Numbers 4

CHAPTER 4

Ministration of the Sons of Kohath

και ελάλησε κύριος προς Μωυσήν και Ααρών λέγων λάβε το κεφάλαιον των υιών Καάθ εκ μέσου υιών Λευί κατά δήμους αυτών κατ΄ οίκους πατριών αυτών από είκοσι και πέντε ετών και επάνω έως πεντήκοντα ετών πας ο εισπορευόμενος λειτουργείν ποιήσαι πάντα τα έργα εν τη σκηνή του μαρτυρίου και ταύτα τα έργα των υιών Καάθ εν τη σκηνή του μαρτυρίου άγιον των αγίων και εισελεύσεται Ααρών και οι υιοί αυτού όταν εξαίρη η παρεμβολή και καθελούσι το καταπέτασμα το συσκιάζον και κατακαλύψουσιν εν αυτώ την κιβωτόν του μαρτυρίου και επιθήσουσιν επ΄ αυτό κατακάλυμμα δέρμα υακίνθινον και επιβαλούσιν επ΄ αυτήν ιμάτιον όλον υακίνθινον άνωθεν και διεμβαλούσι τους αναφορείς και επί την τράπεζαν την προκειμένην επιβαλούσιν επ΄ αυτήν ιμάτιον ολοπόρφυρον και τα τρυβλία και τας θυϊσκας και τους κυάθους και τα σπονδεία εν οις σπένδει και οι άρτοι οι διαπαντός επ΄ αυτής έσονται και επιβαλούσιν επ΄ αυτήν ιμάτιον κόκκινον και καλύψουσιν αυτήν καλύμματι δερματίνω υακινθίνω και διεμβαλούσι τους αναφορείς αυτής και λήψονται ιμάτιον υακίνθινον και καλύψουσι την λυχνίαν την φωτίζουσαν και τους λύχνους αυτής και τας λαβίδας αυτής και τας επαρυστρίδας αυτής και πάντα τα αγγεία του ελαίου αυτής όσα λειτουργούσιν εν αυτοίς 10 και εμβαλούσιν αυτήν και πάντα τα σκεύη αυτής εις κάλυμμα δερμάτινον υακίνθινον και επιθήσουσιν αυτήν επ΄ αναφορέων 11 και επί το θυσιαστήριον το χρυσούν επιθήσουσιν ιμάτιον υακίνθινον και καλύψουσιν αυτό καλύμματι δερματίνω υακινθίνω και διεμβαλούσι τους αναφορείς αυτού 12 και λήψονται πάντα τα σκεύη τα λειτουργικά όσα λειτουργούσιν εν αυτοίς εν τοις αγίοις και εμβαλούσιν εις ιμάτιον υακίνθινον και καλύψουσιν αυτά καλύμματι δερματίνω υακινθίνω και επιθήσουσιν επ΄ αναφορείς 13 και τον καλυπτήρα επιθήσει επί το θυσιαστήριον και επικαλύψουσιν επ΄ αυτό ιμάτιον ολοπόρφυρον 14 και επιθήσουσιν επ΄ αυτό πάντα τα σκεύη αυτού οσοις λειτουργούσιν εν αυτοίς και τα πυρεία και τας κρεάγρας και τας φιάλας και τον καλυπτήρα και πάντα τα σκεύη του θυσιαστηρίου και επιβαλούσιν επ΄ αυτό κάλυμμα δερμάτινον υακίνθινον και διεμβαλούσι τους αναφορείς αυτού 15 και συντελέσουσιν Ααρών και οι υιοί αυτού καλύπτοντες τα άγια και πάντα τα σκεύη τα άγια εν τω εξαίρειν την παρεμβολήν και μετά ταύτα εισελεύσονται υιοί Καάθ αίρειν και ουχ άψονται των αγίων ίνα μη αποθάνωσι ταύτα αρούσιν οι υιοί Καάθ εν τη σκηνή του μαρτυρίου 16 επίσκοπος Ελεάζαρ υιός Ααρών του ιερέως το έλαιον του φωτός και το θυμίαμα της συνθέσεως και η θυσία η καθ΄ ημέραν και το έλαιον της χρίσεως η επισκοπή όλης της σκηνής και όσα εστίν εν αυτή εν τω αγίω και εν πάσι τοις έργοις 17 και ελάλησε κύριος προς Μωυσήν και Ααρών λέγων 18 μη ολοθρεύσητε της φυλής τον δήμον τον Καάθ εκ μέσου των Λευιτών 19 και τούτο ποιήσατε αυτοίς και ζήσονται και ου μη αποθάνωσι προπορευομένων αυτών προς τα άγια των αγίων Ααρών και οι υιοί αυτού εισπορευέσθωσαν και καταστήσουσιν αυτούς έκαστος κατά την αναφοράν αυτού 20 και ου μη εισέλθωσιν ιδείν εξάπινα το άγιον και αποθανούνται

