Numbers 18

CHAPTER 18

Aaron and His Sons Officiate

1και είπε κύριος προς Ααρών συ και οι υιοί σου και ο οίκος του πατρός σου μετά σου λήψεσθε τας αμαρτίας των αγίων και συ και οι υιοί σου μετά σου λήψεσθε τας αμαρτίας της ιερατείας υμών 2και τους αδελφούς σου φυλήν Λευί δήμον του πατρός σου προσαγάγου προς σεαυτόν και προστεθήτωσάν σοι και λειτουργείτωσάν σοι και συ και οι υιοί σου μετά σου απέναντι της σκηνής του μαρτυρίου 3και φυλάξονται τας φυλακάς σου και τας φυλακάς της σκηνής πλην προς τα σκεύη τα άγια και προς το θυσιαστήριον ου προσελεύσονται και ουκ αποθανούνται και ούτοι και υμείς 4και προστεθήσονται προς σε και φυλάξονται τας φυλακάς της σκηνής του μαρτυρίου κατά πάσας τας λειτουργίας της σκηνής και ο αλλογενής ου προσελεύσεται προς σε 5και φυλάξεσθε τας φυλακάς των αγίων και τας φυλακάς του θυσιαστηρίου και ουκ έσται έτι θυμός εν τοις υιοίς Ισραήλ 6και ιδού εγώ είληφα τους αδελφούς υμών τους Λευίτας εκ μέσου των υιών Ισραήλ δόμα δεδομένον κυρίω λειτουργείν τας λειτουργίας της σκηνής του μαρτυρίου 7και συ και οι υιοί σου μετά σου διατηρήσετε την ιερατείαν υμών κατά πάντα τρόπον του θυσιαστηρίου και το ένδοθεν του καταπετάσματος και λειτουργήσετε τας λειτουργίας δόμα της ιερατείας υμών και ο αλλογενής ο προσπορευόμενος αποθανείται 8και ελάλησε κύριος προς Ααρών και ιδού εγώ δέδωκα υμίν την διατήρησιν των απαρχών μου από πάντων των ηγιασμένων παρά των υιών Ισραήλ σοι δέδωκα αυτά εις γέρας και τοις υιοίς σου νόμιμον αιώνιον 9και τούτο έστω υμίν από των ηγιασμένων αγίων των καρπωμάτων από πάντων των δώρων αυτών και από πάντων των θυσιασμάτων αυτών και από πάσης πλημμελείας αυτών και από πασών των αμαρτιών αυτών όσα αποδιδόασί μοι από πάντων των αγίων σοι έσονται και τοις υιοίς σου 10εν τω αγίω των αγίων φάγεσθε αυτά παν αρσενικόν φάγεσθε αυτά άγια έσται σοι 11και τούτο έσται υμίν απαρχών δομάτων αυτών από πάντων των επιθεμάτων των υιών Ισραήλ σοι δέδωκα αυτά και τοις υιοίς σου και ταις θυγατράσι σου μετά σου νόμιμον αιώνιον πας καθαρός εν τω οίκω σου έδεται αυτά 12πάσα απαρχή ελαίου και πάσα απαρχή οίνου και σίτου απαρχή αυτών όσα αν δώσι τω κυρίω σοι δέδωκα αυτά 13τα πρωτογεννήματα πάντα όσα εν τη γη αυτών όσα αν ενέγκωσι κυρίω σοι έσται πας καθαρός εν τω οίκω σου έδεται αυτά 14παν ανατεθεματισμένον εν υιοίς Ισραήλ σοι έσται 15και παν διανοίγον μήτραν από πάσης σαρκός όσα προσφέρουσι κυρίω από ανθρώπου έως κτήνους σοι έσται αλλ΄ η λύτροις λυτρωθήσεται τα πρωτότοκα των ανθρώπων και τα πρωτότοκα των κτηνών των