Numbers 4

CHAPTER 4

Ministration of the Sons of Kohath

1και ελάλησε κύριος προς Μωυσήν και Ααρών λέγων 2λάβε το κεφάλαιον των υιών Καάθ εκ μέσου υιών Λευί κατά δήμους αυτών κατ΄ οίκους πατριών αυτών 3από είκοσι και πέντε ετών και επάνω έως πεντήκοντα ετών πας ο εισπορευόμενος λειτουργείν ποιήσαι πάντα τα έργα εν τη σκηνή του μαρτυρίου 4και ταύτα τα έργα των υιών Καάθ εν τη σκηνή του μαρτυρίου άγιον των αγίων 5και εισελεύσεται Ααρών και οι υιοί αυτού όταν εξαίρη η παρεμβολή και καθελούσι το καταπέτασμα το συσκιάζον και κατακαλύψουσιν εν αυτώ την κιβωτόν του μαρτυρίου 6και επιθήσουσιν επ΄ αυτό κατακάλυμμα δέρμα υακίνθινον και επιβαλούσιν επ΄ αυτήν ιμάτιον όλον υακίνθινον άνωθεν και διεμβαλούσι τους αναφορείς 7και επί την τράπεζαν την προκειμένην επιβαλούσιν επ΄ αυτήν ιμάτιον ολοπόρφυρον και τα τρυβλία και τας θυϊσκας και τους κυάθους και τα σπονδεία εν οις σπένδει και οι άρτοι οι διαπαντός επ΄ αυτής έσονται 8και επιβαλούσιν επ΄ αυτήν ιμάτιον κόκκινον και καλύψουσιν αυτήν καλύμματι δερματίνω υακινθίνω και διεμβαλούσι τους αναφορείς αυτής 9και λήψονται ιμάτιον υακίνθινον και καλύψουσι την λυχνίαν την φωτίζουσαν και τους λύχνους αυτής και τας λαβίδας αυτής και τας επαρυστρίδας αυτής και πάντα τα αγγεία του ελαίου αυτής όσα λειτουργούσιν εν αυτοίς 10και εμβαλούσιν αυτήν και πάντα τα σκεύη αυτής εις κάλυμμα δερμάτινον υακίνθινον και επιθήσουσιν αυτήν επ΄ αναφορέων 11και επί το θυσιαστήριον το χρυσούν επιθήσουσιν ιμάτιον υακίνθινον και καλύψουσιν αυτό καλύμματι δερματίνω υακινθίνω και διεμβαλούσι τους αναφορείς αυτού 12και λήψονται πάντα τα σκεύη τα λειτουργικά όσα λειτουργούσιν εν αυτοίς εν τοις αγίοις και εμβαλούσιν εις ιμάτιον υακίνθινον και καλύψουσιν αυτά καλύμματι δερματίνω υακινθίνω και επιθήσουσιν επ΄ αναφορείς 13και τον καλυπτήρα επιθήσει επί το θυσιαστήριον και επικαλύψουσιν επ΄ αυτό ιμάτιον ολοπόρφυρον 14και επιθήσουσιν επ΄ αυτό πάντα τα σκεύη αυτού οσοις λειτουργούσιν εν αυτοίς και τα πυρεία και τας κρεάγρας και τας φιάλας και τον καλυπτήρα και πάντα τα σκεύη του θυσιαστηρίου και επιβαλούσιν επ΄ αυτό κάλυμμα δερμάτινον υακίνθινον και διεμβαλούσι τους αναφορείς αυτού 15και συντελέσουσιν Ααρών και οι υιοί αυτού καλύπτοντες τα άγια και πάντα τα σκεύη τα άγια εν τω εξαίρειν την παρεμβολήν και μετά ταύτα εισελεύσονται υιοί Καάθ αίρειν και ουχ άψονται των αγίων ίνα μη αποθάνωσι ταύτα αρούσιν οι υιοί Καάθ εν τη σκηνή του μαρτυρίου 16επίσκοπος Ελεάζαρ υιός Ααρών του ιερέως το έλαιον του φωτός και το θυμίαμα της συνθέσεως και η θυσία η καθ΄ ημέραν και το έλαιον της χρίσεως η επισκοπή όλης της σκηνής και όσα εστίν εν αυτή εν τω αγίω και εν πάσι τοις έργοις 17και ελάλησε κύριος προς Μωυσήν και Ααρών λέγων 18μη ολοθρεύσητε της φυλής τον δήμον τον Καάθ εκ μέσου των Λευιτών 19και τούτο ποιήσατε αυτοίς και ζήσονται και ου μη αποθάνωσι προπορευομένων αυτών προς τα άγια των αγίων Ααρών και οι υιοί αυτού εισπορευέσθωσαν και καταστήσουσιν αυτούς έκαστος κατά την αναφοράν αυτού 20και ου μη εισέλθωσιν ιδείν εξάπινα το άγιον και αποθανούνται

