Micah 3

CHAPTER 3

The Leaders Rebuked

1και ερεί ακούσατε δη αι αρχαί του Ιακώβ και οι κατάλοιποι οίκου Ισραήλ ουχ υμίν εστι του γνώναι το κρίμα 2μισούντες τα καλά και ζητούντες τα πονηρά αρπάζοντες τα δέρματα αυτών απ΄ αυτών και τας σάρκας αυτών από των οστέων αυτών 3ον τρόπον κατέφαγον τας σάρκας του λαού μου και τα δέρματα αυτών εξέδειραν απ΄ αυτών και τα οστά αυτών συνέθλασαν ως σάρκας εις λέβητα και ως κρέα εις χύτραν 4ούτως κεκράξονται προς τον κύριον και ουκ εισακούσεται αυτών και αποστρέψει το πρόσωπον αυτού απ΄ αυτών εν τω καιρώ εκείνω ανθ΄ ων επονηρεύσαντο εν τοις επιτηδεύμασιν αυτών 5τάδε λέγει κύριος επί τους προφήτας τους πλανώντας τον λαόν μου τους δάκνοντας εν τοις οδούσιν αυτών και κηρύσσοντας ειρήνην επ΄ αυτόν και ουκ εδόθη εις το στόμα αυτών ηγίασαν επ΄ αυτόν πόλεμον 6διά τούτο νυξ υμίν έσται εξ οράσεως και σκοτία έσται υμίν εκ μαντείας και δύσεται ο ήλιος επί τους προφήτας και συσκοτάσει επ΄ αυτούς η ημέρα 7και καταισχυνθήσονται οι ορώντες τα ενύπνια και καταγελασθήσονται οι μάντεις και καταλαλήσουσι κατ΄ αυτών πάντες αυτοί διότι ουκ έστιν ο επακούων αυτών 8εάν μη εγώ εμπλήσω ισχύν εν πνεύματι κυρίου και κρίματος και δυναστείας του απαγγείλαι τω Ιακώβ ασεβείας αυτού και τω Ισραήλ αμαρτίας αυτού 9ακούσατε δη ταύτα οι ηγούμενοι οίκου Ιακώβ και οι κατάλοιποι οίκου Ισραήλ οι βδελυσσόμενοι κρίμα και πάντα τα ορθά διαστρέφοντες 10οι οικοδομούντες Σιών εν αίμασι και Ιερουσαλήμ εν αδικίαις 11οι ηγούμενοι αυτής μετά δώρων έκριναν και οι ιερείς αυτής μετά μισθού απεκρίναντο και οι προφήται αυτής μετά αργυρίου εμαντεύοντο και επί τον κύριον επανεπαύοντο λέγοντες ουχί κύριος εν ημίν εστιν ου μη επέλθη εφ΄ ημάς κακά 12διά τούτο δι΄ υμάς Σιών ως αγρός αροτριαθήσεται και Ιερουσαλήμ ως οπωροφυλάκιον έσται και το όρος του οίκου εις τόπον δρυμού
Copyright information for ABPGRK