Mark 3

CHAPTER 3

Jesus Heals on the Sabbath

1και εισήλθε πάλιν εις την συναγωγήν και ην εκεί άνθρωπος εξηραμμένην έχων την χείρα 2και παρετήρουν αυτόν ει τοις σάββασι θεραπεύσει αυτόν ίνα κατηγορήσωσιν αυτού 3και λέγει τω ανθρώπω τω εξηραμμένην έχοντι την χείρα έγειραι εις το μέσον 4και λέγει αυτοίς έξεστι τοις σάββασιν αγαθοποιήσαι η κακοποιήσαι ψυχήν σώσαι η αποκτείναι οι δε εσιώπων 5και περιβλεψάμενος αυτούς μετ΄ οργής συλλυπούμενος επί τη πωρώσει της καρδίας αυτών λέγει τω ανθρώπω έκτεινον την χείρά σου και εξέτεινε και αποκατεστάθη η χειρ αυτού υγιής ως η άλλη 6και εξελθόντες οι Φαρισαίοι ευθέως μετά των Ηρωδιανών συμβούλιον εποίουν κατ΄ αυτού όπως αυτόν απολέσωσι

A Multitude Follows Jesus

7και ο Ιησούς ανεχώρησε μετά των μαθητών αυτού προς την θάλασσαν και πολύ πλήθος από της Γαλιλαίας ηκολούθησαν αυτώ και από της Ιουδαίας 8και από Ιεροσολύμων και από της Ιδουμαίας και πέραν του Ιορδάνου και οι περί Τύρον και Σιδώνα πλήθος πολύ ακούσαντες όσα εποίει ήλθον προς αυτόν 9και είπεν τοις μαθηταίς αυτού ίνα πλοιάριον προσκαρτερή αυτώ διά τον όχλον ίνα μη θλίβωσιν αυτόν 10πολλούς γαρ εθεράπευσεν ώστε επιπίπτειν αυτώ ίνα αυτού άψωνται όσοι είχον μάστιγας 11και τα πνεύματα τα ακάθαρτα όταν αυτόν εθεώρει προσέπιπτεν αυτώ και έκραζε λέγοντα ότι συ ει ο υιός του θεού 12και πολλά επετίμα αυτοίς ίνα μη αυτόν φανερόν ποιήσωσι

Jesus Appoints the Twelve

13και αναβαίνει εις το όρος και προσκαλείται ους ήθελεν αυτός και απήλθον προς αυτόν 14και εποίησε δώδεκα ίνα ώσι μετ΄ αυτού και ίνα αποστέλλη αυτούς κηρύσσειν 15και έχειν εξουσίαν θεραπεύειν τας νόσους και εκβάλλειν τα δαιμόνια 16και επέθηκε τω Σίμωνι όνομα Πέτρον 17και Ιάκωβον τον του Ζεβεδαίου και Ιωάννην τον αδελφόν του Ιακώβου και επέθηκεν αυτοίς ονόματα Βοανεργές ο εστιν υιοί βροντής 18και Ανδρέαν και Φίλιππον και Βαρθολομαίον και Ματθαίον και Θωμάν και Ιάκωβον τον του Αλφαίου και Θαδδαίον και Σίμωνα τον Κανανίτην 19και Ιούδαν Ισκαριώτην ος και παρέδωκεν αυτόν και έρχονται εις οίκον 20και συνέρχεται πάλιν όχλος ώστε μη δύνασθαι αυτούς μήτε άρτον φαγείν 21και ακούσαντες οι παρ΄ αυτού εξήλθον κρατήσαι αυτόν έλεγον γαρ ότι εξέστη

A House Divided

22και οι γραμματείς οι από Ιεροσολύμων καταβάντες έλεγον ότι Βεελζεβούλ έχει και ότι εν τω άρχοντι των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια 23και προσκαλεσάμενος αυτούς εν παραβολαίς έλεγεν αυτοίς πως δύναται σατανάς σατανάν εκβάλλειν 24και εάν βασιλεία εφ΄ εαυτήν μερισθή ου δύναται σταθήναι η βασιλεία εκείνη 25και εάν οικία εφ΄ εαυτήν μερισθή ου δύναται σταθήναι η οικία εκείνη 26και ει ο σατανάς ανέστη εφ΄ εαυτόν και μεμέρισται ου δύναται σταθήναι αλλά τέλος έχει 27ου δύναται ουδείς τα σκεύη του ισχυρού εισελθών εις την οικίαν αυτού διαρπάσαι εάν μη πρώτον τον ισχυρόν δήση και τότε την οικίαν αυτού διαρπάσει 28αμήν λέγω υμίν ότι πάντα αφεθήσεται τα αμαρτήματα τοις υιοίς των ανθρώπων και βλασφημίαι όσας αν βλασφημήσωσιν 29ος δ΄ αν βλασφημήση εις το πνεύμα το άγιον ουκ έχει άφεσιν εις τον αιώνα αλλ΄ ένοχός εστιν αιωνίου κρίσεως 30ότι έλεγον πνεύμα ακάθαρτον έχει 31έρχονται ουν οι αδελφοί και η μήτηρ αυτόυ και έξω εστώτες απέστειλαν προς αυτόν φωνούντες αυτόν 32και εκάθητο όχλος περί αυτόν είπον δε αυτώ ιδού η μήτηρ σου και οι αδελφοί σου έξω ζητούσί σε 33και απεκρίθη αυτοίς λέγων τις εστιν η μήτηρ μου η οι αδελφοί μου 34και περιβλεψάμενος κύκλω τους περί αυτόν καθημένους λέγει ίδε η μήτηρ μου και οι αδελφοί μου 35ος γαρ αν ποιήση το θέλημα του θεού ούτος αδελφός μου και αδελφή και μήτηρ εστί
Copyright information for ABPGRK