Numbers 17

CHAPTER 17

The Twelve Rods

και ελάλησε κύριος προς Μωυσήν λέγων λάλησον τοις υιοίς Ισραήλ και λάβε παρ΄ αυτών ράβδον ράβδον κατ΄ οίκους πατρίων παρά πάντων των αρχόντων αυτών κατ΄ οίκους πατριών αυτών δώδεκα ράβδους και εκάστου το όνομα επίγραψον επί της ράβδου αυτού και το όνομα Ααρών επιγράψεις επί της ράβδου Λευί έστι γαρ ράβδος μία κατά φυλήν οίκου πατριών αυτών και θήσεις αυτάς εν τη σκηνή του μαρτυρίου κατέναντι του μαρτυρίου εν οις γνωσθήσομαί σοι εκεί και έσται ο άνθρωπος ος αν εκλέξωμαι αυτόν η ράβδος αυτού εκβλαστήσει και περιελώ από σου τον γογγυσμόν υιών Ισραήλ όσα αυτοί γογγύζουσιν εφ΄ υμίν και ελάλησε Μωυσής τοις υιοίς Ισραήλ και έδωκαν αυτώ πάντες οι άρχοντες αυτών ράβδον τω άρχοντι τω ενί ράβδον μίαν κατά άρχοντα κατ΄ οίκους πατριών αυτών δώδεκα ράβδους και η ράβδος Ααρών αναμέσον των ράβδων αυτών και απέθηκε Μωυσής τας ράβδους έναντι κυρίου εν τη σκηνή του μαρτυρίου και εγένετο τη επαύριον και εισήλθε Μωυσής εν τη σκηνή του μαρτυρίου και ιδού εβλάστησεν η ράβδος Ααρών εις οίκον Λευί και εξήνεγκε βλαστόν και εξήνθησεν άνθη και εβλάστησε κάρυα και εξήνεγκε Μωυσής πάσας τας ράβδους από προσώπου κυρίου προς πάντας υιούς Ισραήλ και είδον και έλαβεν έκαστος την ράβδον αυτού 10 και είπε κύριος προς Μωυσήν απόθες την ράβδον Ααρών ενώπιον των μαρτυρίου εις διατήρησιν εις σημείον τοις υιοίς των ανηκόων και παυσάσθω ο γογγυσμός αυτών απ΄ εμού και ου μη αποθάνωσι 11 και εποίησε Μωυσής και Ααρών καθά συνέταξε κύριος τω Μωυσή ούτως εποίησαν 12 και είπαν οι υιοί Ισραήλ προς Μωυσήν λέγοντες ιδού εξανηλώμεθα απολώλαμεν πάντας ημείς παρανηλώμεθα 13 πας ο απτόμενος της σκηνής κυρίου αποθνήσκει έως εις τέλος αποθάνωμεν
Copyright information for ABPGRK