Numbers 27

CHAPTER 27

Daughters of Zelophehad Receive an Inheritance

και προσελθούσαι αι θυγατέρες Σαλπαάδ υιόυ Οφέρ υιόυ Γαλαάδ υιόυ Μαχίρ του δήμου Μανασσή των υιών Ιωσήφ και ταύτα τα ονόματα αυτών Μαλά και Νούα και Αγλά και Μελχά και Θερσά και στάσαι έναντι Μωυσή και έναντι Ελεάζαρ του ιερέως και έναντι των αρχόντων και έναντι πάσης συναγωγής επί της θύρας της σκηνής του μαρτυρίου λέγουσιν ο πατήρ ημών απέθανεν εν τη ερήμω και αυτός ουκ ην εν μέσω της συναγωγής της επισυστάσης έναντι κυρίου εν τη συναγωγή Κορέ ότι δι΄ αμαρτίαν αυτού απέθανε και υιοί ουκ εγένοντο αυτώ μη εξαλειφθήτω το όνομα του πατρός ημών εκ μέσου του δήμου αυτού ότι ουκ έστιν αυτώ υιός δότε ημίν κατάσχεσιν εν μέσω αδελφών πατρός ημών και προσήγαγε Μωυσής την κρίσιν αυτών έναντι κυρίου και ελάλησε κύριος προς Μωυσήν λέγων ορθώς θυγατέρες Σαλπαάδ λελαλήκασι δόμα δώσεις αυταίς κατάσχεσιν κληρονομίας εν μέσω αδελφών πατρός αυτών και περιθήσεις τον κλήρον του πατρός αυτών αυταίς

The Law Regarding Inheritance

και τοις υιοίς Ισραήλ λαλήσεις λέγων άνθρωπος εάν αποθάνη και υιός μη η αυτώ περιθήσετε την κληρονομίαν αυτού τη θυγατρί αυτού εάν δε μη η θυγάτηρ αυτώ δώσετε την κληρονομίαν αυτού τω αδελφώ αυτού 10 εάν δε μη ώσιν αυτώ αδελφοί δώσετε την κληρονομίαν αυτού τω αδελφώ του πατρός αυτού 11 εάν δε μη ώσιν αδελφοί του πατρός αυτού δώσετε την κληρονομίαν αυτού τω οικείω τω έγγιστα αυτού εκ της φυλής αυτού κληρονομήσαι τα αυτού και έσται τούτο τοις υιοίς Ισραήλ δικαίωμα κρίσεως καθά συνέταξε κύριος τω Μωυσή 12 και είπε κύριος προς Μωυσήν ανάβηθι εις το όρος το εν τω πέραν του Ιορδάνου τούτο το όρος Ναβάβ και ιδε την γην Χαναάν ην εγώ δίδωμι τοις υιοίς Ισραήλ εν κατασχέσει 13 και όψη αυτήν και προστεθήση προς τον λαόν σου και συ καθά προσετέθη Ααρών ο αδελφός σου εν Ωρ τω όρει 14 διότι παρέβητε το ρήμά μου εν τη ερήμω Σιν εν τω αντιπίπτειν την συναγωγήν του αγιάσαι με ουχ ηγιάσατέ με επί τω ύδατι έναντι αυτών τούτό εστι το ύδωρ αντιλογίας Κάδης εν τη ερήμω Σιν 15 και είπε Μωυσής προς κύριον 16 επισκεψάσθω κύριος ο θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός άνθρωπον επί της συναγωγής ταύτης 17 όστις εξελεύσεται προ προσώπου αυτών και όστις εισελεύσεται προ προσώπου αυτών και όστις εξάξει αυτούς και όστις εισάξει αυτούς και ουκ έσται η συναγωγή κυρίου ωσεί πρόβατα οις ουκ έστι ποιμήν

Moses Charges Joshua to Lead Israel

18 και ελάλησε κύριος προς Μωυσήν λέγων λάβε προς σεαυτόν Ιησούν υιόν Ναυή άνθρωπον ος έχει πνεύμα εν εαυτώ και επιθήσεις τας χείρας σου επ΄ αυτόν 19 και στήσεις αυτόν έναντι Ελεάζαρ του ιερέως και έναντι πάσης της συναγωγής και εντελή αυτώ εναντίον αυτών 20 και δώσεις της δόξης σου επ΄ αυτόν όπως αν εισακούσωσιν αυτού οι υιοί Ισραήλ 21 και έναντι Ελεάζαρ του ιερέως στήσεται και επερωτήσουσιν αυτόν την κρίσιν των δήλων έναντι κυρίου επί τω στόματι αυτού εξελεύσονται και επί τω στόματι αυτού εισελεύσονται αυτός και πάντες οι υιοί Ισραήλ ομοθυμαδόν και πάσα η συναγωγή 22 και εποίησε Μωυσής καθά ενετείλατο αυτώ κύριος και λαβών τον Ιησούν έστησεν αυτόν εναντίον Ελεάζαρ του ιερέως και εναντίον πάσης συναγωγής 23 και επέθηκε τας χείρας αυτού επ΄ αυτόν και συνέστησεν αυτόν καθάπερ συνέταξε κύριος τω Μωυσή
Copyright information for ABPGRK