίαν αυτού διαρπάσαι εάν μη πρώτον τον ισχυρόν δήση και τότε την οικίαν αυτού διαρπάσει 28 αμήν λέγω υμίν ότι πάντα αφεθήσεται τα αμαρτήματα τοις υιοίς των ανθρώπων και βλασφημίαι όσας αν βλασφημήσωσιν 29 ος δ΄ αν βλασφημήση εις το πνεύμα το άγιον ουκ έχει άφεσιν εις τον αιώνα αλλ΄ ένοχός εστιν αιωνίου κρίσεως 30 ότι έλεγον πνεύμα ακάθαρτον έχει 31 έρχονται ουν οι αδελφοί και η μήτηρ αυτόυ και έξω εστώτες απέστειλαν προς αυτόν φωνούντες αυτόν 32 και εκάθητο όχλος περί αυτόν είπον δε αυτώ ιδού η μήτηρ σου και οι αδελφοί σου έξω ζητούσί σε 33 και απεκρίθη αυτοίς λέγων τις εστιν η μήτηρ μου η οι αδελφοί μου 34 και περιβλεψάμενος κύκλω τους περί αυτόν καθημένους λέγει ίδε η μήτηρ μου και οι αδελφοί μου 35 ος γαρ αν ποιήση το θέλημα του θεού ούτος αδελφός μου και αδελφή και μήτηρ εστί
Copyright information for ABPGRK