Proverbs 3

CHAPTER 3

Yield to God with Your Whole Heart

υιέ εμών νομίμων μη επιλανθάνου τα δε ρήματά μου τηρείτω ση καρδία μήκος γαρ βίου και έτη ζωής και ειρήνην προσθήσουσί σοι ελεημοσύναι και πίστεις μη εκλειπέτωσαν σοι άφαψαι δε αυτάς επί σω τραχήλω γράψον αυτάς επί πλακός καρδίας σου και ευρήσεις χάριν και προνού καλά ενώπιον κυρίου και ανθρώπων ίσθι πεποιθώς εν όλη καρδία επί θεώ επί δε ση σοφία μη επαίρου εν πάσαις οδοίς σου γνώριζε αυτήν ίνα ορθοτομή τας οδούς σου μη ίσθι φρόνιμος παρά σεαυτώ φοβού δε τον θεόν και έκκλινε από παντός κακού τότε ίασις έσται τω σώματί σου και επιμέλεια τοις οστέοις σου τίμα τον κύριον από σων δικαίων πόνων και απάρχου αυτώ από σων καρπών δικαιοσύνης 10 ίνα πιμπλώνται τα ταμιεία σου πλησμονή σίτου οίνω δε αι ληνοί σου εκβλύζωσιν 11 υιέ μη ολιγώρει παιδείας κυρίου μηδέ εκλύου υπ΄ αυτού ελεγχόμενος 12 ον γαρ αγαπά κύριος παιδεύει μαστιγοί δε πάντα υιόν ον παραδέχεται

Results of Wisdom

13 μακάριος άνθρωπος ος εύρε σοφίαν και θνητός ος είδε φρόνησιν 14 κρείσσον γαρ αυτήν εμπορεύεσθαι η χρυσίου και αργυρίου θησαυρούς 15 τιμιωτέρα δε εστι λίθων πολυτελών παν δε τίμιον ουκ άξιον αυτής εστι 16 μήκος γαρ βίου και έτη ζωής εν τη δεξιά αυτής εν δε τη αριστερά αυτής πλούτος και δόξα εκ του στόματος αυτής εκπορεύεται δικαιοσύνη νόμον δε και έλεον επί γλώσσης φορεί 17 αι οδοί αυτής οδοί καλαί και πάσαι αι τρίβοι αυτής εν ειρήνη 18 ξύλον ζωής εστι πάσι τοις αντεχομένοις αυτής και τοις επερειδομένοις επ΄ αυτήν ως επί κύριον ασφαλής 19 ο θεός τη σοφία εθεμελίωσε την γην ητοίμασε δε ουρανούς εν φρονήσει 20 εν αισθήσει αυτού άβυσσοι ερράγησαν νέφη δε ερρύησαν δρόσους 21 υιέ μη παραρρυής τήρησον δε εμήν βουλήν και έννοιαν 22 ίνα ζήση η ψυχή σου και χάρις η περί σω τραχήλω εσται δε ίασις ταις σαρξί σου και επιμέλεια τοις σοις οστέοις 23 ίνα πορεύη πεποιθώς εν ειρήνη πάσας τας οδούς σου ο δε πους σου ου μη προσκόψη 24 εάν γαρ κάθη άφοβος έση εάν δε καθεύδης ηδέως υπνώσεις 25 και ου φοβηθήση πτόησιν επελθούσαν ουδέ ορμάς ασεβών επερχομένας 26 ο γαρ κύριος έσται επί πασών οδών σου και ερείσει σον πόδα ίνα μη σαλευθής 27 μη απόσχη ευ ποιείν ενδεή ηνίκα αν έχη η χειρ σου βοηθείν 28 μη είπης επανελθών επάνηκε και αύριον δώσω δυνατού σου όντος ευ ποιείν ου γαρ οίδας τι τέξεται η επιούσα 29 μη τέκταινε επί σον φίλον κακά παροικούντα και πεποιθότα επί σοι 30 μη φιλεχθρήσης προς άνθρωπον μάτην ίνα μη εις σε εργάσηται κακόν 31 μη κτήση κακών ανδρών ονείδη μηδέ ζηλώσης τας οδούς αυτών 32 ακάθαρτος γαρ έναντι κυρίου πας παράνομος εν δε δικαίοις ου συνεδριάζει 33 κατάρα κυρίου εν οίκοις ασεβών επαύλεις δε δικαίων ευλογούνται 34 κύριος υπερηφάνοις αντιτάσσεται ταπεινοίς δε δίδωσι χάριν 35 δόξαν σοφοί κληρονομήσουσιν οι δε ασεβείς ύψωσαν ατιμίαν
Copyright information for ABPGRK