Philippians 3

CHAPTER 3

Warning to Believers

το λοιπόν αδελφοί μου χαίρετε εν κυρίω τα αυτά γράφειν υμίν εμοί μεν ουκ οκνηρόν υμίν δε ασφαλές βλέπετε τους κύνας βλέπετε τους κακούς εργάτας βλέπετε την κατατομήν ημείς γαρ εσμεν η περιτομή οι πνεύματι θεού λατρεύοντες και καυχώμενοι εν χριστώ Ιησού και ουκ εν σαρκί πεποιθότες καίπερ εγώ έχων πεποίθησιν και εν σαρκί ει τις δοκεί άλλος πεποιθέναι εν σαρκί εγώ μάλλον περιτομή οκταήμερος εκ γένους Ισραήλ φυλής Βενιαμίν Εβραίος εξ Εβραίων κατά νόμον Φαρισαίος κατά ζήλον διώκων την εκκλησίαν κατά δικαιοσύνην την εν νόμω γενόμενος άμεμπτος αλλ΄ άτινα ην μοι κέρδη ταύτα ήγημαι διά τον χριστόν ζημίαν αλλά μενούνγε και ηγούμαι πάντα ζημίαν είναι διά το υπερέχον της γνώσεως χριστού Ιησού του κυρίου μου δι΄ ον τα πάντα εζημιώθην και ηγούμαι σκύβαλα είναι ίνα χριστόν κερδήσω και ευρεθώ εν αυτώ μη έχων εμήν δικαιοσύνην την εκ νόμου αλλά την διά πίστεως χριστού την εκ θεού δικαιοσύνην επί τη πίστει 10 του γνώναι αυτόν και την δύναμιν της αναστάσεως αυτού και την κοινωνίαν των παθημάτων αυτού συμμορφούμενος τω θανάτω αυτού 11 ει πως καταντήσω εις την εξανάστασιν των νεκρών 12 ουχ ότι ήδη έλαβον η ήδη τετελείωμαι διώκω δε ει και καταλάβω εφ΄ ω και κατελήφθην υπό του χριστού Ιησού 13 αδελφοί εγώ εμαυτόν ου λογίζομαι κατειληφέναι εν δε τα μεν οπίσω επιλανθανόμενος τοις δε έμπροσθεν επεκτεινόμενος 14 κατά σκοπόν διώκω επί το βραβείον της άνω κλήσεως του θεού εν χριστώ Ιησού 15 όσοι ούν τέλειοι τούτο φρονώμεν και ει τι ετέρως φρονείτε και τούτο ο θεός υμίν αποκαλύψει 16 πλην εις ο εφθάσαμεν τω αυτώ στοιχείν κανόνι το αυτό φρονείν

Become Imitators

17 συμμιμηταί μου γίνεσθε αδελφοί και σκοπείτε τους ούτω περιπατούντας καθώς έχετε τύπον ημάς 18 πολλοί γαρ περιπατούσιν ους πολλάκις έλεγον υμίν νυν δε και κλαίων λέγω τους εχθρούς του σταυρού του χριστού 19 ων το τέλος απώλεια ων ο θεός η κοιλία και η δόξα εν τη αισχύνη αυτών οι τα επίγεια φρονούντες 20 ημών γαρ το πολίτευμα εν ουρανοίς υπάρχει εξ ου και σωτήρα απεκδεχόμεθα κύριον Ιησούν χριστόν 21 ος μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών εις το γενέσθαι αυτο σύμμορφον τω σώματι της δόξης αυτού κατά την ενέργειαν του δύνασθαι αυτόν και υποτάξαι εαυτώ τα πάντα
Copyright information for ABPGRK