Numbers 3

CHAPTER 3

The Levites Officiate

1και αύται αι γενέσεις Ααρών και Μωυσή εν η ημέρα ελάλησε κύριος τω Μωυσή εν όρει Σινά 2και ταύτα τα ονόματα των υιών Ααρών πρωτότοκος Ναδάβ και Αβιού Ελεάζαρ και Ιθάμαρ 3ταύτα τα ονόματα των υιών Ααρών οι ιερείς οι ηλειμμένοι ους ετελείωσαν τας χείρας αυτών ιερατεύειν 4και ετελεύτησε Ναδάβ και Αβιού έναντι κυρίου προσφερόντων αυτών πυρ αλλότριον έναντι κυρίου εν τη ερήμω Σινά και παιδία ουκ ην αυτοίς και ιεράτευσαν Ελεάζαρ και Ιθάμαρ μετά Ααρών του πατρός αυτών 5και ελάλησε κύριος προς Μωυσήν λέγων 6λάβε την φυλήν Λευί και στήσεις αυτούς εναντίον Ααρών του ιερέως και λειτουργήσουσιν αυτώ 7και φυλάξουσι τας φυλακάς αυτού και τας φυλακάς των υιών Ισραήλ έναντι της σκηνής του μαρτυρίου εργάζεσθαι τα έργα της σκηνής 8και φυλάξουσι πάντα τα σκεύη της σκηνής του μαρτυρίου και τας φυλακάς των υιών Ισραήλ κατά πάντα τα έργα της σκηνής 9και δώσεις τους Λευίτας Ααρών τω αδελφώ σου και τοις υιοίς αυτού τοις ιερεύσι δόμα δεδομένοι ούτοί μοι εισίν από των υιών Ισραήλ 10και Ααρών και τους υιούς αυτού καταστήσεις επί της σκηνής του μαρτυρίου και φυλάξουσι την ιερατείαν αυτών και ο αλλογενής ο απτόμενος αποθανείται 11και ελάλησε κύριος προς Μωυσήν λέγων 12και ιδού εγώ είληφα τους Λευίτας εκ μέσου των υιών Ισραήλ αντί παντός πρωτοτόκου διανοίγοντος μήτραν παρά των υιών Ισραήλ λύτρα αυτών έσονται και έσονται εμοί οι Λευίται 13εμοί γαρ παν πρωτότοκον εν η ημέρα επάταξα παν πρωτότοκον εν γη Αιγύπτου ηγίασα εμοί παν πρωτότοκον εν Ισραήλ από ανθρώπου έως κτήνους εμοί έσονται εγώ κύριος

