Micah 3

CHAPTER 3

The Leaders Rebuked

και ερεί ακούσατε δη αι αρχαί του Ιακώβ και οι κατάλοιποι οίκου Ισραήλ ουχ υμίν εστι του γνώναι το κρίμα μισούντες τα καλά και ζητούντες τα πονηρά αρπάζοντες τα δέρματα αυτών απ΄ αυτών και τας σάρκας αυτών από των οστέων αυτών ον τρόπον κατέφαγον τας σάρκας του λαού μου και τα δέρματα αυτών εξέδειραν απ΄ αυτών και τα οστά αυτών συνέθλασαν ως σάρκας εις λέβητα και ως κρέα εις χύτραν ούτως κεκράξονται προς τον κύριον και ουκ εισακούσεται αυτών και αποστρέψει το πρόσωπον αυτού απ΄ αυτών εν τω καιρώ εκείνω ανθ΄ ων επονηρεύσαντο εν τοις επιτηδεύμασιν αυτών τάδε λέγει κύριος επί τους προφήτας τους πλανώντας τον λαόν μου τους δάκνοντας εν τοις οδούσιν αυτών και κηρύσσοντας ειρήνην επ΄ αυτόν και ουκ εδόθη εις το στόμα αυτών ηγίασαν επ΄ αυτόν πόλεμον διά τούτο νυξ υμίν έσται εξ οράσεως και σκοτία έσται υμίν εκ μαντείας και δύσεται ο ήλιος επί τους προφήτας και συσκοτάσει επ΄ αυτούς η ημέρα και καταισχυνθήσονται οι ορώντες τα ενύπνια και καταγελασθήσονται οι μάντεις και καταλαλήσουσι κατ΄ αυτών πάντες αυτοί διότι ουκ έστιν ο επακούων αυτών εάν μη εγώ εμπλήσω ισχύν εν πνεύματι κυρίου και κρίματος και δυναστείας του απαγγείλαι τω Ιακώβ ασεβείας αυτού και τω Ισραήλ αμαρτίας αυτού ακούσατε δη ταύτα οι ηγούμενοι οίκου Ιακώβ και οι κατάλοιποι οίκου Ισραήλ οι βδελυσσόμενοι κρίμα και πάντα τα ορθά διαστρέφοντες 10 οι οικοδομούντες Σιών εν αίμασι και Ιερουσαλήμ εν αδικίαις 11 οι ηγούμενοι αυτής μετά δώρων έκριναν και οι ιερείς αυτής μετά μισθού απεκρίναντο και οι προφήται αυτής μετά αργυρίου εμαντεύοντο και επί τον κύριον επανεπαύοντο λέγοντες ουχί κύριος εν ημίν εστιν ου μη επέλθη εφ΄ ημάς κακά 12 διά τούτο δι΄ υμάς Σιών ως αγρός αροτριαθήσεται και Ιερουσαλήμ ως οπωροφυλάκιον έσται και το όρος του οίκου εις τόπον δρυμού
Copyright information for ABPGRK