Numbers 32

CHAPTER 32

Reuben and Gad Claim their Land

και κτήνη πλήθος ην τοις υιοίς Ρουβήν και τοις υιούς Γαδ πλήθος πολύ σφόδρα και είδον την χώραν Ιαζήρ και την χώραν Γαλαάδ και ην ο τόπος τόπος κτήνεσι και προσελθόντες οι υιοί Ρουβήν και οι υιοί Γαδ είπαν προς Μωυσήν και προς Ελεάζαρ τον ιερέα και προς τους άρχοντας της συναγωγής λέγοντες Αταρώθ και Δεβών και Ιαζήρ και Ναμβρών και Εσεβών και Ελεαλή και Σεβαμά και Ναβαύ και Βαϊαν την γην ην παρέδωκε κύριος ενώπιον των υιών Ισραήλ γη κτηνοτρόφος εστί και τοις παισί σου κτήνη υπάρχει και έλεγον ει εύρομεν χάριν ενώπιόν σου δοθήτω η γη αύτη τοις οικέταις σου εν κατασχέσει και μη διαβιβάσης ημάς τον Ιορδάνην και είπε Μωυσής τοις υιοίς Γαδ και τοις υιοίς Ρουβήν οι αδελφοί υμών πορεύσονται εις τον πόλεμον και υμείς καθήσεσθε αυτού και ινατί διαστρέφετε τας διανοίας των υιών Ισραήλ μη διαβήναι εις την γην ην κύριος δίδωσιν αυτοίς ουχ ούτως εποίησαν οι πατέρες υμών ότε απέστειλα αυτούς εκ Κάδης Βαρνή κατανοήσαι την γην και ανέβησαν φάραγγα βότρυος και κατενόησαν την γην και απέστησαν την καρδίαν των υιών Ισραήλ όπως μη εισέλθωσιν εις την γην ην έδωκεν αυτοίς κύριος 10 και ωργίσθη θυμώ κύριος εν τη ημέρα εκείνη και ώμοσε λέγων 11 ει όψονται οι άνθρωποι ούτοι οι αναβάντες εξ Αιγύπτου από εικοσαέτους και επάνω οι επιστάμενοι το αγαθόν και το κακόν την γην ην ώμοσα τω Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ ου γαρ συνεπηκολούθησαν οπίσω μου 12 πλην Χαλέβ υιός Ιεφονή ο διακεχωρισμένος και Ιησούς ο του Ναυί ότι συνεπηκολούθησαν οπίσω κυρίου 13 και ωργίσθη θυμώ κύριος επί τον Ισραήλ και κατερρέμβευσεν αυτούς εν τη ερήμω τεσσαράκοντα έτη έως εξανηλώθη πάσα η γενεά οι ποιούντες τα πονηρά έναντι κυρίου 14 ιδού ανέστητε αντί των πατέρων υμών σύστρεμμα ανθρώπων αμαρτωλών προσθείναι έτι επί τον θυμόν της οργής κυρίου επί τον Ισραήλ 15 ότι αποστραφήσεσθε απ΄ αυτού προσθείναι έτι καταλιπείν αυτόν εν τη ερήμω και ανομήσετε εις όλην την συναγωγήν ταύτην 16 και προσήλθον αυτώ και έλεγον επαύλεις προβάτων οικοδομήσομεν ώδε τοις κτήνεσιν ημών και πόλεις ταις αποσκευαίς ημών 17 και ημείς ενοπλισάμενοι προφυλακή πρότεροι των υιών Ισραήλ έως αν αγάγωμεν αυτούς εις τον εαυτών τόπον και κατοικήσει η αποσκευή ημών εν πόλεσι τετειχισμέναις διά τους κατοικούντας την γην 18 ου μη αποστραφώμεν εις τας οικίας ημών έως αν καταμειρισθώσιν οι υιοί Ισραήλ έκαστος εις την κληρονομίαν αυτού 19 και ουκέτι κληρονομήσομεν εν αυτοίς από του πέραν του Ιορδάνου και επέκεινα ότι απέχομεν τους κλήρους ημών εν τω πέραν του Ιορδάνου εν ανατολαίς 20 και είπε προς αυτούς Μωυσής εάν ποιήσητε κατά το ρήμα τούτο εάν εξοπλίσησθε έναντι κυρίου εις πόλεμον 21 και παρελεύσεται υμών πας οπλίτης τον Ιορδάνην έναντι κυρίου έως εκτριβή ο εχθρός αυτού από προσώπου αυτού 22 και κατακυριευθή η γη έναντι κυρίου και μετά ταύτα αποστραφήσεσθε και έσεσθε αθώοι έναντι κυρίου και από Ισραήλ και έσται η γη αύτη υμίν εν κατασχέσει έναντι κυρίου 23 εάν δε μη ποιήσητε ούτως αμαρτήσεσθε έναντι κυρίου και γνώσεσθε την αμαρτίαν υμών όταν υμάς καταλάβη τα κακά 24 και οικοδομήσετε υμίν αυτοίς πόλεις τη αποσκευή υμών και επαύλεις τοις κτήνεσιν υμών και το εκπορευόμενον εκ του στόματος υμών ποιήσετε 25 και είπαν οι υιοί Ρουβήν και οι υιοί Γαδ προς Μωυσήν λέγοντες οι παίδές σου ποιήσουσι καθά ο κυριός ημών εντέλλεται 26 η αποσκευή ημών και αι γυναίκες ημών και αι κτήσεις ημών και πάντα τα κτήνη ημών έσονται εκεί εν ταις πόλεσι Γαλαάδ 27 οι δε παίδές σου παρελεύσονται πάντες ενωπλισμένοι και εκτεταγμένοι έναντι κυρίου εις τον πόλεμον ον τρόπον ο κύριος λέγει 28 και συνέστησεν αυτοίς Μωυσής Ελεάζαρ τον ιερέα και Ιησούν υιόν Ναυί και τους άρχοντας πατριών των φυλών υιών Ισραήλ 29 και είπε προς αυτούς Μωυσής εάν διαβώσιν οι υιοί Ρουβήν και οι υιοί Γαδ μεθ΄ υμών τον Ιορδάνην πας ενωπλισμένος εις πόλεμον έναντι κυρίου και κατακυριεύσητε της γης απέναντι υμών και δώσετε αυτοίς την γην Γαλαάδ εν κατασχέσει 30 εάν δε μη διαβώσιν ενωπλισμένοι μεθ΄ υμών εις τον πόλεμον έναντι κυρίου και διαβιβάσετε την αποσκευήν αυτών και τας γυναίκας αυτών και τα κτήνη αυτών πρότερα υμών εις γην Χαναάν και συγκατακληρονομηθήσονται εν υμίν εν τη γη Χαναάν 31 και απεκρίθησαν οι υιοί Ρουβήν και οι υιοί Γαδ λέγοντες όσα ο κύριος λέγει τοις θεράπουσιν αυτού ούτως ποιήσωμεν 32 ημείς διαβησόμεθα ενωπλισμένοι έναντι κυρίου εις γην Χαναάν και δώσετε την κατάσχεσιν ημών εν τω πέραν του Ιορδάνου

