Matthew 7

CHAPTER 7

Judging

μη κρίνετε ίνα μη κριθήτε εν ω γαρ κρίματι κρίνετε κριθήσεσθε και εν ω μέτρω μετρείτε αντιμετρηθήσεται υμίν τι δε βλέπεις το κάρφος το εν τω οφθαλμώ του αδελφού σου την δε εν τω σω οφθαλμώ δοκόν ου κατανοείς η πως ερείς τω αδελφώ σου άφες εκβάλω το κάρφος από του οφθαλμού σου και ιδού η δοκός εν τω οφθαλμώ σου υποκριτά έκβαλε πρώτον την δοκόν εκ του οφθαλμού σου και τότε διαβλέψεις εκβαλείν το κάρφος εκ του οφθαλμού του αδελφού σου μη δώτε το άγιον τοις κυσί μηδέ βάλητε τους μαργαρίτας υμων έμπροσθεν των χοίρων μήποτε καταπατήσωσιν αυτούς εν τοις ποσίν αυτών και στραφέντες ρήξωσιν υμάς

Ask, Seek, and Knock

αιτείτε και δοθήσεται υμίν ζητείτε και ευρήσετε κρούετε και ανοιγήσεται υμίν πας γαρ ο αιτών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει και τω κρούοντι ανοιγήσεται η τις εστιν εξ υμών άνθρωπος ον εάν αιτήση ο υιός αυτού άρτον μη λίθον επιδώσει αυτώ 10 και εάν ιχθύν αιτήση μη όφιν επιδώσει αυτώ 11 ει ουν υμείς πονηροί όντες οίδατε δόματα αγαθά διδόναι τοις τέκνοις υμών πόσω μάλλον ο πατήρ υμών ο εν τοις ουρανοίς δώσει αγαθά τοις αιτούσιν αυτόν 12 πάντα ουν όσα αν θέλητε ίνα ποιώσιν υμίν οι άνθρωποι ούτω και υμείς ποιείτε αυτοίς ούτος γαρ εστιν ο νόμος και οι προφήται

Enter the Narrow Gate

13 εισέλθετε διά της στενής πύλης ότι πλατεία η πύλη και ευρύχωρος η οδός η απάγουσα εις την απώλειαν και πολλοί εισιν οι εισερχόμενοι δι΄ αυτής 14 ότι στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός η απάγουσα εις την ζωήν και ολίγοι εισίν οι ευρίσκοντες αυτήν 15 προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών οίτινες έρχονται προς υμάς εν ενδύμασι προβάτων έσωθεν δε εισι λύκοι άρπαγες 16 από των καρπών αυτών επιγνώσεσθε αυτούς μήτι συλλέγουσιν από ακανθών σταφυλήν η από τριβόλων σύκα 17 ούτω παν δένδρον αγαθόν καρπούς καλούς ποιεί το δε σαπρόν δένδρον καρπούς πονηρούς ποιεί 18 ου δύναται δένδρον αγαθόν καρπούς πονηρούς ποιείν ουδέ δένδρον σαπρόν καρπούς καλούς ποιείν 19 παν δένδρων μη ποιούν καρπόν καλόν εκκόπτεται και εις πυρ βάλλεται 20 άρα γε από των καρπών αυτών επιγνώσεσθε αυτούς 21 ου πας ο λέγων μοι κύριε κύριε εισελεύσεται εις την βασιλείαν των ουρανών αλλ΄ ο ποιών το θέλημα του πατρός μου του εν ουρανοίς 22 πολλοί ερούσί μοι εν εκείνη τη ημέρα κύριε κύριε ου τω σω ονόματι προεφητεύσαμεν και τω σω ονόματι δαιμόνια εξεβάλομεν και τω σω ονόματι δυνάμεις πολλάς εποιήσαμεν 23 και τότε ομολογήσω αυτοίς ότι ουδέποτε έγνων υμάς αποχωρείτε απ΄ εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν

Build upon the Rock

24 πας ουν όστις ακούει μου τους λόγους τούτους και ποιεί αυτούς ομοιώσω αυτόν ανδρί φρονίμω όστις ωκοδόμησε την οικίαν αυτού επί την πέτραν 25 και κατέβη η βροχή και ήλθον οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέπεσον τη οικία εκείνη και ουκ έπεσε τεθεμελίωτο γαρ επί την πέτραν 26 και πας ο ακούων μου τους λόγους τούτους και μη ποιών αυτούς ομοιωθήσεται ανδρί μωρώ όστις ωκοδόμησε την οικίαν αυτού επί την άμμον 27 και κατέβη η βροχή και ήλθον οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέκοψαν τη οικία εκείνη και έπεσε και ην η πτώσις αυτής μεγάλη 28 και εγένετο ότε συνετέλεσεν ο Ιησούς τους λόγους τούτους εξεπλήσσοντο οι όχλοι επί τη διδαχή αυτού 29 ην γαρ διδάσκων αυτούς ως εξουσίαν έχων και ουχ ως οι γραμματείς
Copyright information for ABPGRK