Nehemiah 6

CHAPTER 6

Sanballat Attempts to Deceive Nehemiah

και εγένετο καθώς ηκούσθη τω Σαναβαλάτ και τω Τωβία και τω Γησάμ τω Αραβί και τοις καταλοίποις των εχθρών ημών ότι ωκοδόμησα το τείχος και ου κατελείφθη εν αυτώ διακοπή και γε έως του καιρού εκείνου θύρας ουκ επέστησα εν ταις πύλαις και απέστειλε Σαναβαλάτ και Γησάμ προς με λέγοντες δεύρο και συναχθώμεν επι το αυτό εν ταις κώμαις εν πεδίω Ωνώ και αυτοί λογιζόμενοί μοι ποιήσαι πονηρίαν και απέστειλα επ΄ αυτούς αγγέλους λέγων έργον μέγα εγώ ποιώ και ου δυνήσομαι καταβήναι μή ποτε καταπαύση το έργον ως αν τελειώσω αυτό καταβήσομαι προς υμάς και απέστειλαν προς με ως το ρήμα τούτο τέσσαρσι καθόδοις και απέστειλα αυτοίς κατά τον λόγον τούτον και απέστειλε προς με Σαναβαλάτ κατά τον λόγον τούτον τον πέμπτον παίδα αυτού και επιστολήν ανεωγμένην εν χειρί αυτού και ην γεγραμμένον εν αυτή εν έθνεσιν ηκούσθη και Γησάμ είπεν ότι συ και οι Ιουδαίοι λογίζεσθε αποστατήσαι διά τούτο συ οικοδομείς το τείχος και συ γίνη αυτοίς εις βασιλέα και προς τούτοις προφήτας έστησας σεαυτώ κηρύσσειν περί σου εν Ιερουσαλήμ λέγοντας ότι εβασίλευσας εν Ιουδαία και νυν απαγγελήσονται τω βασιλεί οι λόγοι ούτοι και νυν δεύρο βουλευσώμεθα επί το αυτό και απέστειλα προς αυτόν λέγων ουκ εγενήθη ως οι λόγοι ούτοι ους συ λέγεις ότι από καρδίας συ ψεύδη αυτούς ότι πάντες φοβερίζουσιν ημάς λέγοντες εκλυθήσονται αι χείρες αυτών από του έργου τούτου και ου ποιηθήσεται και νυν εκραταίωσα τας χείράς μου 10 καγώ εισήλθον εις οίκον Σεμεϊ υιόυ Δελαϊα υιόυ Μεταβεήλ και αυτός συνεχόμενος και είπε συναχθώμεν εις οίκον του θεού εν μέσω αυτού και κλείσωμεν τας θύρας αυτού ότι έρχονται νυκτός φονεύσαί σε 11 και είπα τις εστίν ο ανήρ οίος εγώ φεύξεται η τις οίος εγώ εισελεύσεται εις τον οίκον και ζήσεται 12 ουκ εισελεύσομαι και επέγνων και ιδού ο θεός ουκ απέστειλεν αυτόν ότι η προφητεία λόγος κατ΄ εμού και Τωβίας και Σαναβαλάτ εμισθώσαντο αυτόν 13 όπως φοβηθώ και ποιήσω ούτως και αμάρτω και γένωμαι αυτοίς εις όνομα πονηρόν όπως ονειδίσωσί με 14 μνήσθητι ο θεός μου τω Τωβία και τω Σαναβαλάτ ως τα ποιήματα αυτών ταύτα και τω Νωαδία τω προφήτη και τοις καταλοίποις των προφητών οι ήσαν φοβερίζοντές με

The Wall of Jerusalem Finished

15 και ετελέσθη το τείχος πέμπτη και εικάδι του Ελούλ μηνός εις πεντήκοντα δύο ημέρας 16 και εγένετο ηνίκα ήκουσαν πάντες οι εχθροί ημών και εφοβήθησαν πάντα τα έθνη τα κύκλω ημών και επέπεσε φόβος μέγας σφόδρα εν οφθαλμοίς αυτών και έγνωσαν ότι παρά του θεού ημών εγενήθη τελειωθήναι το έργον τούτο 17 και εν ταις ημέραις εκείναις από πολλών εντίμων Ιούδα επιστολαί επορεύοντο προς Τωβίαν και αι Τωβία ήρχοντο προς αυτούς 18 ότι πολλοί εν Ιούδα ένορκοι ήσαν αυτώ ότι γαμβρός ην του Σεχενία υιόυ Ηραϊ και Ιωνάν υιός αυτού έλαβε την θυγατέρα Μεσουλάμ υιόυ Βαραχίου εις γυναίκα 19 και γε τα συμφέροντα αυτώ έλεγεν ενώπιόν μου και λόγους μου ήσαν εκφέροντες αυτώ και επιστολάς απέστειλε Τωβία φοβερίσαι με
Copyright information for ABPGRK