Numbers 18

CHAPTER 18

Aaron and His Sons Officiate

και είπε κύριος προς Ααρών συ και οι υιοί σου και ο οίκος του πατρός σου μετά σου λήψεσθε τας αμαρτίας των αγίων και συ και οι υιοί σου μετά σου λήψεσθε τας αμαρτίας της ιερατείας υμών και τους αδελφούς σου φυλήν Λευί δήμον του πατρός σου προσαγάγου προς σεαυτόν και προστεθήτωσάν σοι και λειτουργείτωσάν σοι και συ και οι υιοί σου μετά σου απέναντι της σκηνής του μαρτυρίου και φυλάξονται τας φυλακάς σου και τας φυλακάς της σκηνής πλην προς τα σκεύη τα άγια και προς το θυσιαστήριον ου προσελεύσονται και ουκ αποθανούνται και ούτοι και υμείς και προστεθήσονται προς σε και φυλάξονται τας φυλακάς της σκηνής του μαρτυρίου κατά πάσας τας λειτουργίας της σκηνής και ο αλλογενής ου προσελεύσεται προς σε και φυλάξεσθε τας φυλακάς των αγίων και τας φυλακάς του θυσιαστηρίου και ουκ έσται έτι θυμός εν τοις υιοίς Ισραήλ και ιδού εγώ είληφα τους αδελφούς υμών τους Λευίτας εκ μέσου των υιών Ισραήλ δόμα δεδομένον κυρίω λειτουργείν τας λειτουργίας της σκηνής του μαρτυρίου και συ και οι υιοί σου μετά σου διατηρήσετε την ιερατείαν υμών κατά πάντα τρόπον του θυσιαστηρίου και το ένδοθεν του καταπετάσματος και λειτουργήσετε τας λειτουργίας δόμα της ιερατείας υμών και ο αλλογενής ο προσπορευόμενος αποθανείται και ελάλησε κύριος προς Ααρών και ιδού εγώ δέδωκα υμίν την διατήρησιν των απαρχών μου από πάντων των ηγιασμένων παρά των υιών Ισραήλ σοι δέδωκα αυτά εις γέρας και τοις υιοίς σου νόμιμον αιώνιον και τούτο έστω υμίν από των ηγιασμένων αγίων των καρπωμάτων από πάντων των δώρων αυτών και από πάντων των θυσιασμάτων αυτών και από πάσης πλημμελείας αυτών και από πασών των αμαρτιών αυτών όσα αποδιδόασί μοι από πάντων των αγίων σοι έσονται και τοις υιοίς σου 10 εν τω αγίω των αγίων φάγεσθε αυτά παν αρσενικόν φάγεσθε αυτά άγια έσται σοι 11 και τούτο έσται υμίν απαρχών δομάτων αυτών από πάντων των επιθεμάτων των υιών Ισραήλ σοι δέδωκα αυτά και τοις υιοίς σου και ταις θυγατράσι σου μετά σου νόμιμον αιώνιον πας καθαρός εν τω οίκω σου έδεται αυτά 12 πάσα απαρχή ελαίου και πάσα απαρχή οίνου και σίτου απαρχή αυτών όσα αν δώσι τω κυρίω σοι δέδωκα αυτά 13 τα πρωτογεννήματα πάντα όσα εν τη γη αυτών όσα αν ενέγκωσι κυρίω σοι έσται πας καθαρός εν τω οίκω σου έδεται αυτά 14 παν ανατεθεματισμένον εν υιοίς Ισραήλ σοι έσται 15 και παν διανοίγον μήτραν από πάσης σαρκός όσα προσφέρουσι κυρίω από ανθρώπου έως κτήνους σοι έσται αλλ΄ η λύτροις λυτρωθήσεται τα πρωτότοκα των ανθρώπων και τα πρωτότοκα των κτηνών των ακαθάρτων