Numbers 33

CHAPTER 33

Moses Recounts the Exodus

και ούτοι οι σταθμοί των υιών Ισραήλ ως εξήλθον εκ γης Αιγύπτου συν δυνάμει αυτών εν χειρί Μωυσή και Ααρών και έγραψε Μωυσής τας απάρσεις αυτών και τους σταθμούς αυτών διά ρήματος κυρίου και ούτοι οι σταθμοί της πορείας αυτών απήραν εκ Ραμεσσή τω μηνί τω πρώτω τη πεντεκαιδεκάτη ημέρα του μηνός του πρώτου τη επαύριον του πάσχα εξήλθον οι υιοί Ισραήλ εν χειρί υψηλή εναντίον πάντων των Αιγυπτίων και οι Αιγύπτιοι εθαπτόν εξ αυτών τους τεθνηκότας πάντας όσους επάταξε κύριος παν πρωτότοκον εν γη Αιγύπτω και εν τοις θεοίς αυτών εποίησε την εκδίκησιν κύριος απάραντες δε οι υιοί Ισραήλ εκ Ραμεσσή παρενέβαλον εις Σοκχώθ και απήραν εκ Σοκχώθ και παρενέβαλον εις Βουθάν ο εστι μέρος τι της ερήμου και απήραν εκ Βουθάν και παρενέβαλον επί το στόμα Ερώθ ο έστιν απέναντι Βεελσεπφών και παρενέβαλον απέναντι Μαγδωλού και απήραν απέναντι Ερώθ και διέβησαν μέσον της θαλάσσης εις την έρημον και επορεύθησαν οδόν τριών ημερών διά της ερήμου αυτοί και παρενέβαλον εν πικρίαις και απήραν εκ πικριών και ήλθον εις Αιλίμ και εν Αιλίμ δώδεκα πηγαί υδάτων και εβδομήκοντα στελέχη φοινίκων και παρενέβαλον εκεί παρά το ύδωρ 10 και απήραν εξ Αιλίμ και παρενέβαλον επί θάλασσαν ερυθράν 11 και απήραν από θαλάσσης ερυθράς και παρενέβαλον εις την έρημον Σιν 12 και απήραν εκ της ερήμου Σιν και παρενέβαλον εις Ραφακά 13 και απήραν εκ Ραφακά και παρενέβαλον εν Αιλούς 14 και απήραν εξ Αιλούς και παρενέβαλον εν Ραφιδίν και ουκ ην εκεί ύδωρ τω λαώ πιείν 15 και απήραν εκ Ραφιδίν και παρενέβαλον εν τη ερήμω Σινά 16 και απήραν εκ της ερήμου Σινά και παρενέβαλον εν μνήμασι της επιθυμίας 17 και απήραν εκ μνημάτων της επιθυμίας και παρενέβαλον εν Ασηρώθ 18 και απήραν εξ Ασηρώθ και παρενέβαλον εν Ραθαμά 19 και απήραν εκ Ραθαμά και παρενέβαλον εν Ρεμών Φάρες 20 και απήραν εκ Ρεμών Φάρες και παρενέβαλον εν Λεβωνά 21 και απήραν εκ Λεβωνά και παρενέβαλον εις Ρεσσά 22 και απήραν εκ Ρεσσά και παρενέβαλον εις Μακελάθ 23 και απήραν εκ Μακελάθ και παρενέβαλον εις Αρσαφάρ 24 και απήραν εκ Αρσαφάρ και παρενέβαλον εις Χαραδαϊ 25 και απήραν εκ Χαραδαϊ και παρενέβαλον εις Μακηλώθ 26 και απήραν εκ Μακηλώθ και παρενέβαλον εις Καταάθ 27 και απήραν εκ Καταάθ και παρενέβαλον εις Θαράθ 28 και απήραν εκ Θαράθ και παρενέβαλον εις Μαθεκκά 29 και απήραν εκ Μαθεκκά και παρενέβαλον εις Ασσεμωνά 30 και απήραν εκ Ασσεμωνά και παρενέβαλον εις Μασουρούθ 31 και απήραν εκ Μασουρούθ και παρενέβαλον εις Μανιακάν 32 