Numbers 3

CHAPTER 3

The Levites Officiate

και αύται αι γενέσεις Ααρών και Μωυσή εν η ημέρα ελάλησε κύριος τω Μωυσή εν όρει Σινά και ταύτα τα ονόματα των υιών Ααρών πρωτότοκος Ναδάβ και Αβιού Ελεάζαρ και Ιθάμαρ ταύτα τα ονόματα των υιών Ααρών οι ιερείς οι ηλειμμένοι ους ετελείωσαν τας χείρας αυτών ιερατεύειν και ετελεύτησε Ναδάβ και Αβιού έναντι κυρίου προσφερόντων αυτών πυρ αλλότριον έναντι κυρίου εν τη ερήμω Σινά και παιδία ουκ ην αυτοίς και ιεράτευσαν Ελεάζαρ και Ιθάμαρ μετά Ααρών του πατρός αυτών και ελάλησε κύριος προς Μωυσήν λέγων λάβε την φυλήν Λευί και στήσεις αυτούς εναντίον Ααρών του ιερέως και λειτουργήσουσιν αυτώ και φυλάξουσι τας φυλακάς αυτού και τας φυλακάς των υιών Ισραήλ έναντι της σκηνής του μαρτυρίου εργάζεσθαι τα έργα της σκηνής και φυλάξουσι πάντα τα σκεύη της σκηνής του μαρτυρίου και τας φυλακάς των υιών Ισραήλ κατά πάντα τα έργα της σκηνής και δώσεις τους Λευίτας Ααρών τω αδελφώ σου και τοις υιοίς αυτού τοις ιερεύσι δόμα δεδομένοι ούτοί μοι εισίν από των υιών Ισραήλ 10 και Ααρών και τους υιούς αυτού καταστήσεις επί της σκηνής του μαρτυρίου και φυλάξουσι την ιερατείαν αυτών και ο αλλογενής ο απτόμενος αποθανείται 11 και ελάλησε κύριος προς Μωυσήν λέγων 12 και ιδού εγώ είληφα τους Λευίτας εκ μέσου των υιών Ισραήλ αντί παντός πρωτοτόκου διανοίγοντος μήτραν παρά των υιών Ισραήλ λύτρα αυτών έσονται και έσονται εμοί οι Λευίται 13 εμοί γαρ παν πρωτότοκον εν η ημέρα επάταξα παν πρωτότοκον εν γη Αιγύπτου ηγίασα εμοί παν πρωτότοκον εν Ισραήλ από ανθρώπου έως κτήνους εμοί έσονται εγώ κύριος