Moses Distributes Land

33 και έδωκεν αυτοίς Μωυσής τοις υιοίς Γαδ και τοις υιοίς Ρουβήν και τω ημίσει φυλής Μανασσή υιών Ιωσήφ την βασιλείαν Σηών βασιλέως Αμορραίων και την βασιλείαν Ωγ βασιλέως της Βασάν την γην και τας πόλεις συν τοις ορίοις αυτής πόλεις της γης κύκλω 34 και ωκοδόμησαν οι υιοί Γαδ την Δεβών και την Αταρώθ και την Αροήρ 35 και την Σοφάρ και την Ιαζήρ και ύψωσαν αυτάς 36 και την Βηθιαμράμ και την Βαιθαρράν πόλεις οχυράς και επαύλεις προβάτων 37 και οι υιοί Ρουβήν ωκοδόμησαν την Εσεβών και την Ελεαλή και την Καριαθαϊμ 38 και την Ναβώθ και την Βεελμεών περικεκυκλωμένας και την Σεβαμά και επωνόμασαν κατά τα ονόματα αυτών τα ονόματα των πόλεων ας ωκοδόμησαν 39 και επορεύθη υιός Μαχείρ υιόυ Μανασσή εις Γαλαάδ και έλαβεν αυτήν και απώλεσε τον Αμορραίον τον κατοικούντα εν αυτή 40 και έδωκε Μωυσής την Γαλαάδ τω Μαχείρ υιώ Μανασσή και κατώκησεν εκεί 41 και Ιαϊρ ο του Μανασσή επορεύθη και έλαβε τας επαύλεις αυτών και επωνόμασεν αυτάς επαύλεις Ιαϊρ 42 και Ναβαύ επορεύθη και έλαβε την Καάθ και τας κώμας αυτής και επωνόμασεν αυτάς Ναβώθ εκ του ονόματος αυτού
Copyright information for ABPGRK