Numbers 9

CHAPTER 9

Observing the Passover

και ελάλησε κύριος προς Μωυσήν εν τη ερήμω Σινά εν τω έτει τω δευτέρω εξελθόντων αυτών εκ γης Αιγύπτου εν τω μηνί τω πρώτω λέγων είπον και ποιείτωσαν οι υιοί Ισραήλ το πάσχα καθ΄ ώραν αυτού τη τεσσαρεσκαιδεκάτη ημέρα του μηνός του πρώτου προς εσπέραν ποιήσεις αυτό κατά καιρόν κατά τον νόμον αυτού και κατά την σύγκρισιν αυτού ποιήσεις αυτό και ελάλησε Μωυσής τοις υιοίς Ισραήλ ποιήσαι το πάσχα εναρχομένου τη τεσσαρεσκαιδεκάτη ημέρα του μηνός εν τη ερήμω του Σινά καθά συνέταξε κύριος τω Μωυσή ούτως εποίησαν οι υιοί Ισραήλ και παρεγένοντο οι άνδρες οι ήσαν ακάθαρτοι επί ψυχή ανθρώπου και ουκ ηδύναντο ποιήσαι το πάσχα εν τη ημέρα εκείνη και προσήλθον εναντίον Μωυσή και Ααρών εν εκείνη τη ημέρα και είπαν οι ανδρες εκείνοι προς αυτούς ημείς ακάθαρτοι επί ψυχή ανθρώπου μη ουν υστερήσωμεν ώστε προσενέγκαι το δώρον κυρίω κατά καιρόν αυτού εν μέσω υιών Ισραήλ και είπε προς αυτούς Μωυσής στήτε αυτού και ακούσομαι τι εντελείται κύριος περί υμών και ελάλησε κύριος προς Μωυσήν λέγων 10 λάλησον τοις υιοίς Ισραήλ λέγων άνθρωπος άνθρωπος ος αν γένηται ακάθαρτος επί ψυχή ανθρώπου η εν οδώ μακράν υμίν η εν ταις γενεαίς υμών και ποιήσει το πάσχα τω κυρίω 11 εν τω μηνί τω δευτέρω εν τη τεσσαρεσκαιδεκάτη ημέρα προς εσπέραν ποιήσουσιν αυτό επ΄ αζύμων και πικρίδων φάγονται αυτό 12 ου καταλείψουσιν απ΄ αυτού εις τοπρωϊ και οστούν ου συντρίψουσιν απ΄ αυτού κατά τον νόμον του πάσχα ποιήσουσιν αυτό 13 και άνθρωπος ος αν καθαρός η και εν οδώ μακράν ουκ έστι και υστερήση ποιήσαι τα πάσχα εξολοθρευθήσεται η ψυχή εκείνη εκ του λαού αυτής ότι το δώρον κυρίω ου προσήνεγκε κατά τον καιρόν αυτού αμαρτίαν αυτού λήψεται ο άνθρωπος εκείνος 14 εάν δε προσέλθη προς υμάς προσήλυτος εν τη γη υμών και ποιήση το πάσχα κυρίω κατά τον νόμον του πάσχα και κατά την σύνταξιν αυτού ούτως ποιήσει αυτό νόμος εις έσται υμίν και τω προσηλύτω και τω αυτόχθονι της γης

The Cloud and the Fire

15 και τη ημέρα η εστάθη η σκηνή εκάλυψεν η νεφέλη την σκηνήν τον οίκον του μαρτυρίου και το εσπέρας ην επί της σκηνής ως είδος πυρός έως πρωϊ 16 ούτως εγένετο διαπαντός η νεφέλη εκάλυπτεν αυτήν ημέρας και είδος πυρός την νύκτα 17 και ηνίκα ανέβη η νεφέλη από της σκηνής και μετά ταύτα απήραν οι υιοί Ισραήλ και εν τω τόπω ου αν έστη η νεφέλη εκεί παρενέβαλον οι υιοί Ισραήλ 18 διά προστάγματος κυρίου παρεμβαλούσιν οι υιοί Ισραήλ και διά προστάγματος κυρίου απαρούσι πάσας τας ημέρας εν αις σκιάζει η νεφέλη επί της σκηνής παρεμβαλούσιν οι υιοί Ισραήλ 19 και όταν εφέλκηται η νεφέλη επί της σκηνής ημέρας πλείους και φυλάξονται οι υιοί Ισραήλ την φυλακήν του κυρίου και ου μη εξαρούσι 20 και έσται όταν γένηται η νεφέλη ημέρας αριθμώ επί της σκηνής διά φωνής κυρίου παρεμβαλούσι και διά προστάγματος κυρίου απαρούσι 21 και έσται όταν γένηται η νεφέλη αφ΄ εσπέρας έως πρωϊ και αναβή η νεφέλη τοπρωϊ και απαρούσιν ημέρας η νυκτός 22 η μηνός ημέρας πλεοναζούσης της νεφέλης σκιαζούσης επ΄ αυτής παρεμβαλούσιν οι υιοί Ισραήλ και ου μη απαρούσιν 23 ότι διά προστάγματος κυρίου απαρούσι την φυλακήν κυρίου εφύλαξαντο διά προστάγματος κυρίου εν χειρί Μωυσή
Copyright information for ABPGRK