Numbers 19

CHAPTER 19

The Law Regarding the Reddish Heifer

και ελάλησε κύριος προς Μωυσήν και Ααρών λέγων αύτη η διαστολή του νόμου όσα συνέταξε κύριος λέγων λάλησον τοις υιοίς Ισραήλ και λαβέτωσαν προς σε δάμαλιν πυρράν άμωμον ήτις ουκ έχει εν αυτή μώμον και η ουκ επεβλήθη επ΄ αυτήν ζυγός και δώσεις αυτήν προς Ελεάζαρ τον ιερέα και εξάξουσιν αυτήν έξω της παρεμβολής και σφάξουσιν αυτήν ενώπιον αυτού και λήψεται Ελεάζαρ από του αίματος αυτής και ρανεί απέναντι του προσώπου της σκηνής του μαρτυρίου από του αίματος αυτής επτάκις και κατακαύσουσιν αυτήν εναντίον αυτού και το δέρμα αυτης και τα κρέα αυτής και το αίμα αυτής συν τη κόπρω αυτής κατακαυθήσεται και λήψεται ο ιερεύς ξύλον κέδρινον και ύσσωπον και κόκκινον και εμβαλούσιν εις μέσον του κατακαύματος της δαμάλεως και πλυνεί τα ιμάτια αυτού ο ιερεύς και λούσεται το σώμα αυτού ύδατι και μετά ταύτα εισελεύσεται εις την παρεμβολήν και ακάθαρτος έσται ο ιερεύς έως εσπέρας και ο κατακαίων αυτήν πλυνεί τα ιμάτια αυτού ύδατι και λούσεται το σώμα αυτού ύδατι και ακάθαρτος έσται έως εσπέρας και συνάξει άνθρωπος καθαρός την σποδόν της δαμάλεως και αποθήσει έξω της παρεμβολής εις τόπον καθαρόν και έσται τη συναγωγή υιών Ισραήλ εις διατήρησιν ύδωρ ραντισμού άγνισμά εστι 10 και ο συνάγων την σποδόν της δαμάλεως πλυνεί τα ιμάτια αυτού και ακάθαρτος έσται έως εσπέρας και έσται τοις υιοίς Ισραήλ και τοις προσηλύτοις προσκειμένοις εν μέσω υμών νόμιμον αιώνιον 11 ο απτόμενος του τεθνηκότος πάσης ψυχής ανθρώπου ακάθαρτος έσται επτά ημέρας 12 ούτος αγνισθήσεται τη ημέρα τη τρίτη και τη ημέρα τη εβδόμη και καθαρός έσται εάν δε μη αφαγνισθή τη ημέρα τη τρίτη και τη ημέρα τη εβδόμη ου καθαρός έσται 13 πας ο απτόμενος του τεθνηκότος από ψυχής ανθρώπου εάν αποθάνη και μη αφαγνισθή την σκηνήν του κυρίου εμίανεν και εκτριβήσεται η ψυχή εκείνη εξ Ισραήλ ότι ύδωρ ραντισμού ου περιερραντίσθη επ΄ αυτόν ακάθαρτός εστιν έτι η ακαθαρσία αυτού εν αυτώ εστί 14 και ούτος ο νόμος άνθρωπος εάν αποθάνη εν οικία πας ο εισπορευόμενος εις την οικίαν και όσα εστίν εν τη οικία ακάθαρτα έσται επτά ημέρας 15 και παν σκεύος ανεωγμένον όσα ουχί δεσμώ καταδέδεται επ΄ αυτόυ ακάθαρτά εστι 16 και πας ος αν άψηται επί προσώπου του πεδίου τραυματίου η νεκρού η οστέου ανθρωπίνου η μνήματος επτά ημέρας ακάθαρτος έσται 17 και λήψονται τω ακαθάρτω από της σποδιάς της κατακεκαυμένης του αγνισμού και εκχεούσιν επ΄ αυτήν ύδωρ ζων εις σκεύος 18 και λήψεται ύσσωπον και βάψει εις το ύδωρ ανήρ καθαρός και περιρρανεί επί τον οίκον και επί τα σκεύη και επί τας ψυχάς όσαι αν ώσιν εκεί και επί τον ημμένον του οστέου του ανθρωπίνου η του τραυματίου η του τεθνηκότος η του μνήματος 19 και περιρρανεί ο καθαρός επί τον ακάθαρτον εν τη ημέρα τη τρίτη και εν τη ημέρα τη εβδόμη και αφαγνισθήσεται τη ημέρα τη εβδόμη και πλυνεί τα ιμάτια αυτού και λούσεται ύδατι και ακάθαρτος έσται έως εσπέρας 20 και άνθρωπος ος αν μιανθή και μη αφαγνισθή εξολοθρευθήσεται η ψυχή εκείνη εκ μέσου της συναγωγής ότι τα άγια κυρίου εμίανεν ότι ύδωρ ραντισμού ου περιερραντίσθη επ΄ αυτόν ακάθαρτός εστι 21 και έσται υμίν νόμιμον αιώνιον και ο περιρραίνων ύδωρ ραντισμού πλυνεί τα ιμάτια αυτού και ο απτόμενος του ύδατος του ραντισμού ακάθαρτος έσται έως εσπέρας 22 και παντός ου αν άψηται αυτού ο ακάθαρτος ακάθαρτον έσται έως εσπέρας
Copyright information for ABPGRK