Micah 4

CHAPTER 4

The Last of the Days

1και έσται επ΄ εσχατων των ημερών εμφανές το όρος κυρίου έτοιμον επί την κορυφήν των ορέων και μετεωρισθήσεται υπεράνω των βουνών και σπεύσουσι προς αυτό λαοί 2και πορεύσονται έθνη πολλά και ερούσι δεύτε αναβώμεν εις το όρος κυρίου και εις τον οίκον του θεού Ιακώβ και δείξουσιν ημίν την οδόν αυτού και πορευσόμεθα εν ταις τρίβοις αυτού ότι εκ Σιών εξελεύσεται νόμος και λόγος κυρίου εξ Ιερουσαλήμ 3και κρινεί αναμέσον λαών πολλών και εξελέγξει έθνη ισχυρά έως μακράν και κατακόψουσι τας ρομφαίας αυτών εις άροτρα και τα δόρατα αυτών εις δρέπανα και ουκέτι μη αντάρη έθνος επ΄ έθνος ρομφαίαν και ουκέτι μη μάθωσι πολεμείν 4και αναπαύσεται έκαστος υποκάτω αμπέλου αυτού και έκαστος υποκάτω συκής αυτού και ουκ έσται ο εκφοβών διότι το στόμα κυρίου παντοκράτορος ελάλησε ταύτα 5ότι πάντες οι λαοί πορεύσονται έκαστος την οδόν αυτού ημείς δε πορευσόμεθα εν ονόματι κυρίου θεού ημών εις τον αιώνα και επέκεινα

Future Promise of Nationhood

6εν τη ημέρα εκείνη λέγει κύριος συνάξω την συντετριμμένην και την απωσμένην εισδέξομαι και ους απωσάμην 7και θήσομαι την συντετριμμένην εις υπόλειμμα και την απωσμένην εις έθνος ισχυρόν και βασιλεύσει κύριος επ΄ αυτούς εν όρει Σιών από του νυν και έως του αιώνος 8και συ πύργος ποιμνίου αυχμώδης θυγάτηρ Σιών επί σε ήξει και εισελεύσεται η αρχή η πρώτη βασιλεία εκ Βαβυλώνος τη θυγατρί Ιερουσαλήμ 9και νυν ινατί έγνως κακά μη βασιλεύς ουκ ην εν σοι η η βουλή σου απώλετο ότι κατεκράτησάν σου ωδίνες ως τικτούσης 10ώδινε και ανδρίζου θυγάτηρ Σιών ως η τίκτουσα διότι νυν εξελεύση εκ πόλεως και κατασκηνώσεις εν πεδίω και ήξεις έως Βαβυλώνος εκείθεν ρύσεταί σε και εκείθεν λυτρώσεταί σε κύριος ο θεός σου από χειρός των εχθρών σου 11και νυν επισυνήχθησαν επί σε έθνη πολλά λέγοντες επιχαρούμεθα και επόψονται επί Σιών οι οφθαλμοί ημών 12αυτοί δε ουκ έγνωσαν τους λογισμούς κυρίου και ου συνήκαν την βουλήν αυτού ότι συνήγαγεν αυτούς ως δράγματα άλωνος 13ανάστηθι και αλόα αυτούς θυγάτηρ Σιών ότι τα κέρατά σου θήσομαι σιδηρά και τας οπλάς σου θήσομαι χαλκάς και κατατήξεις λαούς πολλούς και αναθήσεις τω κυρίω το πλήθος αυτών και την ισχύν αυτών τω κυρίω πάσης της γης
Copyright information for ABPGRK