Philippians 3

CHAPTER 3

Warning to Believers

1το λοιπόν αδελφοί μου χαίρετε εν κυρίω τα αυτά γράφειν υμίν εμοί μεν ουκ οκνηρόν υμίν δε ασφαλές 2βλέπετε τους κύνας βλέπετε τους κακούς εργάτας βλέπετε την κατατομήν 3ημείς γαρ εσμεν η περιτομή οι πνεύματι θεού λατρεύοντες και καυχώμενοι εν χριστώ Ιησού και ουκ εν σαρκί πεποιθότες 4καίπερ εγώ έχων πεποίθησιν και εν σαρκί ει τις δοκεί άλλος πεποιθέναι εν σαρκί εγώ μάλλον 5περιτομή οκταήμερος εκ γένους Ισραήλ φυλής Βενιαμίν Εβραίος εξ Εβραίων κατά νόμον Φαρισαίος 6κατά ζήλον διώκων την εκκλησίαν κατά δικαιοσύνην την εν νόμω γενόμενος άμεμπτος 7αλλ΄ άτινα ην μοι κέρδη ταύτα ήγημαι διά τον χριστόν ζημίαν 8αλλά μενούνγε και ηγούμαι πάντα ζημίαν είναι διά το υπερέχον της γνώσεως χριστού Ιησού του κυρίου μου δι΄ ον τα πάντα εζημιώθην και ηγούμαι σκύβαλα είναι ίνα χριστόν κερδήσω 9και ευρεθώ εν αυτώ μη έχων εμήν δικαιοσύνην την εκ νόμου αλλά την διά πίστεως χριστού την εκ θεού δικαιοσύνην επί τη πίστει 10του γνώναι αυτόν και την δύναμιν της αναστάσεως αυτού και την κοινωνίαν των παθημάτων αυτού συμμορφούμενος τω θανάτω αυτού 11ει πως καταντήσω εις την εξανάστασιν των νεκρών 12ουχ ότι ήδη έλαβον η ήδη τετελείωμαι διώκω δε ει και καταλάβω εφ΄ ω και κατελήφθην υπό του χριστού Ιησού 13αδελφοί εγώ εμαυτόν ου λογίζομαι κατειληφέναι εν δε τα μεν οπίσω επιλανθανόμενος τοις δε έμπροσθεν επεκτεινόμενος 14κατά σκοπόν διώκω επί το βραβείον της άνω κλήσεως του θεού εν χριστώ Ιησού 15όσοι ούν τέλειοι τούτο φρονώμεν και ει τι ετέρως φρονείτε και τούτο ο θεός υμίν αποκαλύψει 16πλην εις ο εφθάσαμεν τω αυτώ στοιχείν κανόνι το αυτό φρονείν

Become Imitators

17συμμιμηταί μου γίνεσθε αδελφοί και σκοπείτε τους ούτω περιπατούντας καθώς έχετε τύπον ημάς 18πολλοί γαρ περιπατούσιν ους πολλάκις έλεγον υμίν νυν δε και κλαίων λέγω τους εχθρούς του σταυρού του χριστού 19ων το τέλος απώλεια ων ο θεός η κοιλία και η δόξα εν τη αισχύνη αυτών οι τα επίγεια φρονούντες 20ημών γαρ το πολίτευμα εν ουρανοίς υπάρχει εξ ου και σωτήρα απεκδεχόμεθα κύριον Ιησούν χριστόν 21ος μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών εις το γενέσθαι αυτο σύμμορφον τω σώματι της δόξης αυτού κατά την ενέργειαν του δύνασθαι αυτόν και υποτάξαι εαυτώ τα πάντα
Copyright information for ABPGRK