ακαθάρτων λυτρώση 16και η λύτρωσις αυτού από μηνιαίου η συντίμησις πέντε σικλών κατά τον σίκλον τον άγιον είκοσιν οβολοί εισι 17πλην πρωτότοκα μόσχων και πρωτότοκα προβάτων και πρωτότοκα αιγών ου λυτρώση άγιά εστι και το αίμα αυτών προσχεείς επί το θυσιαστήριον και το στέαρ ανοίσεις κάρπωμα εις οσμήν ευωδίας κυρίω 18και τα κρέα έσται σοι καθά και το στηθύνιον του επιθέματος και κατά τον βραχίονα τον δεξιόν σοι έσται 19παν αφαίρεμα των αγίων όσα αν αφέλωσιν οι υιοί Ισραήλ κυρίω σοι δέδωκα και τοις υιοίς σου και ταις θυγατράσι σου μετά σου νόμιμον αιώνιον διαθήκη αλός αιωνίου έναντι κυρίου σοι και τω σπέρματί σου μετά σε 20και ελάλησε κύριος προς Ααρών εν τη γη αυτών ου κληρονομήσεις και μερίς ουκ έσται σοι εν αυτοίς ότι εγώ μερίς σου και κληρονομία σου εν μέσω των υιών Ισραήλ 21και τοις υιοίς Λευί ιδού δέδωκα παν επιδέκατον εν Ισραήλ εν κλήρω αντί των λειτουργιών αυτών όσα αυτοί λειτουργούσι λειτουργίαν εν τη σκηνή του μαρτυρίου 22και ου προσελεύσονται έτι οι υιοί Ισραήλ εις την σκηνήν του μαρτυρίου λαβείν αμαρτίαν θανατηφόρον 23και λειτουργήσει ο Λευίτης αυτός την λειτουργίαν της σκηνής του μαρτυρίου και αυτοί λήψονται τα αμαρτήματα αυτών νόμιμον αιώνιον εις τας γενεάς αυτών και εν μέσω υιών Ισραήλ ου κληρονομήσουσι κληρονομίαν 24ότι τα επιδέκατα των υιών Ισραήλ όσα αν αφορίσωσι τω κυρίω αφαίρεμα δέδωκα τοις Λευίταις εν κλήρω διά τούτο είρηκα αυτοίς εν μέσω υιών Ισραήλ ου κληρονομήσουσι κλήρον 25και ελάλησε κύριος προς Μωυσήν λέγων 26και τοις Λευίταις λαλήσεις και ερείς προς αυτούς εάν λάβητε παρά των υιών Ισραήλ το επιδέκατον ο δέδωκα υμίν παρ΄ αυτών εν κλήρω και αφελείτε υμείς απ΄ αυτού αφαίρεμα κυρίω επιδέκατον από του επιδεκάτου 27και λογισθήσεται υμίν τα αφαιρέματα υμών ως σίτος από άλωνος και ως αφαίρεμα από ληνού 28ούτως αφελείτε και υμείς από πάντων των αφαιρεμάτων κυρίου από πάντων των επιδεκάτων υμών όσα αν λάβητε παρά των υιών Ισραήλ και δώσετε απ΄ αυτών αφαίρεμα κυρίω Ααρών τω ιερεί 29από πάντων των δομάτων υμών αφελείτε αφαίρεμα κυρίω από πάντων των απαρχών των ηγιασμένων απ΄ αυτού 30και ερείς προς αυτούς όταν αφαιρήτε την απαρχήν απ΄ αυτού και λογισθήσεται τοις Λευίταις ως γένημα από άλωνος και ως γένημα από ληνού 31και έδεσθε αυτό εν παντί τόπω υμείς και οι οίκοι υμών ότι μισθός ούτος υμίν εστίν αντί των λειτουργιών υμών των εν τη σκηνή του μαρτυρίου 32και ου λήψεσθε δι΄ αυτό αμαρτίαν ότι αν αφαιρήτε την απαρχήν απ΄ αυτού και τα άγια των υιών Ισραήλ ου βεβηλώσετε ίνα μη αποθάνητε
Copyright information for ABPGRK