Matthew 7

CHAPTER 7

Judging

1μη κρίνετε ίνα μη κριθήτε 2εν ω γαρ κρίματι κρίνετε κριθήσεσθε και εν ω μέτρω μετρείτε αντιμετρηθήσεται υμίν 3τι δε βλέπεις το κάρφος το εν τω οφθαλμώ του αδελφού σου την δε εν τω σω οφθαλμώ δοκόν ου κατανοείς 4η πως ερείς τω αδελφώ σου άφες εκβάλω το κάρφος από του οφθαλμού σου και ιδού η δοκός εν τω οφθαλμώ σου 5υποκριτά έκβαλε πρώτον την δοκόν εκ του οφθαλμού σου και τότε διαβλέψεις εκβαλείν το κάρφος εκ του οφθαλμού του αδελφού σου 6μη δώτε το άγιον τοις κυσί μηδέ βάλητε τους μαργαρίτας υμων έμπροσθεν των χοίρων μήποτε καταπατήσωσιν αυτούς εν τοις ποσίν αυτών και στραφέντες ρήξωσιν υμάς

Ask, Seek, and Knock

7αιτείτε και δοθήσεται υμίν ζητείτε και ευρήσετε κρούετε και ανοιγήσεται υμίν 8πας γαρ ο αιτών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει και τω κρούοντι ανοιγήσεται 9η τις εστιν εξ υμών άνθρωπος ον εάν αιτήση ο υιός αυτού άρτον μη λίθον επιδώσει αυτώ 10και εάν ιχθύν αιτήση μη όφιν επιδώσει αυτώ 11ει ουν υμείς πονηροί όντες οίδατε δόματα αγαθά διδόναι τοις τέκνοις υμών πόσω μάλλον ο πατήρ υμών ο εν τοις ουρανοίς δώσει αγαθά τοις αιτούσιν αυτόν 12πάντα ουν όσα αν θέλητε ίνα ποιώσιν υμίν οι άνθρωποι ούτω και υμείς ποιείτε αυτοίς ούτος γαρ εστιν ο νόμος και οι προφήται

Enter the Narrow Gate

13εισέλθετε διά της στενής πύλης ότι πλατεία η πύλη και ευρύχωρος η οδός η απάγουσα εις την απώλειαν και πολλοί εισιν οι εισερχόμενοι δι΄ αυτής 14ότι στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός η απάγουσα εις την ζωήν και ολίγοι εισίν οι ευρίσκοντες αυτήν 15προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών οίτινες έρχονται προς υμάς εν ενδύμασι προβάτων έσωθεν δε εισι λύκοι άρπαγες 16από των καρπών αυτών επιγνώσεσθε αυτούς μήτι συλλέγουσιν από ακανθών σταφυλήν η από τριβόλων σύκα 17ούτω παν δένδρον αγαθόν καρπούς καλούς ποιεί το δε σαπρόν δένδρον καρπούς πονηρούς ποιεί 18ου δύναται δένδρον αγαθόν καρπούς πονηρούς ποιείν ουδέ δένδρον σαπρόν καρπούς καλούς ποιείν 19παν δένδρων μη ποιούν καρπόν καλόν εκκόπτεται και εις πυρ βάλλεται 20άρα γε από των καρπών αυτών επιγνώσεσθε αυτούς 21ου πας ο λέγων μοι κύριε κύριε εισελεύσεται εις την βασιλείαν των ουρανών αλλ΄ ο ποιών το θέλημα του πατρός μου του εν ουρανοίς 22πολλοί ερούσί μοι εν εκείνη τη ημέρα κύριε κύριε ου τω σω ονόματι προεφητεύσαμεν και τω σω ονόματι δαιμόνια εξεβάλομεν και τω σω ονόματι δυνάμεις πολλάς εποιήσαμεν 23και τότε ομολογήσω αυτοίς ότι ουδέποτε έγνων υμάς αποχωρείτε απ΄ εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν

Build upon the Rock

24πας ουν όστις ακούει μου τους λόγους τούτους και ποιεί αυτούς ομοιώσω αυτόν ανδρί φρονίμω όστις ωκοδόμησε την οικίαν αυτού επί την πέτραν 25και κατέβη η βροχή και ήλθον οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέπεσον τη οικία εκείνη και ουκ έπεσε τεθεμελίωτο γαρ επί την πέτραν 26και πας ο ακούων μου τους λόγους τούτους και μη ποιών αυτούς ομοιωθήσεται ανδρί μωρώ όστις ωκοδόμησε την οικίαν αυτού επί την άμμον 27και κατέβη η βροχή και ήλθον οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέκοψαν τη οικία εκείνη και έπεσε και ην η πτώσις αυτής μεγάλη 28και εγένετο ότε συνετέλεσεν ο Ιησούς τους λόγους τούτους εξεπλήσσοντο οι όχλοι επί τη διδαχή αυτού 29ην γαρ διδάσκων αυτούς ως εξουσίαν έχων και ουχ ως οι γραμματείς
Copyright information for ABPGRK