Micah 5

CHAPTER 5

The Coming Ruler

1νυν εμφραχθήσεται θυγάτηρ εμφραγμώ συνοχήν έταξεν εφ΄ ημάς εν ράβδω πατάξουσιν επί σιαγόνα τας φυλάς του Ισραήλ 2και συ Βηθλεέμ του οίκος Ευφραθά ολιγοστός ει του είναι εν χιλιάσιν Ιούδα εκ σου μοι εξελεύσεται του είναι εις άρχοντα του Ισραήλ και αι έξοδοι αυτού απ΄ αρχής εξ ημερών αιώνος 3διά τούτο δώσει αυτούς έως καιρού τικτούσης τέξεται και οι επίλοιποι των αδελφών αυτών επιστρέψουσιν επί τους υιούς Ισραήλ 4και στήσεται και ποιμανεί εν ισχύϊ κυρίου και εν τη δόξη ονόματος κυρίου του θεού αυτών υπάρξουσι διότι νυν μεγαλυνθήσεται έως άκρων γης

Assyria Mounts Up

5και αύτη έσται η ειρήνη όταν ο Ασσύριος έλθη επί την γην ημών και όταν επιβή επί την χώραν ημών και επεγερθήσονται επ΄ αυτόν επτά ποιμένες και οκτώ δήγματα ανθρώπων 6και ποιμανούσι τον Ασσούρ εν ρομφαία και την γην του Νεβρώδ εν τη τάφρω αυτής και ρύσεται εκ του Ασσούρ όταν επέλθη επί την γην υμών και όταν επιβή επί τα όρια υμών

The Vestige

7και έσται το υπόλειμμα του Ιακώβ εν μέσω λαών πολλών ως δρόσος παρά κυρίου πίπτουσα και ως άρνες επ΄ άγρωστιν όπως συναχθή μηδείς μηδέ υποστή εν υιοίς ανθρώπων 8και έσται το υπόλειμμα του Ιακώβ εν τοις έθνεσιν εν μέσω λαών πολλών ως λέων εν κτήνεσιν εν τω δρυμώ και ως σκύμνος εν ποιμνίοις προβάτων ον τρόπον όταν διέλθη και διαστείλας αρπάση και μη η ο εξαιρουμενος 9υψωθήσεται η χειρ σου επί τους θλίβοντάς σε και πάντες οι εχθροί σου εξολοθρευθήσονται 10και έσται εν εκείνη τη ημέρα λέγει κύριος εξολοθρεύσω τους ίππους σου εκ μέσου σου και απολώ τα άρματά σου 11και εξολοθρεύσω τας πόλεις της γης σου και εξαρώ πάντα τα οχυρώματά σου 12και εξολοθρεύσω τα φάρμακά σου εκ των χειρών σου και αποφθεγγόμενοι ουκ έσονταί σοι 13και εξολοθρεύσω τα γλυπτά σου και τας στήλας σου εκ μέσου σου και ουκ έτι μη προσκυνησεις τοις έργοις των χειρών σου 14και εκκόψω τα άλση σου εκ μέσου σου και αφανιώ τας πόλεις σου 15και ποιήσω εν οργή και εν θυμώ εκδίκησιν εν τοις έθνεσιν ανθ΄ ων ουκ εισήκουσαν
Copyright information for ABPGRK