λυτρώση 16 και η λύτρωσις αυτού από μηνιαίου η συντίμησις πέντε σικλών κατά τον σίκλον τον άγιον είκοσιν οβολοί εισι 17 πλην πρωτότοκα μόσχων και πρωτότοκα προβάτων και πρωτότοκα αιγών ου λυτρώση άγιά εστι και το αίμα αυτών προσχεείς επί το θυσιαστήριον και το στέαρ ανοίσεις κάρπωμα εις οσμήν ευωδίας κυρίω 18 και τα κρέα έσται σοι καθά και το στηθύνιον του επιθέματος και κατά τον βραχίονα τον δεξιόν σοι έσται 19 παν αφαίρεμα των αγίων όσα αν αφέλωσιν οι υιοί Ισραήλ κυρίω σοι δέδωκα και τοις υιοίς σου και ταις θυγατράσι σου μετά σου νόμιμον αιώνιον διαθήκη αλός αιωνίου έναντι κυρίου σοι και τω σπέρματί σου μετά σε 20 και ελάλησε κύριος προς Ααρών εν τη γη αυτών ου κληρονομήσεις και μερίς ουκ έσται σοι εν αυτοίς ότι εγώ μερίς σου και κληρονομία σου εν μέσω των υιών Ισραήλ 21 και τοις υιοίς Λευί ιδού δέδωκα παν επιδέκατον εν Ισραήλ εν κλήρω αντί των λειτουργιών αυτών όσα αυτοί λειτουργούσι λειτουργίαν εν τη σκηνή του μαρτυρίου 22 και ου προσελεύσονται έτι οι υιοί Ισραήλ εις την σκηνήν του μαρτυρίου λαβείν αμαρτίαν θανατηφόρον 23 και λειτουργήσει ο Λευίτης αυτός την λειτουργίαν της σκηνής του μαρτυρίου και αυτοί λήψονται τα αμαρτήματα αυτών νόμιμον αιώνιον εις τας γενεάς αυτών και εν μέσω υιών Ισραήλ ου κληρονομήσουσι κληρονομίαν 24 ότι τα επιδέκατα των υιών Ισραήλ όσα αν αφορίσωσι τω κυρίω αφαίρεμα δέδωκα τοις Λευίταις εν κλήρω διά τούτο είρηκα αυτοίς εν μέσω υιών Ισραήλ ου κληρονομήσουσι κλήρον 25 και ελάλησε κύριος προς Μωυσήν λέγων 26 και τοις Λευίταις λαλήσεις και ερείς προς αυτούς εάν λάβητε παρά των υιών Ισραήλ το επιδέκατον ο δέδωκα υμίν παρ΄ αυτών εν κλήρω και αφελείτε υμείς απ΄ αυτού αφαίρεμα κυρίω επιδέκατον από του επιδεκάτου 27 και λογισθήσεται υμίν τα αφαιρέματα υμών ως σίτος από άλωνος και ως αφαίρεμα από ληνού 28 ούτως αφελείτε και υμείς από πάντων των αφαιρεμάτων κυρίου από πάντων των επιδεκάτων υμών όσα αν λάβητε παρά των υιών Ισραήλ και δώσετε απ΄ αυτών αφαίρεμα κυρίω Ααρών τω ιερεί 29 από πάντων των δομάτων υμών αφελείτε αφαίρεμα κυρίω από πάντων των απαρχών των ηγιασμένων απ΄ αυτού 30 και ερείς προς αυτούς όταν αφαιρήτε την απαρχήν απ΄ αυτού και λογισθήσεται τοις Λευίταις ως γένημα από άλωνος και ως γένημα από ληνού 31 και έδεσθε αυτό εν παντί τόπω υμείς και οι οίκοι υμών ότι μισθός ούτος υμίν εστίν αντί των λειτουργιών υμών των εν τη σκηνή του μαρτυρίου 32 και ου λήψεσθε δι΄ αυτό αμαρτίαν ότι αν αφαιρήτε την απαρχήν απ΄ αυτού και τα άγια των υιών Ισραήλ ου βεβηλώσετε ίνα μη αποθάνητε
Copyright information for ABPGRK