Proverbs 31

CHAPTER 31

Good Instruction

οι εμοί λόγοι είρηνται υπό θεού βασιλέως χρηματισμός ον επαίδευσεν η μήτηρ αυτού τι τέκνον τηρήσεις τι ρήσεις θεού πρωτογενές σοι λεγω υιέ τι τέκνον εμής κοιλίας τι τέκνον εμών ευχών μη δως γυναιξί σον πλούτον και τον σον νουν και βίον εις υστεροβουλίαν μετά βουλής πάντα ποίει μετά βουλής οινοπότει οι δυνάσται θυμώδεις εισίν οίνον μη πινέτωσαν ίνα μη πίνοντες επιλάθωνται της σοφίας και ορθά κρινείν ου μη δύνωνται τους ασθενείς δίδοτε μέθην τοις εν λύπαις και οίνον πίνειν τοις εν οδύναις ίνα επιλάθωνται της πενίας και των πόνων μη μνησθώσιν έτι υιέ άνοιγε σον στόμα λόγω θεού και κρίνε πάντας υγιώς άνοιγε σον στόμα και κρίνε δικαιώς διάκρινε δε πένητα και ασθενή

The Virtuous Woman

10 γυναίκα ανδρείαν τις ευρήσει τιμιωτέρα δε εστι λίθων πολυτελών η τοιαύτη 11 θαρσεί επ΄ αυτή η καρδία του ανδρός αυτής η τοιαύτη καλών σκύλων ουκ απορήσει 12 ενεργεί γαρ τω ανδρί αγαθόν και ου κακόν πάντα τον βίον 13 μηρυομένη έρια και λίνον εποίησεν εύχρηστα ταις χερσίν αυτής 14 εγένετο ωσεί ναυς εμπορευομένη μακρόθεν συνάγει αυτής τον πλούτον 15 και ανίσταται εκ νυκτών και έδωκε βρώματα τω οίκω και έργα ταις θεραπαίναις 16 θεωρήσασα γεώργιον επρίατο από δε καρπών χειρών αυτής κατεφύτευσε κτήμα 17 αναζωσαμένη ισχυρώς την οσφύν αυτής ήρεισε τους βραχίονας αυτής εις έργον 18 εγεύσατο ότι καλόν εστι το εργάζεσθαι και ουκ αποσβέννυται ο λύχνος αυτής όλην την νύκτα 19 τους πήχεις αυτής εκτείνει επί τα συμφέροντα τας δε χείρας αυτής ερείδει εις άτρακτον 20 χείρας δε αυτής διήνοιξε πένητι καρπόν δε εξέτεινε πτωχώ 21 ου φροντίζει των εν οίκω ο ανήρ αυτής όταν που χρονίζη πάντες γαρ οι παρ΄ αυτής ενδεδυμένοι εισί 22 δισσάς χλαίνας εποίησε τω ανδρί αυτής εκ δε βύσσου και πορφύρας εαυτή ενδύματα 23 περίβλεπτος δε γίνεται ο ανήρ αυτής εν πύλαις ηνίκα αν καθίση εν συνεδρίω μετά των γερόντων της γης 24 σινδόνας εποίησε και απέδοτο περιζώματα τοις Χαναναίοις 25 ισχύν και ευπρέπειαν ενεδύσατο και ευφράνθη εν ημέραις εσχάταις 26 στόμα δε αυτής ανοίγει σοφώς και νομοθέσμως η δε ελεημοσυνη αυτης εν τη γλωσση αυτης 27 στεγναί διατριβαί οίκω αυτής σίτα δε οκνηρά ουκ έφαγε 28 ανέστησε τα τέκνα αυτής και επλούτησαν και ο ανήρ αυτής ήνεσεν αυτήν 29 πολλαί θυγατέρες εκτήσαντο πλούτον πολλαί εποίησαν δύναμιν συ δε υπέρκεισαι υπερήρας πάσας 30 ψευδείς αρέσκειαι και μάταιον κάλλος ουκ έστιν εν σοι γυνή γαρ συνετή ευλογείται φόβον δε κυρίου αυτή αινείτω 31 δότε αυτή από καρπών χειρών αυτής και αινείσθω εν πύλαις ο ανήρ αυτής
Copyright information for ABPGRK