Micah 5

CHAPTER 5

The Coming Ruler

νυν εμφραχθήσεται θυγάτηρ εμφραγμώ συνοχήν έταξεν εφ΄ ημάς εν ράβδω πατάξουσιν επί σιαγόνα τας φυλάς του Ισραήλ και συ Βηθλεέμ του οίκος Ευφραθά ολιγοστός ει του είναι εν χιλιάσιν Ιούδα εκ σου μοι εξελεύσεται του είναι εις άρχοντα του Ισραήλ και αι έξοδοι αυτού απ΄ αρχής εξ ημερών αιώνος διά τούτο δώσει αυτούς έως καιρού τικτούσης τέξεται και οι επίλοιποι των αδελφών αυτών επιστρέψουσιν επί τους υιούς Ισραήλ και στήσεται και ποιμανεί εν ισχύϊ κυρίου και εν τη δόξη ονόματος κυρίου του θεού αυτών υπάρξουσι διότι νυν μεγαλυνθήσεται έως άκρων γης

Assyria Mounts Up

και αύτη έσται η ειρήνη όταν ο Ασσύριος έλθη επί την γην ημών και όταν επιβή επί την χώραν ημών και επεγερθήσονται επ΄ αυτόν επτά ποιμένες και οκτώ δήγματα ανθρώπων και ποιμανούσι τον Ασσούρ εν ρομφαία και την γην του Νεβρώδ εν τη τάφρω αυτής και ρύσεται εκ του Ασσούρ όταν επέλθη επί την γην υμών και όταν επιβή επί τα όρια υμών

The Vestige

και έσται το υπόλειμμα του Ιακώβ εν μέσω λαών πολλών ως δρόσος παρά κυρίου πίπτουσα και ως άρνες επ΄ άγρωστιν όπως συναχθή μηδείς μηδέ υποστή εν υιοίς ανθρώπων και έσται το υπόλειμμα του Ιακώβ εν τοις έθνεσιν εν μέσω λαών πολλών ως λέων εν κτήνεσιν εν τω δρυμώ και ως σκύμνος εν ποιμνίοις προβάτων ον τρόπον όταν διέλθη και διαστείλας αρπάση και μη η ο εξαιρουμενος υψωθήσεται η χειρ σου επί τους θλίβοντάς σε και πάντες οι εχθροί σου εξολοθρευθήσονται 10 και έσται εν εκείνη τη ημέρα λέγει κύριος εξολοθρεύσω τους ίππους σου εκ μέσου σου και απολώ τα άρματά σου 11 και εξολοθρεύσω τας πόλεις της γης σου και εξαρώ πάντα τα οχυρώματά σου 12 και εξολοθρεύσω τα φάρμακά σου εκ των χειρών σου και αποφθεγγόμενοι ουκ έσονταί σοι 13 και εξολοθρεύσω τα γλυπτά σου και τας στήλας σου εκ μέσου σου και ουκ έτι μη προσκυνησεις τοις έργοις των χειρών σου 14 και εκκόψω τα άλση σου εκ μέσου σου και αφανιώ τας πόλεις σου 15 και ποιήσω εν οργή και εν θυμώ εκδίκησιν εν τοις έθνεσιν ανθ΄ ων ουκ εισήκουσαν
Copyright information for ABPGRK