The Levites are Numbered

14 και ελάλησε κύριος προς Μωυσήν εν τη ερήμω Σινά λέγων 15 επίσκεψαι τους υιούς Λευί κατ΄ οίκους πατριών αυτών κατά συγγενείας αυτών παν αρσενικόν από μηνιαίου και επάνω επισκέψασθε αυτούς 16 και επεσκέψαντο αυτούς Μωυσής και Ααρών διά φωνής κυρίου ον τρόπον συνέταξεν αυτοίς κύριος 17 και ήσαν ούτοι οι υιοί Λευί εξ ονομάτων αυτών Γερσών Καάθ και Μεραρί 18 και ταύτα τα ονόματα των υιών Γερσών κατά δήμους αυτών Λοβενί και Σεμεϊ 19 και υιοί Καάθ κατά δήμους αυτών Άμραμ και Ισσαάρ Χεβρών και Οζιήλ 20 και υιοί Μεραρί κατά δήμους αυτών Μοολί και Μουσί ούτοί εισι δήμοι των Λευιτών κατ΄ οίκους πατριών αυτών 21 τω Γερσών δήμους του Λοβενί και δήμος του Σεμεϊ ούτοι οι δήμοι του Γερσών 22 η επίσκεψις αυτών κατά αριθμόν παντός αρσενικού από μηνιαίου και επάνω η επίσκεψις αυτών επτακισχίλιοι και πεντακόσιοι 23 και οι υιοί Γερσών οπίσω της σκηνής παρεμβαλούσι παρά θάλασσαν 24 και ο άρχων οίκου πατριάς του δήμου του Γερσών Ελεισάφ υιός Δαήλ 25 και η φυλακή υιών Γερσών εν τη σκηνή του μαρτυρίου η σκηνή και το κάλυμμα και το κατακαλυμμα της θύρας της σκηνής του μαρτυρίου 26 και τα ιστία της αυλής και το καταπέτασμα της πύλης της αυλής της ούσης επί της σκηνής και τα κατάλοιπα πάντων των έργων αυτού 27 τω Καάθ δήμος ο Αμράμ εις και δήμος ο Ισαάρ εις και δήμος ο Χεβρών εις και δήμος ο Οζιήλ εις ούτοί εισιν οι δήμοι του Καάθ κατά αριθμόν 28 παν αρσενικόν από μηνιαίου και επάνω οκτακισχίλιοι και εξακόσιοι φυλάσσοντες τας φυλακάς των αγίων 29 οι δήμοι των υιών Καάθ παρεμβαλούσιν εκ πλαγίων της σκηνής κατά λίβα 30 και ο άρχων οίκου πατριών των δήμων του Καάθ Ελεισαφάν υιός Οζιήλ 31 και η φυλακή αυτών η κιβωτός και η τράπεζα και η λυχνία και τα θυσιαστήρια και τα σκεύη του αγίου όσα λειτουργούσιν εν αυτοίς και το κατακάλυμμα και πάντα τα έργα αυτών 32 και ο άρχων ο επί των αρχόντων των Λευιτών Ελεάζαρ ο υιός Ααρών του ιερέως καθεσταμένος φυλάσσειν τας φυλακάς των αγίων 33 τω Μεραρί δήμος ο Μολί και δήμος ο Μουσί ούτοί εισι δήμοι του Μεραρί 34 η επίσκεψις αυτών κατά αριθμόν παν αρσενικόν από μηνιαίου και επάνω εξακισχίλιοι και διακόσιοι 35 και ο άρχων οίκου πατριών του δήμου του Μεραρί Σουριήλ υιός Αβιχαϊλ εκ πλαγίων της σκηνής παρεμβαλούσι προς βορράν 36 η επίσκεψις της φυλακής υιών Μεραρί τας κεφαλίδας της σκηνής και τους μοχλούς αυτής και τους στύλους αυτής και τας βάσεις αυτής και πάντα τα σκεύη αυτών και τα έργα αυτών 37 και τους στύλους της αυλής κύκλω και τας βάσεις αυτών και τους πασσάλους αυτών και τους κάλους αυτών 38 οι παρεμβάλλοντες κατά πρόσωπον της σκηνής του μαρτυρίου από ανατολών Μωυσής και Ααρών και οι υιοί αυτού φυλάσσοντες τας φυλακάς του αγίου εις τας φυλακάς των υιών Ισραήλ και ο αλλογενής ο προσπορευομενος αποθανείται 39 πάσα η επίσκεψις των Λευιτών ους επεσκέψατο Μωυσής και Ααρών διά φωνής κυρίου κατά δήμους αυτών παν αρσενικόν από μηνιαίου και επάνω δύο και είκοσι χιλιάδες 40 και είπε κύριος προς Μωυσήν λέγων επίσκεψαι παν πρωτότοκον άρσεν των υιών Ισραήλ από μηνιαίου και επάνω και λάβε τον αριθμόν αυτών εξ ονόματος 41 και λήψη τους Λευίτας εμοί εγώ κύριος αντί πάντων των πρωτοτόκων των υιών Ισραήλ και τα κτήνη των Λευιτών αντί πάντων των πρωτοτόκων εν τοις κτήνεσι των υιών Ισραήλ 42 και επεσκέψατο Μωυσής ον τρόπον ενετείλατο κύριος αυτώ παν πρωτότοκον εν τοις υιοίς Ισραήλ 43 και εγένοντο πάντα τα πρωτότοκα αρσενικά κατά αριθμόν και εξ ονόματος από μηνιαίου και επάνω εκ της επισκέψεως αυτών δύο και είκοσι χιλιάδες και τρεις και εβδομήκοντα και διακόσιοι 44 και ελάλησε κύριος προς Μωυσήν λέγων 45 λάβε τους Λευίτας αντί πάντων των πρωτοτόκων υιών Ισραήλ και τα κτήνη των Λευιτών αντί των κτηνών αυτών και έσονται εμοί οι Λευίται εγώ κύριος 46 και τα λύτρα τριών και εβδομήκοντα και διακοσίων οι πλεονάζοντες παρά τους Λευίτας από των πρωτοτόκων των υιών Ισραήλ 47 και λήψη πέντε σίκλους κατά κεφαλήν κατά το δίδραχμον το άγιον λήψη είκοσιν οβολοί ο σίκλος 48 και δώσεις το αργύριον Ααρών και τοις υιοίς αυτού λύτρα των πλεονάζοντων εν αυτοίς 49 και έλαβε Μωυσής το αργύριον τα λύτρα παρά των πλεοναζόντων εις την εκλύτρωσιν των Λευιτών 50 παρά των πρωτοτόκων των υιών Ισραήλ έλαβε το αργύριον χιλίους τριακοσίους εξηκονταπέντε σίκλους κατά τον σίκλον τον άγιον 51 και έδωκε Μωυσής το αργύριον τα λύτρα των πλεοναζόντων Ααρών και τοις υιοίς αυτού διά φωνής κυρίου ον τρόπον ενετείλατο κύριος τω Μωυσή
Copyright information for ABPGRK