Micah 4

CHAPTER 4

The Last of the Days

και έσται επ΄ εσχατων των ημερών εμφανές το όρος κυρίου έτοιμον επί την κορυφήν των ορέων και μετεωρισθήσεται υπεράνω των βουνών και σπεύσουσι προς αυτό λαοί και πορεύσονται έθνη πολλά και ερούσι δεύτε αναβώμεν εις το όρος κυρίου και εις τον οίκον του θεού Ιακώβ και δείξουσιν ημίν την οδόν αυτού και πορευσόμεθα εν ταις τρίβοις αυτού ότι εκ Σιών εξελεύσεται νόμος και λόγος κυρίου εξ Ιερουσαλήμ και κρινεί αναμέσον λαών πολλών και εξελέγξει έθνη ισχυρά έως μακράν και κατακόψουσι τας ρομφαίας αυτών εις άροτρα και τα δόρατα αυτών εις δρέπανα και ουκέτι μη αντάρη έθνος επ΄ έθνος ρομφαίαν και ουκέτι μη μάθωσι πολεμείν και αναπαύσεται έκαστος υποκάτω αμπέλου αυτού και έκαστος υποκάτω συκής αυτού και ουκ έσται ο εκφοβών διότι το στόμα κυρίου παντοκράτορος ελάλησε ταύτα ότι πάντες οι λαοί πορεύσονται έκαστος την οδόν αυτού ημείς δε πορευσόμεθα εν ονόματι κυρίου θεού ημών εις τον αιώνα και επέκεινα

Future Promise of Nationhood

εν τη ημέρα εκείνη λέγει κύριος συνάξω την συντετριμμένην και την απωσμένην εισδέξομαι και ους απωσάμην και θήσομαι την συντετριμμένην εις υπόλειμμα και την απωσμένην εις έθνος ισχυρόν και βασιλεύσει κύριος επ΄ αυτούς εν όρει Σιών από του νυν και έως του αιώνος και συ πύργος ποιμνίου αυχμώδης θυγάτηρ Σιών επί σε ήξει και εισελεύσεται η αρχή η πρώτη βασιλεία εκ Βαβυλώνος τη θυγατρί Ιερουσαλήμ και νυν ινατί έγνως κακά μη βασιλεύς ουκ ην εν σοι η η βουλή σου απώλετο ότι κατεκράτησάν σου ωδίνες ως τικτούσης 10 ώδινε και ανδρίζου θυγάτηρ Σιών ως η τίκτουσα διότι νυν εξελεύση εκ πόλεως και κατασκηνώσεις εν πεδίω και ήξεις έως Βαβυλώνος εκείθεν ρύσεταί σε και εκείθεν λυτρώσεταί σε κύριος ο θεός σου από χειρός των εχθρών σου 11 και νυν επισυνήχθησαν επί σε έθνη πολλά λέγοντες επιχαρούμεθα και επόψονται επί Σιών οι οφθαλμοί ημών 12 αυτοί δε ουκ έγνωσαν τους λογισμούς κυρίου και ου συνήκαν την βουλήν αυτού ότι συνήγαγεν αυτούς ως δράγματα άλωνος 13 ανάστηθι και αλόα αυτούς θυγάτηρ Σιών ότι τα κέρατά σου θήσομαι σιδηρά και τας οπλάς σου θήσομαι χαλκάς και κατατήξεις λαούς πολλούς και αναθήσεις τω κυρίω το πλήθος αυτών και την ισχύν αυτών τω κυρίω πάσης της γης
Copyright information for ABPGRK