Numbers 9

CHAPTER 9

Observing the Passover

1και ελάλησε κύριος προς Μωυσήν εν τη ερήμω Σινά εν τω έτει τω δευτέρω εξελθόντων αυτών εκ γης Αιγύπτου εν τω μηνί τω πρώτω λέγων 2είπον και ποιείτωσαν οι υιοί Ισραήλ το πάσχα καθ΄ ώραν αυτού 3τη τεσσαρεσκαιδεκάτη ημέρα του μηνός του πρώτου προς εσπέραν ποιήσεις αυτό κατά καιρόν κατά τον νόμον αυτού και κατά την σύγκρισιν αυτού ποιήσεις αυτό 4και ελάλησε Μωυσής τοις υιοίς Ισραήλ ποιήσαι το πάσχα 5εναρχομένου τη τεσσαρεσκαιδεκάτη ημέρα του μηνός εν τη ερήμω του Σινά καθά συνέταξε κύριος τω Μωυσή ούτως εποίησαν οι υιοί Ισραήλ 6και παρεγένοντο οι άνδρες οι ήσαν ακάθαρτοι επί ψυχή ανθρώπου και ουκ ηδύναντο ποιήσαι το πάσχα εν τη ημέρα εκείνη και προσήλθον εναντίον Μωυσή και Ααρών εν εκείνη τη ημέρα 7και είπαν οι ανδρες εκείνοι προς αυτούς ημείς ακάθαρτοι επί ψυχή ανθρώπου μη ουν υστερήσωμεν ώστε προσενέγκαι το δώρον κυρίω κατά καιρόν αυτού εν μέσω υιών Ισραήλ 8και είπε προς αυτούς Μωυσής στήτε αυτού και ακούσομαι τι εντελείται κύριος περί υμών 9και ελάλησε κύριος προς Μωυσήν λέγων 10λάλησον τοις υιοίς Ισραήλ λέγων άνθρωπος άνθρωπος ος αν γένηται ακάθαρτος επί ψυχή ανθρώπου η εν οδώ μακράν υμίν η εν ταις γενεαίς υμών και ποιήσει το πάσχα τω κυρίω 11εν τω μηνί τω δευτέρω εν τη τεσσαρεσκαιδεκάτη ημέρα προς εσπέραν ποιήσουσιν αυτό επ΄ αζύμων και πικρίδων φάγονται αυτό 12ου καταλείψουσιν απ΄ αυτού εις τοπρωϊ και οστούν ου συντρίψουσιν απ΄ αυτού κατά τον νόμον του πάσχα ποιήσουσιν αυτό 13και άνθρωπος ος αν καθαρός η και εν οδώ μακράν ουκ έστι και υστερήση ποιήσαι τα πάσχα εξολοθρευθήσεται η ψυχή εκείνη εκ του λαού αυτής ότι το δώρον κυρίω ου προσήνεγκε κατά τον καιρόν αυτού αμαρτίαν αυτού λήψεται ο άνθρωπος εκείνος 14εάν δε προσέλθη προς υμάς προσήλυτος εν τη γη υμών και ποιήση το πάσχα κυρίω κατά τον νόμον του πάσχα και κατά την σύνταξιν αυτού ούτως ποιήσει αυτό νόμος εις έσται υμίν και τω προσηλύτω και τω αυτόχθονι της γης

The Cloud and the Fire

15και τη ημέρα η εστάθη η σκηνή εκάλυψεν η νεφέλη την σκηνήν τον οίκον του μαρτυρίου και το εσπέρας ην επί της σκηνής ως είδος πυρός έως πρωϊ 16ούτως εγένετο διαπαντός η νεφέλη εκάλυπτεν αυτήν ημέρας και είδος πυρός την νύκτα 17και ηνίκα ανέβη η νεφέλη από της σκηνής και μετά ταύτα απήραν οι υιοί Ισραήλ και εν τω τόπω ου αν έστη η νεφέλη εκεί παρενέβαλον οι υιοί Ισραήλ 18διά προστάγματος κυρίου παρεμβαλούσιν οι υιοί Ισραήλ και διά προστάγματος κυρίου απαρούσι πάσας τας ημέρας εν αις σκιάζει η νεφέλη επί της σκηνής παρεμβαλούσιν οι υιοί Ισραήλ 19και όταν εφέλκηται η νεφέλη επί της σκηνής ημέρας πλείους και φυλάξονται οι υιοί Ισραήλ την φυλακήν του κυρίου και ου μη εξαρούσι 20και έσται όταν γένηται η νεφέλη ημέρας αριθμώ επί της σκηνής διά φωνής κυρίου παρεμβαλούσι και διά προστάγματος κυρίου απαρούσι 21και έσται όταν γένηται η νεφέλη αφ΄ εσπέρας έως πρωϊ και αναβή η νεφέλη τοπρωϊ και απαρούσιν ημέρας η νυκτός 22η μηνός ημέρας πλεοναζούσης της νεφέλης σκιαζούσης επ΄ αυτής παρεμβαλούσιν οι υιοί Ισραήλ και ου μη απαρούσιν 23ότι διά προστάγματος κυρίου απαρούσι την φυλακήν κυρίου εφύλαξαντο διά προστάγματος κυρίου εν χειρί Μωυσή
Copyright information for ABPGRK