Numbers 19

CHAPTER 19

The Law Regarding the Reddish Heifer

1και ελάλησε κύριος προς Μωυσήν και Ααρών λέγων 2αύτη η διαστολή του νόμου όσα συνέταξε κύριος λέγων λάλησον τοις υιοίς Ισραήλ και λαβέτωσαν προς σε δάμαλιν πυρράν άμωμον ήτις ουκ έχει εν αυτή μώμον και η ουκ επεβλήθη επ΄ αυτήν ζυγός 3και δώσεις αυτήν προς Ελεάζαρ τον ιερέα και εξάξουσιν αυτήν έξω της παρεμβολής και σφάξουσιν αυτήν ενώπιον αυτού 4και λήψεται Ελεάζαρ από του αίματος αυτής και ρανεί απέναντι του προσώπου της σκηνής του μαρτυρίου από του αίματος αυτής επτάκις 5και κατακαύσουσιν αυτήν εναντίον αυτού και το δέρμα αυτης και τα κρέα αυτής και το αίμα αυτής συν τη κόπρω αυτής κατακαυθήσεται 6και λήψεται ο ιερεύς ξύλον κέδρινον και ύσσωπον και κόκκινον και εμβαλούσιν εις μέσον του κατακαύματος της δαμάλεως 7και πλυνεί τα ιμάτια αυτού ο ιερεύς και λούσεται το σώμα αυτού ύδατι και μετά ταύτα εισελεύσεται εις την παρεμβολήν και ακάθαρτος έσται ο ιερεύς έως εσπέρας 8και ο κατακαίων αυτήν πλυνεί τα ιμάτια αυτού ύδατι και λούσεται το σώμα αυτού ύδατι και ακάθαρτος έσται έως εσπέρας 9και συνάξει άνθρωπος καθαρός την σποδόν της δαμάλεως και αποθήσει έξω της παρεμβολής εις τόπον καθαρόν και έσται τη συναγωγή υιών Ισραήλ εις διατήρησιν ύδωρ ραντισμού άγνισμά εστι 10και ο συνάγων την σποδόν της δαμάλεως πλυνεί τα ιμάτια αυτού και ακάθαρτος έσται έως εσπέρας και έσται τοις υιοίς Ισραήλ και τοις προσηλύτοις προσκειμένοις εν μέσω υμών νόμιμον αιώνιον 11ο απτόμενος του τεθνηκότος πάσης ψυχής ανθρώπου ακάθαρτος έσται επτά ημέρας 12ούτος αγνισθήσεται τη ημέρα τη τρίτη και τη ημέρα τη εβδόμη και καθαρός έσται εάν δε μη αφαγνισθή τη ημέρα τη τρίτη και τη ημέρα τη εβδόμη ου καθαρός έσται 13πας ο απτόμενος του τεθνηκότος από ψυχής ανθρώπου εάν αποθάνη και μη αφαγνισθή την σκηνήν του κυρίου εμίανεν και εκτριβήσεται η ψυχή εκείνη εξ Ισραήλ ότι ύδωρ ραντισμού ου περιερραντίσθη επ΄ αυτόν ακάθαρτός εστιν έτι η ακαθαρσία αυτού εν αυτώ εστί 14και ούτος ο νόμος άνθρωπος εάν αποθάνη εν οικία πας ο εισπορευόμενος εις την οικίαν και όσα εστίν εν τη οικία ακάθαρτα έσται επτά ημέρας 15και παν σκεύος ανεωγμένον όσα ουχί δεσμώ καταδέδεται επ΄ αυτόυ ακάθαρτά εστι 16και πας ος αν άψηται επί προσώπου του πεδίου τραυματίου η νεκρού η οστέου ανθρωπίνου η μνήματος επτά ημέρας ακάθαρτος έσται 17και λήψονται τω ακαθάρτω από της σποδιάς της κατακεκαυμένης του αγνισμού και εκχεούσιν επ΄ αυτήν ύδωρ ζων εις σκεύος 18και λήψεται ύσσωπον και βάψει εις το ύδωρ ανήρ καθαρός και περιρρανεί επί τον οίκον και επί τα σκεύη και επί τας ψυχάς όσαι αν ώσιν εκεί και επί τον ημμένον του οστέου του ανθρωπίνου η του τραυματίου η του τεθνηκότος η του μνήματος 19και περιρρανεί ο καθαρός επί τον ακάθαρτον εν τη ημέρα τη τρίτη και εν τη ημέρα τη εβδόμη και αφαγνισθήσεται τη ημέρα τη εβδόμη και πλυνεί τα ιμάτια αυτού και λούσεται ύδατι και ακάθαρτος έσται έως εσπέρας 20και άνθρωπος ος αν μιανθή και μη αφαγνισθή εξολοθρευθήσεται η ψυχή εκείνη εκ μέσου της συναγωγής ότι τα άγια κυρίου εμίανεν ότι ύδωρ ραντισμού ου περιερραντίσθη επ΄ αυτόν ακάθαρτός εστι 21και έσται υμίν νόμιμον αιώνιον και ο περιρραίνων ύδωρ ραντισμού πλυνεί τα ιμάτια αυτού και ο απτόμενος του ύδατος του ραντισμού ακάθαρτος έσται έως εσπέρας 22και παντός ου αν άψηται αυτού ο ακάθαρτος ακάθαρτον έσται έως εσπέρας
Copyright information for ABPGRK