και απήραν εκ Βανακκάν και παρενέβαλον εις το όρος Γαδιγάδ 33 και απήραν εκ του όρους Γαδιγάδ και παρενέβαλον εις Ετεμαθά 34 και απήραν εξ Ετεμαθά και παρενέβαλον εις Εβρωνά 35 και απήραν εξ Εβρωνά και παρενέβαλον εις Γασιών Γαβέρ 36 και απήραν εκ Γασιών Γαβέρ και παρενέβαλον εν τη ερήμω Σιν και απήραν εκ της ερήμου Σιν αυτή εστι Κάδης 37 και απήραν εκ Κάδης και παρενέβαλον εις Ωρ το όρος πλησίον γης Εδώμ 38 και ανέβη Ααρών ο ιερεύς εις το όρος διά προστάγματος κυρίου και απέθανεν εκεί εν τω τεσσαρακοστώ έτει της εξόδου των υιών Ισραήλ εκ γης Αιγύπτου τω μηνί τω πέμπτω μία του μηνός 39 και Ααρών ην τριών και είκοσι και εκατόν ετών ότε απέθνησκεν εν Ωρ τω όρει 40 και ακούσας ο Χανανίς βασιλεύς Αράδ και ούτος κατώκει εν γη Χαναάν ότε εισεπορεύοντο οι υιοί Ισραήλ 41 και απήραν εξ Ωρ του όρους και παρενέβαλον εις Σαλμωνά 42 και απήραν εκ Σαλμωνά και παρενέβαλον εις Φινώ 43 και απήραν εκ Φινώ και παρενέβαλον εν Οβώθ 44 και απήραν εξ Οβώθ και παρενέβαλον εν Γαϊ εν τω πέραν επί των ορίων Μωάβ 45 και απήραν εκ Γαϊ και παρενέβαλον εις Δαιβών Γαδ 46 και απήραν εκ Δαιβών Γαδ και παρενέβαλον εις Γελμών Δεβλααθαϊμ 47 και απήραν εκ Γελμών Δεβλααθαϊμ και παρενέβαλον επί τα όρη τα Αβαρίμ απέναντι Ναβαύ 48 και απήραν από των ορεών Αβαρίμ και παρενέβαλον επί δυσμών Μωάβ επί του Ιορδάνου κατά Ιεριχώ 49 και παρενέβαλον παρά τον Ιορδάνην αναμέσον Αισιμώθ έως Αβελσατίμ κατά δυσμάς Μωάβ 50 και ελάλησε κύριος προς Μωυσήν επί δυσμών Μωάβ παρά τον Ιορδάνην κατά Ιεριχώ λέγων 51 λάλησον τοις υιοίς Ισραήλ και ερείς προς αυτούς υμείς διαβαίνετε τον Ιορδάνην εις γην Χαναάν 52 και απολείτε πάντας τους κατοικούντας εν τη γη προ προσώπου υμών και εξαρείτε τας σκοπιάς αυτών και πάντα τα είδωλα τα χωνευτά αυτών απολείτε αυτά και πάσας τας στήλας αυτών εξαρείτε 53 και απολείτε τους κατοικούντας την γην και κατοικήσετε εν αυτή υμίν γαρ δέδωκα την γην αυτών εν κλήρω 54 και κατακληρονομήσετε την γην εν κλήρω κατά φυλάς υμών τοις πλείοσι πληθυνείτε την κατάσχεσιν αυτών και τοις ελάττοσιν ελαττώσετε την κατάσχεσιν αυτών εις ο αν εξέλθη το όνομα αυτού εκεί αυτού έσται κατά φυλάς πατριών υμών κληρονομήσετε 55 εάν δε μη απολέσητε τους κατοικούντας επί της γης από προσώπου υμών και έσται ους εάν καταλίπητε εξ αυτών σκόλοπες εν τοις οφθαλμοίς υμών και βολίδες εν ταις πλευραίς υμών και εχθρεύσουσιν υμίν επί της γης εφ΄ ην υμείς κατοικήσετε 56 και έσται καθότι διεγνώκειν ποιήσαι αυτούς ποιήσω υμίν
Copyright information for ABPGRK