Matthew 1

CHAPTER 1

The Genealogy of Jesus Christ

1βίβλος γενέσεως Ιησού Χριστού υιού Δαβίδ υιού Αβραάμ 2Αβραάμ εγέννησε τον Ισαάκ Ισαάκ δε εγέννησε τον Ιακώβ Ιακώβ δε εγέννησε τον Ιούδαν και τους αδελφούς αυτού 3Ιούδας δε εγέννησε τον Φαρές και τον Ζαρά εκ της Θάμαρ Φαρές δε εγέννησε τον Εσρώμ Εσρώμ δε εγέννησε τον Αράμ 4Αράμ δε εγέννησε τον Αμιναδάβ Αμιναδάβ δε εγέννησε τον Ναασσών Ναασσών δε εγέννησε τον Σαλμών 5Σαλμών δε εγέννησε τον Βοόζ εκ της Ραχάβ Βοόζ δε εγέννησε τον Ωβήδ εκ της Ρούθ Ωβήδ δε εγέννησε τον Ιεσσαί 6Ιεσσαί δε εγέννησε τον Δαβίδ τον βασιλέα Δαβίδ δε ο βασιλεύς εγέννησε τον Σολομώντα εκ της του Ουρίου 7Σολομών δε εγέννησε τον Ροβοάμ Ροβοάμ δε εγέννησε τον Αβία Αβιά δε εγέννησε τον Ασά 8Ασά δε εγέννησε τον Ιωσαφάτ Ιωσαφάτ δε εγέννησε τον Ιωράμ Ιωράμ δε εγέννησε τον Οζίαν 9Οζίας δε εγέννησε τον Ιωάθαμ Ιωάθαμ δε εγέννησε τον Άχαζ Άχαζ δε εγέννησε τον Εζεκίαν 10Εζεκίας δε εγέννησε τον Μανασσή Μανασσής δε εγέννησε τον Αμών Αμών δε εγέννησε τον Ιωσίαν 11Ιωσίας δε εγέννησε τον Ιεχονίαν και τους αδελφούς αυτού επί της μετοικεσίας Βαβυλώνος 12μετά δε την μετοικεσίαν Βαβυλώνος Ιεχονίας εγέννησε τον Σαλαθιήλ Σαλαθιήλ δε εγέννησε τον Ζοροβάβελ 13Ζοροβάβελ δε εγέννησε τον Αβιούδ Αβιούδ δε εγέννησε τον Ελιακείμ Ελιακείμ δε εγέννησε τον Αζώρ 14Αζώρ δε εγέννησε τον Σαδώκ Σαδώκ δε εγέννησε τον Αχείμ Αχείμ δε εγέννησε τον Ελιούδ 15Ελιούδ δε εγέννησε τον Ελεάζαρ Ελεάζαρ δε εγέννησε τον Ματθάν Ματθάν δε εγέννησε τον Ιακώβ 16Ιακώβ δε εγέννησε τον Ιωσήφ τον άνδρα Μαρίας εξ ης εγεννήθη Ιησούς λεγόμενος Χριστός 17πάσαι ουν αι γενεαί από Αβραάμ έως Δαβίδ γενεαί δεκατέσσαρες και από Δαβίδ έως της μετοικεσίας Βαβυλώνος γενεαί δεκατέσσαρες και από της μετοικεσίας Βαβυλώνος έως του Χριστού γενεαί δεκατέσσαρες

The Nativity of Jesus Christ

18του δε Ιησού Χριστού η γέννησις ούτως ην μνηστευθείσης γαρ της μητρός αυτού Μαρίας τω Ιωσήφ πριν η συνελθείν αυτούς ευρέθη εν γαστρί έχουσα εκ πνεύματος αγίου 19Ιωσήφ δε ο ανήρ αυτής δίκαιος ων και μη θέλων αυτήν παραδειγματίσαι εβουλήθη λάθρα απολύσαι αυτήν 20ταύτα δε αυτού ενθυμηθέντος ιδού άγγελος κυρίου κατ΄ όναρ εφάνη αυτώ λέγων Ιωσήφ υιός Δαβίδ μη φοβηθής παραλαβείν Μαριάμ την γυναίκά σου το γαρ εν αυτή γεννηθέν εκ πνεύματός εστιν αγίου 21τέξεται δε υίον και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν αυτός γαρ σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών 22τούτο δε όλον γέγονεν ίνα πληρωθή το ρηθέν υπό του κυρίου διά του προφήτου λέγοντος 23ιδού η παρθένος εν γαστρί έξει και τέξεται υιόν και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ ο εστι μεθερμηνευόμενον μεθ΄ ημών ο θεός 24διεγερθείς δε ο Ιωσήφ από του ύπνου εποίησεν ως προσέταξεν αυτώ ο άγγελος κυρίου και παρέλαβε την γυναίκα αυτού 25και ουκ εγίνωσκεν αυτήν έως ου έτεκεν τον υιόν αυτής τον πρωτότοκον και εκάλεσε το όνομα αυτού Ιησούν
Copyright information for ABPGRK