Matthew 17

CHAPTER 17

Jesus Transformed

και μεθ΄ ημέρας εξ παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννην τον αδελφόν αυτού και αναφέρει αυτούς εις όρος υψηλόν κατ΄ ιδίαν και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών και έλαμψεν το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος τα δε ιμάτια αυτού εγένετο λευκά ως το φως και ιδού ώφθησαν αυτοίς Μωσής και Ηλίας μετ΄ αυτού συλλαλούντες αποκριθείς δε ο Πέτρος είπεν τω Ιησού κύριε καλόν εστιν ημάς ώδε είναι ει θέλεις ποιήσωμεν ώδε τρεις σκηνάς σοι μίαν και Μωσή μίαν και μίαν Ηλία έτι αυτού λαλούντος ιδού νεφέλη φωτεινή επεσκίασεν αυτούς και ιδού φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα ούτός εστιν ο υιός μου ο αγαπητός εν ω ευδόκησα αυτού ακούετε και ακούσαντες οι μαθηταί έπεσον επί πρόσωπον αυτών και εφοβήθησαν σφόδρα και προσελθών ο Ιησούς ήψατο αυτών και είπεν εγέρθητε και μη φοβείσθε επάραντες δε τους οφθαλμούς αυτών ουδένα είδον ει μη τον Ιησούν μόνον και καταβαινόντων αυτών από του όρους ενετείλατο αυτοίς ο Ιησούς λέγων μηδενί είπητε το όραμα εώς ου ο υιός του ανθρώπου εκ νεκρών αναστή 10 και επηρώτησαν αυτόν οι μαθηταί αυτού λέγοντες τι ουν οι γραμματείς λέγουσιν ότι Ηλίαν δει ελθείν πρώτον 11 ο δε Ιησούς αποκριθείς είπεν αυτοίς Ηλίας μεν έρχεται πρώτον και αποκαταστήσει πάντα 12 λέγω δε υμίν ότι Ηλίας ήδη ήλθε και ουκ επέγνωσαν αυτόν αλλ΄ εποίησαν εν αυτώ οσα ηθέλησαν ούτω και ο υιός του ανθρώπου μέλλει πάσχειν υπ΄ αυτών 13 τότε συνήκαν οι μαθηταί ότι περί Ιωάννου του βαπτιστού είπεν αυτοίς

Jesus Cures the Lunatic Boy

14 και ελθόντων αυτών προς τον όχλον προσήλθεν αυτώ άνθρωπος γονυπετών αυτώ και λέγων 15 κύριε ελέησόν μου τον υιόν ότι σεληνιάζεται και κακώς πάσχει πολλάκις γαρ πίπτει εις το πυρ και πολλάκις εις το ύδωρ 16 και προσήνεγκα αυτόν τοις μαθηταίς σου και ουκ ηδυνήθησαν αυτόν θεραπεύσαι 17 αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν ω γενεά άπιστος και διεστραμμένη έως πότε έσομαι μεθ΄ υμών έως πότε ανέξομαι υμών φέρετέ μοι αυτόν ώδε 18 και επετίμησεν αυτώ ο Ιησούς και εξήλθεν απ΄ αυτού το δαιμόνιον και εθεραπεύθη ο παις από της ώρας εκείνης

Mustard Seed Belief

19 τότε προσελθόντες οι μαθηταί τω Ιησού κατ΄ ιδίαν είπον διατί ημείς ουκ ηδυνήθημεν εκβαλείν αυτό 20 ο δε Ιησούς είπεν αυτοίς διά την απιστίαν υμών αμήν γαρ λέγω υμίν εάν έχητε πίστιν ως κόκκον σινάπεως ερείτε τω όρει τούτω μετάβηθι εντεύθεν εκεί και μεταβήσεται και ουδέν αδυνατήσει υμίν 21 τούτο δε το γένος ουκ εκπορεύεται ει μη εν προσευχή και νηστεία 22 αναστρεφομένων δε αυτών εν τη Γαλιλαία είπεν αυτοίς ο Ιησούς μέλλει ο υιός του ανθρώπου παραδίδοσθαι εις χείρας ανθρώπων 23 και αποκτενούσιν αυτόν και τη τρίτη ημέρα εγερθήσεται και ελυπήθησαν σφόδρα

The Coin in the Fish

24 ελθόντων δε αυτών εις Καπερναούμ προσήλθον οι τα δίδραχμα λαμβάνοντες τω Πέτρω και είπον ο διδάσκαλος υμών ου τελεί τα δίδραχμα 25 λέγει ναι και ότε εισήλθεν εις την οικίαν προέφθασεν αυτόν ο Ιησούς λέγων τι σοι δοκεί Σίμων οι βασιλείς της γης από τίνων λαμβάνουσι τέλη η κήνσον από των υιών αυτών η από των αλλοτρίων 26 λέγει αυτώ ο Πέτρος από των αλλοτρίων έφη αυτώ ο Ιησούς άρα γε ελεύθεροί εισιν οι υιοί 27 ίνα δε μη σκανδαλίσωμεν αυτούς πορευθείς εις την θάλασσαν βάλε άγκιστρον και τον αναβαίνοντα πρώτον ιχθύν άρον και ανοίξας το στόμα αυτού ευρήσεις στατήρα εκείνον λαβών δος αυτοίς αντί εμού και σου
Copyright information for ABPGRK