Numbers 27

CHAPTER 27

Daughters of Zelophehad Receive an Inheritance

1και προσελθούσαι αι θυγατέρες Σαλπαάδ υιόυ Οφέρ υιόυ Γαλαάδ υιόυ Μαχίρ του δήμου Μανασσή των υιών Ιωσήφ και ταύτα τα ονόματα αυτών Μαλά και Νούα και Αγλά και Μελχά και Θερσά 2και στάσαι έναντι Μωυσή και έναντι Ελεάζαρ του ιερέως και έναντι των αρχόντων και έναντι πάσης συναγωγής επί της θύρας της σκηνής του μαρτυρίου λέγουσιν 3ο πατήρ ημών απέθανεν εν τη ερήμω και αυτός ουκ ην εν μέσω της συναγωγής της επισυστάσης έναντι κυρίου εν τη συναγωγή Κορέ ότι δι΄ αμαρτίαν αυτού απέθανε και υιοί ουκ εγένοντο αυτώ μη εξαλειφθήτω το όνομα του πατρός ημών εκ μέσου του δήμου αυτού ότι ουκ έστιν αυτώ υιός δότε ημίν κατάσχεσιν εν μέσω αδελφών πατρός ημών 4και προσήγαγε Μωυσής την κρίσιν αυτών έναντι κυρίου 5και ελάλησε κύριος προς Μωυσήν λέγων 6ορθώς θυγατέρες Σαλπαάδ λελαλήκασι δόμα δώσεις αυταίς κατάσχεσιν κληρονομίας εν μέσω αδελφών πατρός αυτών και περιθήσεις τον κλήρον του πατρός αυτών αυταίς

The Law Regarding Inheritance

7και τοις υιοίς Ισραήλ λαλήσεις λέγων 8άνθρωπος εάν αποθάνη και υιός μη η αυτώ περιθήσετε την κληρονομίαν αυτού τη θυγατρί αυτού 9εάν δε μη η θυγάτηρ αυτώ δώσετε την κληρονομίαν αυτού τω αδελφώ αυτού 10εάν δε μη ώσιν αυτώ αδελφοί δώσετε την κληρονομίαν αυτού τω αδελφώ του πατρός αυτού 11εάν δε μη ώσιν αδελφοί του πατρός αυτού δώσετε την κληρονομίαν αυτού τω οικείω τω έγγιστα αυτού εκ της φυλής αυτού κληρονομήσαι τα αυτού και έσται τούτο τοις υιοίς Ισραήλ δικαίωμα κρίσεως καθά συνέταξε κύριος τω Μωυσή 12και είπε κύριος προς Μωυσήν ανάβηθι εις το όρος το εν τω πέραν του Ιορδάνου τούτο το όρος Ναβάβ και ιδε την γην Χαναάν ην εγώ δίδωμι τοις υιοίς Ισραήλ εν κατασχέσει 13και όψη αυτήν και προστεθήση προς τον λαόν σου και συ καθά προσετέθη Ααρών ο αδελφός σου εν Ωρ τω όρει 14διότι παρέβητε το ρήμά μου εν τη ερήμω Σιν εν τω αντιπίπτειν την συναγωγήν του αγιάσαι με ουχ ηγιάσατέ με επί τω ύδατι έναντι αυτών τούτό εστι το ύδωρ αντιλογίας Κάδης εν τη ερήμω Σιν 15και είπε Μωυσής προς κύριον 16επισκεψάσθω κύριος ο θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός άνθρωπον επί της συναγωγής ταύτης 17όστις εξελεύσεται προ προσώπου αυτών και όστις εισελεύσεται προ προσώπου αυτών και όστις εξάξει αυτούς και όστις εισάξει αυτούς και ουκ έσται η συναγωγή κυρίου ωσεί πρόβατα οις ουκ έστι ποιμήν

Moses Charges Joshua to Lead Israel

18και ελάλησε κύριος προς Μωυσήν λέγων λάβε προς σεαυτόν Ιησούν υιόν Ναυή άνθρωπον ος έχει πνεύμα εν εαυτώ και επιθήσεις τας χείρας σου επ΄ αυτόν 19και στήσεις αυτόν έναντι Ελεάζαρ του ιερέως και έναντι πάσης της συναγωγής και εντελή αυτώ εναντίον αυτών 20και δώσεις της δόξης σου επ΄ αυτόν όπως αν εισακούσωσιν αυτού οι υιοί Ισραήλ 21και έναντι Ελεάζαρ του ιερέως στήσεται και επερωτήσουσιν αυτόν την κρίσιν των δήλων έναντι κυρίου επί τω στόματι αυτού εξελεύσονται και επί τω στόματι αυτού εισελεύσονται αυτός και πάντες οι υιοί Ισραήλ ομοθυμαδόν και πάσα η συναγωγή 22και εποίησε Μωυσής καθά ενετείλατο αυτώ κύριος και λαβών τον Ιησούν έστησεν αυτόν εναντίον Ελεάζαρ του ιερέως και εναντίον πάσης συναγωγής 23και επέθηκε τας χείρας αυτού επ΄ αυτόν και συνέστησεν αυτόν καθάπερ συνέταξε κύριος τω Μωυσή
Copyright information for ABPGRK