The Levites are Numbered

14και ελάλησε κύριος προς Μωυσήν εν τη ερήμω Σινά λέγων 15επίσκεψαι τους υιούς Λευί κατ΄ οίκους πατριών αυτών κατά συγγενείας αυτών παν αρσενικόν από μηνιαίου και επάνω επισκέψασθε αυτούς 16και επεσκέψαντο αυτούς Μωυσής και Ααρών διά φωνής κυρίου ον τρόπον συνέταξεν αυτοίς κύριος 17και ήσαν ούτοι οι υιοί Λευί εξ ονομάτων αυτών Γερσών Καάθ και Μεραρί 18και ταύτα τα ονόματα των υιών Γερσών κατά δήμους αυτών Λοβενί και Σεμεϊ 19και υιοί Καάθ κατά δήμους αυτών Άμραμ και Ισσαάρ Χεβρών και Οζιήλ 20και υιοί Μεραρί κατά δήμους αυτών Μοολί και Μουσί ούτοί εισι δήμοι των Λευιτών κατ΄ οίκους πατριών αυτών 21τω Γερσών δήμους του Λοβενί και δήμος του Σεμεϊ ούτοι οι δήμοι του Γερσών 22η επίσκεψις αυτών κατά αριθμόν παντός αρσενικού από μηνιαίου και επάνω η επίσκεψις αυτών επτακισχίλιοι και πεντακόσιοι 23και οι υιοί Γερσών οπίσω της σκηνής παρεμβαλούσι παρά θάλασσαν 24και ο άρχων οίκου πατριάς του δήμου του Γερσών Ελεισάφ υιός Δαήλ 25και η φυλακή υιών Γερσών εν τη σκηνή του μαρτυρίου η σκηνή και το κάλυμμα και το κατακαλυμμα της θύρας της σκηνής του μαρτυρίου 26και τα ιστία της αυλής και το καταπέτασμα της πύλης της αυλής της ούσης επί της σκηνής και τα κατάλοιπα πάντων των έργων αυτού 27τω Καάθ δήμος ο Αμράμ εις και δήμος ο Ισαάρ εις και δήμος ο Χεβρών εις και δήμος ο Οζιήλ εις ούτοί εισιν οι δήμοι του Καάθ κατά αριθμόν 28παν αρσενικόν από μηνιαίου και επάνω οκτακισχίλιοι και εξακόσιοι φυλάσσοντες τας φυλακάς των αγίων 29οι δήμοι των υιών Καάθ παρεμβαλούσιν εκ πλαγίων της σκηνής κατά λίβα 30και ο άρχων οίκου πατριών των δήμων του Καάθ Ελεισαφάν υιός Οζιήλ 31και η φυλακή αυτών η κιβωτός και η τράπεζα και η λυχνία και τα θυσιαστήρια και τα σκεύη του αγίου όσα λειτουργούσιν εν αυτοίς και το κατακάλυμμα και πάντα τα έργα αυτών 32και ο άρχων ο επί των αρχόντων των Λευιτών Ελεάζαρ ο υιός Ααρών του ιερέως καθεσταμένος φυλάσσειν τας φυλακάς των αγίων 33τω Μεραρί δήμος ο Μολί και δήμος ο Μουσί ούτοί εισι δήμοι του Μεραρί 34η επίσκεψις αυτών κατά αριθμόν παν αρσενικόν από μηνιαίου και επάνω εξακισχίλιοι και διακόσιοι 35και ο άρχων οίκου πατριών του δήμου του Μεραρί Σουριήλ υιός Αβιχαϊλ εκ πλαγίων της σκηνής παρεμβαλούσι προς βορράν 36η επίσκεψις της φυλακής υιών Μεραρί τας κεφαλίδας της σκηνής και τους μοχλούς αυτής και τους στύλους αυτής και τας βάσεις αυτής και πάντα τα σκεύη αυτών και τα έργα αυτών 37και τους στύλους της αυλής κύκλω και τας βάσεις αυτών και τους πασσάλους αυτών και τους κάλους αυτών 38οι παρεμβάλλοντες κατά πρόσωπον της σκηνής του μαρτυρίου από ανατολών Μωυσής και Ααρών και οι υιοί αυτού φυλάσσοντες τας φυλακάς του αγίου εις τας φυλακάς των υιών Ισραήλ και ο αλλογενής ο προσπορευομενος αποθανείται 39πάσα η επίσκεψις των Λευιτών ους επεσκέψατο Μωυσής και Ααρών διά φωνής κυρίου κατά δήμους αυτών παν αρσενικόν από μηνιαίου και επάνω δύο και είκοσι χιλιάδες 40και είπε κύριος προς Μωυσήν λέγων επίσκεψαι παν πρωτότοκον άρσεν των υιών Ισραήλ από μηνιαίου και επάνω και λάβε τον αριθμόν αυτών εξ ονόματος 41και λήψη τους Λευίτας εμοί εγώ κύριος αντί πάντων των πρωτοτόκων των υιών Ισραήλ και τα κτήνη των Λευιτών αντί πάντων των πρωτοτόκων εν τοις κτήνεσι των υιών Ισραήλ 42και επεσκέψατο Μωυσής ον τρόπον ενετείλατο κύριος αυτώ παν πρωτότοκον εν τοις υιοίς Ισραήλ 43και εγένοντο πάντα τα πρωτότοκα αρσενικά κατά αριθμόν και εξ ονόματος από μηνιαίου και επάνω εκ της επισκέψεως αυτών δύο και είκοσι χιλιάδες και τρεις και εβδομήκοντα και διακόσιοι 44και ελάλησε κύριος προς Μωυσήν λέγων 45λάβε τους Λευίτας αντί πάντων των πρωτοτόκων υιών Ισραήλ και τα κτήνη των Λευιτών αντί των κτηνών αυτών και έσονται εμοί οι Λευίται εγώ κύριος 46και τα λύτρα τριών και εβδομήκοντα και διακοσίων οι πλεονάζοντες παρά τους Λευίτας από των πρωτοτόκων των υιών Ισραήλ 47και λήψη πέντε σίκλους κατά κεφαλήν κατά το δίδραχμον το άγιον λήψη είκοσιν οβολοί ο σίκλος 48και δώσεις το αργύριον Ααρών και τοις υιοίς αυτού λύτρα των πλεονάζοντων εν αυτοίς 49και έλαβε Μωυσής το αργύριον τα λύτρα παρά των πλεοναζόντων εις την εκλύτρωσιν των Λευιτών 50παρά των πρωτοτόκων των υιών Ισραήλ έλαβε το αργύριον χιλίους τριακοσίους εξηκονταπέντε σίκλους κατά τον σίκλον τον άγιον 51και έδωκε Μωυσής το αργύριον τα λύτρα των πλεοναζόντων Ααρών και τοις υιοίς αυτού διά φωνής κυρίου ον τρόπον ενετείλατο κύριος τω Μωυσή
Copyright information for ABPGRK