Numbers 35

CHAPTER 35

The Lots of the Levites

και ελάλησε κύριος προς Μωυσήν επί δυσμών Μωάβ παρά τον Ιορδάνην κατά Ιεριχώ λέγων σύνταξον τοις υιοίς Ισραήλ και δώσουσι τοις Λευίταις από των κλήρων κατασχέσεως αυτών πόλεις κατοικείν και τα προάστεια των πόλεων κύκλω αυτών δώσουσι τοις Λευίταις και έσονται αι πόλεις κατοικείν και τα αφορίσματα αυτών έσται τοις κτήνεσιν αυτών και πάσι τοις τετράποσιν αυτών και τα συγκυρούντα των πόλεων ας δώσετε τοις Λευίταις από τείχους της πόλεως και έξω χίλιοι πήχεις κύκλω και μετρήσεις έξω της πόλεως το κλίτος το προς ανατολάς δισχιλίους πήχεις και το κλίτος το προς λίβα δισχιλίους πήχεις και το κλίτος το προς θάλασσαν δισχιλίους πήχεις και το κλίτος το προς βορράν δισχιλίους πήχεις και η πόλις μέσον τούτου έσται υμίν και τα όμορα των πόλεων

Cities of Refuge

και τας πόλεις ας δώσετε τοις Λευίτας τας εξ πόλεις των φυγαδευτηρίων ας δώσετε φυγείν εκεί τω φονεύσαντι και προς ταύταις τεσσαράκοντα και δύο πόλεις πάσας τας πόλεις ας δώσετε τοις Λευίταις τεσσαράκοντα και οκτώ πόλεις ταύτας και τα προάστεια αυτών και τας πόλεις ας δώσετε από της κατασχέσεως υιών Ισραήλ από των τα πολλά πολλά και από των ελαττόνων έλαττον έκαστος κατά την κληρονομίαν αυτού ην κατακληρονομήσουσι δώσουσιν από των πόλεων τοις Λευίταις και ελάλησε κύριος προς Μωυσήν λέγων 10 λάλησον τοις υιοίς Ισραήλ και ερείς προς αυτούς υμείς διαβαίνετε τον Ιορδάνην εις γην Χαναάν 11 και διαστελείτε υμίν αυτοίς πόλεις φυγαδευτήρια έσται υμίν φυγείν εκεί τον φονευτήν πας ο πατάξας ψυχήν ακουσίως 12 και έσονται αι πόλεις υμίν φυγαδευτήρια από του αγχιστεύοντος το αίμα και ου μη αποθάνη ο φονεύων έως αν στη έναντι της συναγωγής εις κρίσιν 13 και αι πόλεις ας δώσετε τας εξ πόλεις φυγαδευτήρια έσονται υμίν 14 τας τρεις πόλεις δώσετε εν τω πέραν του Ιορδάνου και τας τρεις πόλεις δώσετε εν γη Χαναάν 15 φυγαδείον έσται τοις υιοίς Ισραήλ και τω προσηλύτω και τω παροίκω τω εν υμίν έσονται αι πόλεις αύται εις φυγαδευτήριον φυγείν εκεί παντί πατάξαντι ψυχήν ακουσίως 16 εάν δε εν σκεύει σιδήρου πατάξη αυτόν και τελευτήση φονευτής εστι θανάτω θανατούσθω ο φονευτής 17 εάν δε εν λίθω εκ χειρός εν ω αποθανείται εν αυτώ πατάξη αυτόν και αποθάνη φονευτής εστι θανάτω θανατούσθω ο φονευτής 18 εάν δε εν σκεύει ξυλίνω εκ χειρός εξ ου αποθανείται πατάξη αυτόν και αποθάνη φονευτής εστι θανάτω αποθανείται ο φονευτής 19 ο αγχιστεύων το αίμα ούτος αποκτενεί τον φονεύσαντα όταν συναντήση αυτώ ούτος αποκτενεί αυτόν 20 εάν δε δι΄ έχθραν ώση αυτόν και επιρρίψη επ΄ αυτόν παν σκεύος εξ ενέδρου και αποθάνη 21 η διά μήνιν επάταξεν αυτόν τη χειρί και αποθάνη θανάτω θανατούσθω ο πατάξας φονευτής εστι ο αγχιστεύων το αίμα αποκτενεί τον φονεύσαντα εν τω συναντήσαι αυτώ 22 εάν δε εξαπίνης ου δι΄ έχθραν ώση αυτόν η επιρρίψη επ΄ αυτόν παν σκεύος ουκ εξ ενέδρου 23 η παντί λίθω εν ω αποθανείται εν αυτώ ουκ ειδώς και επιπέση επ΄ αυτόν και αποθάνη αυτός δε ουκ εχθρός αυτού ην ουδέ ζητών κακοποιήσαι αυτόν 24 και κρινεί η συναγωγή αναμέσον του πατάξαντος και αναμέσον του αγχιστεύοντος το αίμα κατά τα κρίματα ταύτα 25 και εξελείται η συναγωγή τον φονεύσαντα από του αγχιστεύοντος το αίμα και αποκαταστήσουσιν αυτόν η συναγωγή εις την πόλιν του φυγαδευτηρίου αυτού ου κατέφυγε και κατοικήσει εκεί έως αν αποθάνη ο ιερεύς ο μέγας ον έχρισαν αυτόν τω ελαίω τω αγίω 26 εάν δε εξόδω εξέλθη ο φονεύσας τα όρια της πόλεως εις ην κατέφυγεν εκεί 27 και εύρη αυτόν ο αγχιστεύων το αίμα έξω των ορίων της πόλεως καταφυγής αυτού και φονεύση ο αγχιστεύων το αίμα τον φονεύσαντα ουκ ένοχός εστιν 28 εν γαρ τη πόλει της καταφυγής αυτού κατοικείτω έως αποθάνη ο ιερεύς ο μέγας και μετά το αποθανείν τον ιερέα τον μέγαν επαναστραφήσεται ο φονεύσας εις την γην της κατασχέσεως αυτού 29 και έσται ταύτα υμίν εις δικαίωμα κρίματος εις τας γενεάς υμών εν πάσαις ταις κατοικίαις υμών 30 πας πατάξας ψυχήν διά μαρτύρων φονεύσει τον φονεύσαντα και μάρτυς εις ου μαρτυρήσει επί ψυχήν αποθανείν 31 και ου λήψεσθε λύτρα περί ψυχής παρά του φονεύσαντος του ενόχου όντος αναιρεθήναι θανάτω γαρ θανατωθήσεται 32 και ου λήψεσθε λύτρα του φυγείν εις πόλιν των φυγαδευτηρίων του πάλιν κατοικείν επί της γης έως αν αποθάνη ο ιερεύς ο μέγας 33 και ου μη φονοκτονήσητε την γην εφ΄ ης υμείς κατοικείτε επ΄ αυτής το γαρ αίμα τούτο φονοκτονεί την γην και ουκ εξιλασθήσεται η γη από του αίματος του εκχυθέντος επ΄ αυτής αλλ΄ επί του αίματος του εκχέοντος 34 και ου μιανείτε την γην εφ΄ ης κατοικείτε επ΄ αυτής εφ΄ ης εγώ κατασκηνώ εν υμίν εγώ γαρ ειμι κύριος κατασκηνών εν μέσω των υιών Ισραήλ
Copyright information for ABPGRK