Numbers 17

CHAPTER 17

The Twelve Rods

1και ελάλησε κύριος προς Μωυσήν λέγων 2λάλησον τοις υιοίς Ισραήλ και λάβε παρ΄ αυτών ράβδον ράβδον κατ΄ οίκους πατρίων παρά πάντων των αρχόντων αυτών κατ΄ οίκους πατριών αυτών δώδεκα ράβδους και εκάστου το όνομα επίγραψον επί της ράβδου αυτού 3και το όνομα Ααρών επιγράψεις επί της ράβδου Λευί έστι γαρ ράβδος μία κατά φυλήν οίκου πατριών αυτών 4και θήσεις αυτάς εν τη σκηνή του μαρτυρίου κατέναντι του μαρτυρίου εν οις γνωσθήσομαί σοι εκεί 5και έσται ο άνθρωπος ος αν εκλέξωμαι αυτόν η ράβδος αυτού εκβλαστήσει και περιελώ από σου τον γογγυσμόν υιών Ισραήλ όσα αυτοί γογγύζουσιν εφ΄ υμίν 6και ελάλησε Μωυσής τοις υιοίς Ισραήλ και έδωκαν αυτώ πάντες οι άρχοντες αυτών ράβδον τω άρχοντι τω ενί ράβδον μίαν κατά άρχοντα κατ΄ οίκους πατριών αυτών δώδεκα ράβδους και η ράβδος Ααρών αναμέσον των ράβδων αυτών 7και απέθηκε Μωυσής τας ράβδους έναντι κυρίου εν τη σκηνή του μαρτυρίου 8και εγένετο τη επαύριον και εισήλθε Μωυσής εν τη σκηνή του μαρτυρίου και ιδού εβλάστησεν η ράβδος Ααρών εις οίκον Λευί και εξήνεγκε βλαστόν και εξήνθησεν άνθη και εβλάστησε κάρυα 9και εξήνεγκε Μωυσής πάσας τας ράβδους από προσώπου κυρίου προς πάντας υιούς Ισραήλ και είδον και έλαβεν έκαστος την ράβδον αυτού 10και είπε κύριος προς Μωυσήν απόθες την ράβδον Ααρών ενώπιον των μαρτυρίου εις διατήρησιν εις σημείον τοις υιοίς των ανηκόων και παυσάσθω ο γογγυσμός αυτών απ΄ εμού και ου μη αποθάνωσι 11και εποίησε Μωυσής και Ααρών καθά συνέταξε κύριος τω Μωυσή ούτως εποίησαν 12και είπαν οι υιοί Ισραήλ προς Μωυσήν λέγοντες ιδού εξανηλώμεθα απολώλαμεν πάντας ημείς παρανηλώμεθα 13πας ο απτόμενος της σκηνής κυρίου αποθνήσκει έως εις τέλος αποθάνωμεν
Copyright information for ABPGRK