Ministration of the Sons of Gershon

21 και ελάλησε κύριος προς Μωυσήν λέγων 22 λάβε την αρχήν των υιών Γερσών και τούτους κατ΄ οίκους πατριών αυτών κατά δήμους αυτών 23 από πέντε και εικοσαέτους και επάνω έως πεντηκονταέτους επισκέψασθε αυτούς πας ο εισπορευόμενος λειτουργείν και ποιείν τα έργα αυτού εν τη σκηνή του μαρτυρίου 24 αύτη η λειτουργία του δήμου του Γερσών λειτουργείν και αίρειν 25 και αρεί τας δέρρεις της σκηνής και την σκηνήν του μαρτυρίου και το κάλυμμα αυτής και το κατακάλυμμα το υακίνθινον το ον επ΄ αυτήν άνωθεν και το κατακάλυμμα της θύρας της σκηνής του μαρτυρίου 26 και τα ιστία της αυλής και το κατακάλυμμα της θύρας της αυλής όσα επί της σκηνής και επί του θυσιαστηρίου και τα περισσά αυτών και πάντα τα σκεύη τα λειτουργικά αυτών και όσα λειτουργούσιν εν αυτοίς ποιήσουσι 27 κατά στόμα Ααρών και των υιών αυτού έσται η λειτουργία των υιών Γερσών κατά πάσας τας λειτουργίας αυτών και κατά πάντα τα έργα αυτών και επισκέψη αυτούς εξ ονομάτων και πάντα τα έργα υπ΄ αυτών 28 αύτη η λειτουργία των υιών Γερσών εν τη σκηνή του μαρτυρίου και η φυλακή αυτών εν χειρί Ιθάμαρ του υιόυ Ααρών του ιερέως

Ministration of the Sons of Merari

29 οι υιοί Μεραρί κατά δήμους αυτών κατ΄ οίκους πατριών αυτών επισκέψασθε αυτούς 30 από πέντε και εικοσαέτους και επάνω έως πεντηκονταέτους επισκέψασθε αυτούς πας ο εισπορευόμενος λειτουργείν τα έργα της σκηνής του μαρτυρίου 31 και ταύτα τα φυλάγματα των αιρομένων υπ΄ αυτών κατά πάντα τα έργα αυτών εν τη σκηνή του μαρτυρίου τας κεφαλίδας της σκηνής και τους μοχλούς αυτής και τους στύλους αυτής και τας βάσεις αυτής 32 και τους στύλους της αυλής κύκλω και τας βάσεις αυτών και τους στύλους του καταπετάσματος της πύλης της αυλής και τας βάσεις αυτών και τους πασσάλους αυτών και τους κάλους αυτών και πάντα τα σκεύη αυτών και πάντα τα λειτουργήματα αυτών εξ ονομάτων επισκέψασθε αυτούς και πάντα τα σκεύη της φυλακής των αιρομένων υπ΄ αυτών 33 αύτη η λειτουργία δήμου υιών Μεραρί εν πάσι τοις έργοις αυτών εν τη σκηνή του μαρτυρίου εν χειρί Ιθάμαρ του υιόυ Ααρών του ιερέως

Ministration of the Sons of Aaron

34 και επεσκέψατο Μωυσής και Ααρών και οι άρχοντες Ισραήλ τους υιούς Καάθ κατά δήμους αυτών κατ΄ οίκους πατριών αυτών 35 από πέντε και εικοσαέτους και επάνω έως πεντηκονταέτους πας ο εισπορευόμενος λειτουργείν και ποιείν τα έργα εν τη σκηνή του μαρτυρίου 36 και εγένετο η επίσκεψις αυτών κατά δήμους αυτών δισχίλιοι επτακόσιοι πεντήκοντα 37 αύτη η επίσκεψις δήμου Καάθ πας ο λειτουργών εν τη σκηνή του μαρτυρίου καθά επεσκέψατο Μωυσής και Ααρών διά φωνής κυρίου εν χειρί Μωυσή 38 και επεσκέπησαν υιοί Γερσών κατά δήμους αυτών κατ΄ οίκους πατριών αυτών 39 από πέντε και εικοσαέτους και επάνω έως πεντηκονταέτους πας ο εισπορευόμενος λειτουργείν και ποιείν τα έργα εν τη σκηνή του μαρτυρίου 40 και εγένετο η επίσκεψις αυτών κατά δήμους αυτών κατ΄ οίκους πατριών αυτών δισχίλιοι εξακόσιοι τριάκοντα 41 αύτη η επίσκεψις δήμου υιών Γερσών πας ο λειτουργών εν τη σκηνή του μαρτυρίου ους επεσκέψατο Μωυσής και Ααρών διά φωνής κυρίου εν χειρί Μωυσή 42 επεσκέπησαν δε και δήμος υιών Μεραρί κατά δήμους αυτών κατ΄ οίκους πατριών αυτών 43 από πέντε και εικοσαέτους και επάνω έως πεντηκονταέτους πας ο εισπορευόμενος λειτουργείν και ποιείν προς τα έργα της σκηνής του μαρτυρίου 44 και εγενήθη η επίσκεψις αυτών κατά δήμους αυτών κατ΄ οίκους πατριών αυτών τρισχίλιοι και διακόσιοι 45 αύτη η επίσκεψις δήμου υιών Μεραρί ους επεσκέψατο Μωυσής και Ααρών διά φωνής κυρίου εν χειρί Μωυσή 46 πάντες οι επεσκεμμένοι ους επεσκέψατο Μωυσής και Ααρών και οι άρχοντες Ισραήλ τους Λευίτας κατά δήμους αυτών και κατ΄ οίκους πατριών αυτών 47 από πέντε και εικοσαέτους και επάνω έως πεντηκονταέτους πας ο εισπορευόμενος προς τα έργα των έργων και τα έργα τα αιρόμενα εν τη σκηνή του μαρτυρίου 48 και εγενήθησαν οι επισκεπέντες οκτακισχίλιοι πεντακόσιοι ογδοήκοντα 49 διά φωνής κυρίου επεσκέψατο αυτούς εν χειρί Μωυσή άνδρα κατά άνδρα επί των έργων αυτών και επί ων αιρούσιν αυτοί και επεσκέπησαν ον τρόπον συνέταξε κύριος τω Μωυσή
Copyright information for ABPGRK