Matthew 17

CHAPTER 17

Jesus Transformed

1και μεθ΄ ημέρας εξ παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννην τον αδελφόν αυτού και αναφέρει αυτούς εις όρος υψηλόν κατ΄ ιδίαν 2και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών και έλαμψεν το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος τα δε ιμάτια αυτού εγένετο λευκά ως το φως 3και ιδού ώφθησαν αυτοίς Μωσής και Ηλίας μετ΄ αυτού συλλαλούντες 4αποκριθείς δε ο Πέτρος είπεν τω Ιησού κύριε καλόν εστιν ημάς ώδε είναι ει θέλεις ποιήσωμεν ώδε τρεις σκηνάς σοι μίαν και Μωσή μίαν και μίαν Ηλία 5έτι αυτού λαλούντος ιδού νεφέλη φωτεινή επεσκίασεν αυτούς και ιδού φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα ούτός εστιν ο υιός μου ο αγαπητός εν ω ευδόκησα αυτού ακούετε 6και ακούσαντες οι μαθηταί έπεσον επί πρόσωπον αυτών και εφοβήθησαν σφόδρα 7και προσελθών ο Ιησούς ήψατο αυτών και είπεν εγέρθητε και μη φοβείσθε 8επάραντες δε τους οφθαλμούς αυτών ουδένα είδον ει μη τον Ιησούν μόνον 9και καταβαινόντων αυτών από του όρους ενετείλατο αυτοίς ο Ιησούς λέγων μηδενί είπητε το όραμα εώς ου ο υιός του ανθρώπου εκ νεκρών αναστή 10και επηρώτησαν αυτόν οι μαθηταί αυτού λέγοντες τι ουν οι γραμματείς λέγουσιν ότι Ηλίαν δει ελθείν πρώτον 11ο δε Ιησούς αποκριθείς είπεν αυτοίς Ηλίας μεν έρχεται πρώτον και αποκαταστήσει πάντα 12λέγω δε υμίν ότι Ηλίας ήδη ήλθε και ουκ επέγνωσαν αυτόν αλλ΄ εποίησαν εν αυτώ οσα ηθέλησαν ούτω και ο υιός του ανθρώπου μέλλει πάσχειν υπ΄ αυτών 13τότε συνήκαν οι μαθηταί ότι περί Ιωάννου του βαπτιστού είπεν αυτοίς

Jesus Cures the Lunatic Boy

14και ελθόντων αυτών προς τον όχλον προσήλθεν αυτώ άνθρωπος γονυπετών αυτώ και λέγων 15κύριε ελέησόν μου τον υιόν ότι σεληνιάζεται και κακώς πάσχει πολλάκις γαρ πίπτει εις το πυρ και πολλάκις εις το ύδωρ 16και προσήνεγκα αυτόν τοις μαθηταίς σου και ουκ ηδυνήθησαν αυτόν θεραπεύσαι 17αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν ω γενεά άπιστος και διεστραμμένη έως πότε έσομαι μεθ΄ υμών έως πότε ανέξομαι υμών φέρετέ μοι αυτόν ώδε 18και επετίμησεν αυτώ ο Ιησούς και εξήλθεν απ΄ αυτού το δαιμόνιον και εθεραπεύθη ο παις από της ώρας εκείνης

Mustard Seed Belief

19τότε προσελθόντες οι μαθηταί τω Ιησού κατ΄ ιδίαν είπον διατί ημείς ουκ ηδυνήθημεν εκβαλείν αυτό 20ο δε Ιησούς είπεν αυτοίς διά την απιστίαν υμών αμήν γαρ λέγω υμίν εάν έχητε πίστιν ως κόκκον σινάπεως ερείτε τω όρει τούτω μετάβηθι εντεύθεν εκεί και μεταβήσεται και ουδέν αδυνατήσει υμίν 21τούτο δε το γένος ουκ εκπορεύεται ει μη εν προσευχή και νηστεία 22αναστρεφομένων δε αυτών εν τη Γαλιλαία είπεν αυτοίς ο Ιησούς μέλλει ο υιός του ανθρώπου παραδίδοσθαι εις χείρας ανθρώπων 23και αποκτενούσιν αυτόν και τη τρίτη ημέρα εγερθήσεται και ελυπήθησαν σφόδρα

The Coin in the Fish

24ελθόντων δε αυτών εις Καπερναούμ προσήλθον οι τα δίδραχμα λαμβάνοντες τω Πέτρω και είπον ο διδάσκαλος υμών ου τελεί τα δίδραχμα 25λέγει ναι και ότε εισήλθεν εις την οικίαν προέφθασεν αυτόν ο Ιησούς λέγων τι σοι δοκεί Σίμων οι βασιλείς της γης από τίνων λαμβάνουσι τέλη η κήνσον από των υιών αυτών η από των αλλοτρίων 26λέγει αυτώ ο Πέτρος από των αλλοτρίων έφη αυτώ ο Ιησούς άρα γε ελεύθεροί εισιν οι υιοί 27ίνα δε μη σκανδαλίσωμεν αυτούς πορευθείς εις την θάλασσαν βάλε άγκιστρον και τον αναβαίνοντα πρώτον ιχθύν άρον και ανοίξας το στόμα αυτού ευρήσεις στατήρα εκείνον λαβών δος αυτοίς αντί εμού και σου
Copyright information for ABPGRK