Ministration of the Sons of Gershon

21και ελάλησε κύριος προς Μωυσήν λέγων 22λάβε την αρχήν των υιών Γερσών και τούτους κατ΄ οίκους πατριών αυτών κατά δήμους αυτών 23από πέντε και εικοσαέτους και επάνω έως πεντηκονταέτους επισκέψασθε αυτούς πας ο εισπορευόμενος λειτουργείν και ποιείν τα έργα αυτού εν τη σκηνή του μαρτυρίου 24αύτη η λειτουργία του δήμου του Γερσών λειτουργείν και αίρειν 25και αρεί τας δέρρεις της σκηνής και την σκηνήν του μαρτυρίου και το κάλυμμα αυτής και το κατακάλυμμα το υακίνθινον το ον επ΄ αυτήν άνωθεν και το κατακάλυμμα της θύρας της σκηνής του μαρτυρίου 26και τα ιστία της αυλής και το κατακάλυμμα της θύρας της αυλής όσα επί της σκηνής και επί του θυσιαστηρίου και τα περισσά αυτών και πάντα τα σκεύη τα λειτουργικά αυτών και όσα λειτουργούσιν εν αυτοίς ποιήσουσι 27κατά στόμα Ααρών και των υιών αυτού έσται η λειτουργία των υιών Γερσών κατά πάσας τας λειτουργίας αυτών και κατά πάντα τα έργα αυτών και επισκέψη αυτούς εξ ονομάτων και πάντα τα έργα υπ΄ αυτών 28αύτη η λειτουργία των υιών Γερσών εν τη σκηνή του μαρτυρίου και η φυλακή αυτών εν χειρί Ιθάμαρ του υιόυ Ααρών του ιερέως

Ministration of the Sons of Merari

29οι υιοί Μεραρί κατά δήμους αυτών κατ΄ οίκους πατριών αυτών επισκέψασθε αυτούς 30από πέντε και εικοσαέτους και επάνω έως πεντηκονταέτους επισκέψασθε αυτούς πας ο εισπορευόμενος λειτουργείν τα έργα της σκηνής του μαρτυρίου 31και ταύτα τα φυλάγματα των αιρομένων υπ΄ αυτών κατά πάντα τα έργα αυτών εν τη σκηνή του μαρτυρίου τας κεφαλίδας της σκηνής και τους μοχλούς αυτής και τους στύλους αυτής και τας βάσεις αυτής 32και τους στύλους της αυλής κύκλω και τας βάσεις αυτών και τους στύλους του καταπετάσματος της πύλης της αυλής και τας βάσεις αυτών και τους πασσάλους αυτών και τους κάλους αυτών και πάντα τα σκεύη αυτών και πάντα τα λειτουργήματα αυτών εξ ονομάτων επισκέψασθε αυτούς και πάντα τα σκεύη της φυλακής των αιρομένων υπ΄ αυτών 33αύτη η λειτουργία δήμου υιών Μεραρί εν πάσι τοις έργοις αυτών εν τη σκηνή του μαρτυρίου εν χειρί Ιθάμαρ του υιόυ Ααρών του ιερέως

Ministration of the Sons of Aaron

34και επεσκέψατο Μωυσής και Ααρών και οι άρχοντες Ισραήλ τους υιούς Καάθ κατά δήμους αυτών κατ΄ οίκους πατριών αυτών 35από πέντε και εικοσαέτους και επάνω έως πεντηκονταέτους πας ο εισπορευόμενος λειτουργείν και ποιείν τα έργα εν τη σκηνή του μαρτυρίου 36και εγένετο η επίσκεψις αυτών κατά δήμους αυτών δισχίλιοι επτακόσιοι πεντήκοντα 37αύτη η επίσκεψις δήμου Καάθ πας ο λειτουργών εν τη σκηνή του μαρτυρίου καθά επεσκέψατο Μωυσής και Ααρών διά φωνής κυρίου εν χειρί Μωυσή 38και επεσκέπησαν υιοί Γερσών κατά δήμους αυτών κατ΄ οίκους πατριών αυτών 39από πέντε και εικοσαέτους και επάνω έως πεντηκονταέτους πας ο εισπορευόμενος λειτουργείν και ποιείν τα έργα εν τη σκηνή του μαρτυρίου 40και εγένετο η επίσκεψις αυτών κατά δήμους αυτών κατ΄ οίκους πατριών αυτών δισχίλιοι εξακόσιοι τριάκοντα 41αύτη η επίσκεψις δήμου υιών Γερσών πας ο λειτουργών εν τη σκηνή του μαρτυρίου ους επεσκέψατο Μωυσής και Ααρών διά φωνής κυρίου εν χειρί Μωυσή 42επεσκέπησαν δε και δήμος υιών Μεραρί κατά δήμους αυτών κατ΄ οίκους πατριών αυτών 43από πέντε και εικοσαέτους και επάνω έως πεντηκονταέτους πας ο εισπορευόμενος λειτουργείν και ποιείν προς τα έργα της σκηνής του μαρτυρίου 44και εγενήθη η επίσκεψις αυτών κατά δήμους αυτών κατ΄ οίκους πατριών αυτών τρισχίλιοι και διακόσιοι 45αύτη η επίσκεψις δήμου υιών Μεραρί ους επεσκέψατο Μωυσής και Ααρών διά φωνής κυρίου εν χειρί Μωυσή 46πάντες οι επεσκεμμένοι ους επεσκέψατο Μωυσής και Ααρών και οι άρχοντες Ισραήλ τους Λευίτας κατά δήμους αυτών και κατ΄ οίκους πατριών αυτών 47από πέντε και εικοσαέτους και επάνω έως πεντηκονταέτους πας ο εισπορευόμενος προς τα έργα των έργων και τα έργα τα αιρόμενα εν τη σκηνή του μαρτυρίου 48και εγενήθησαν οι επισκεπέντες οκτακισχίλιοι πεντακόσιοι ογδοήκοντα 49διά φωνής κυρίου επεσκέψατο αυτούς εν χειρί Μωυσή άνδρα κατά άνδρα επί των έργων αυτών και επί ων αιρούσιν αυτοί και επεσκέπησαν ον τρόπον συνέταξε κύριος τω Μωυσή
Copyright information for ABPGRK