Numbers 35

CHAPTER 35

The Lots of the Levites

1και ελάλησε κύριος προς Μωυσήν επί δυσμών Μωάβ παρά τον Ιορδάνην κατά Ιεριχώ λέγων 2σύνταξον τοις υιοίς Ισραήλ και δώσουσι τοις Λευίταις από των κλήρων κατασχέσεως αυτών πόλεις κατοικείν και τα προάστεια των πόλεων κύκλω αυτών δώσουσι τοις Λευίταις 3και έσονται αι πόλεις κατοικείν και τα αφορίσματα αυτών έσται τοις κτήνεσιν αυτών και πάσι τοις τετράποσιν αυτών 4και τα συγκυρούντα των πόλεων ας δώσετε τοις Λευίταις από τείχους της πόλεως και έξω χίλιοι πήχεις κύκλω 5και μετρήσεις έξω της πόλεως το κλίτος το προς ανατολάς δισχιλίους πήχεις και το κλίτος το προς λίβα δισχιλίους πήχεις και το κλίτος το προς θάλασσαν δισχιλίους πήχεις και το κλίτος το προς βορράν δισχιλίους πήχεις και η πόλις μέσον τούτου έσται υμίν και τα όμορα των πόλεων

Cities of Refuge

6και τας πόλεις ας δώσετε τοις Λευίτας τας εξ πόλεις των φυγαδευτηρίων ας δώσετε φυγείν εκεί τω φονεύσαντι και προς ταύταις τεσσαράκοντα και δύο πόλεις 7πάσας τας πόλεις ας δώσετε τοις Λευίταις τεσσαράκοντα και οκτώ πόλεις ταύτας και τα προάστεια αυτών 8και τας πόλεις ας δώσετε από της κατασχέσεως υιών Ισραήλ από των τα πολλά πολλά και από των ελαττόνων έλαττον έκαστος κατά την κληρονομίαν αυτού ην κατακληρονομήσουσι δώσουσιν από των πόλεων τοις Λευίταις 9και ελάλησε κύριος προς Μωυσήν λέγων 10λάλησον τοις υιοίς Ισραήλ και ερείς προς αυτούς υμείς διαβαίνετε τον Ιορδάνην εις γην Χαναάν 11και διαστελείτε υμίν αυτοίς πόλεις φυγαδευτήρια έσται υμίν φυγείν εκεί τον φονευτήν πας ο πατάξας ψυχήν ακουσίως 12και έσονται αι πόλεις υμίν φυγαδευτήρια από του αγχιστεύοντος το αίμα και ου μη αποθάνη ο φονεύων έως αν στη έναντι της συναγωγής εις κρίσιν 13και αι πόλεις ας δώσετε τας εξ πόλεις φυγαδευτήρια έσονται υμίν 14τας τρεις πόλεις δώσετε εν τω πέραν του Ιορδάνου και τας τρεις πόλεις δώσετε εν γη Χαναάν 15φυγαδείον έσται τοις υιοίς Ισραήλ και τω προσηλύτω και τω παροίκω τω εν υμίν έσονται αι πόλεις αύται εις φυγαδευτήριον φυγείν εκεί παντί πατάξαντι ψυχήν ακουσίως 16εάν δε εν σκεύει σιδήρου πατάξη αυτόν και τελευτήση φονευτής εστι θανάτω θανατούσθω ο φονευτής 17εάν δε εν λίθω εκ χειρός εν ω αποθανείται εν αυτώ πατάξη αυτόν και αποθάνη φονευτής εστι θανάτω θανατούσθω ο φονευτής 18εάν δε εν σκεύει ξυλίνω εκ χειρός εξ ου αποθανείται πατάξη αυτόν και αποθάνη φονευτής εστι θανάτω αποθανείται ο φονευτής 19ο αγχιστεύων το αίμα ούτος αποκτενεί τον φονεύσαντα όταν συναντήση αυτώ ούτος αποκτενεί αυτόν 20εάν δε δι΄ έχθραν ώση αυτόν και επιρρίψη επ΄ αυτόν παν σκεύος εξ ενέδρου και αποθάνη 21η διά μήνιν επάταξεν αυτόν τη χειρί και αποθάνη θανάτω θανατούσθω ο πατάξας φονευτής εστι ο αγχιστεύων το αίμα αποκτενεί τον φονεύσαντα εν τω συναντήσαι αυτώ 22εάν δε εξαπίνης ου δι΄ έχθραν ώση αυτόν η επιρρίψη επ΄ αυτόν παν σκεύος ουκ εξ ενέδρου 23η παντί λίθω εν ω αποθανείται εν αυτώ ουκ ειδώς και επιπέση επ΄ αυτόν και αποθάνη αυτός δε ουκ εχθρός αυτού ην ουδέ ζητών κακοποιήσαι αυτόν 24και κρινεί η συναγωγή αναμέσον του πατάξαντος και αναμέσον του αγχιστεύοντος το αίμα κατά τα κρίματα ταύτα 25και εξελείται η συναγωγή τον φονεύσαντα από του αγχιστεύοντος το αίμα και αποκαταστήσουσιν αυτόν η συναγωγή εις την πόλιν του φυγαδευτηρίου αυτού ου κατέφυγε και κατοικήσει εκεί έως αν αποθάνη ο ιερεύς ο μέγας ον έχρισαν αυτόν τω ελαίω τω αγίω 26εάν δε εξόδω εξέλθη ο φονεύσας τα όρια της πόλεως εις ην κατέφυγεν εκεί 27και εύρη αυτόν ο αγχιστεύων το αίμα έξω των ορίων της πόλεως καταφυγής αυτού και φονεύση ο αγχιστεύων το αίμα τον φονεύσαντα ουκ ένοχός εστιν 28εν γαρ τη πόλει της καταφυγής αυτού κατοικείτω έως αποθάνη ο ιερεύς ο μέγας και μετά το αποθανείν τον ιερέα τον μέγαν επαναστραφήσεται ο φονεύσας εις την γην της κατασχέσεως αυτού 29και έσται ταύτα υμίν εις δικαίωμα κρίματος εις τας γενεάς υμών εν πάσαις ταις κατοικίαις υμών 30πας πατάξας ψυχήν διά μαρτύρων φονεύσει τον φονεύσαντα και μάρτυς εις ου μαρτυρήσει επί ψυχήν αποθανείν 31και ου λήψεσθε λύτρα περί ψυχής παρά του φονεύσαντος του ενόχου όντος αναιρεθήναι θανάτω γαρ θανατωθήσεται 32και ου λήψεσθε λύτρα του φυγείν εις πόλιν των φυγαδευτηρίων του πάλιν κατοικείν επί της γης έως αν αποθάνη ο ιερεύς ο μέγας 33και ου μη φονοκτονήσητε την γην εφ΄ ης υμείς κατοικείτε επ΄ αυτής το γαρ αίμα τούτο φονοκτονεί την γην και ουκ εξιλασθήσεται η γη από του αίματος του εκχυθέντος επ΄ αυτής αλλ΄ επί του αίματος του εκχέοντος 34και ου μιανείτε την γην εφ΄ ης κατοικείτε επ΄ αυτής εφ΄ ης εγώ κατασκηνώ εν υμίν εγώ γαρ ειμι κύριος κατασκηνών εν μέσω των υιών Ισραήλ
Copyright information for ABPGRK