Proverbs 9

CHAPTER 9

Benefits of Wisdom

η σοφία ωκοδόμησεν εαυτή οίκον και υπήρεισε στύλους επτά έσφαξε τα εαυτής θύματα εκέρασεν εις κρατήρα τον εαυτής οίνον και ητοιμάσατο την εαυτής τράπεζαν απέστειλε τους εαυτής δούλους συγκαλούσα μετά υψηλού κηρύγματος επί κρατήρα λέγουσα ος εστιν άφρων εκκλινάτω προς με και τοις ενδεέσι φρενών είπεν έλθατε φάγετε των εμών άρτών και πίετε οίνον ον εκέρασα υμίν απολείπετε αφροσύνην και ζήσεσθε και ζητήσατε φρόνησιν ίνα βιώσητε και κατορθώσατε εν γνώσει σύνεσιν ο παιδεύων κακούς λήψεται εαυτώ ατιμίαν ελέγχων δε τον ασεβή μωμήσεται εαυτόν μη έλεγχε κακους ίνα μη μισήσωσί σε έλεγχε σοφόν και αγαπήσει σε δίδου σοφώ αφορμήν και σοφώτερος έσται γνώριζε δικαίω και προσθήσει του δέχεσθαι 10 αρχή σοφίας φόβος κυρίου και βουλή αγίων σύνεσις το γαρ γνώναι νόμον διανοίας εστίν αγαθής 11 τούτω γαρ τω τρόπω πολύν ζήσεις χρόνον και προστεθήσεταί σοι έτη ζωής 12 υιέ εάν σοφός γένη σεαυτώ σοφός έση εάν δε κακός αποβής μόνος αν αντλήσεις κακά

The Foolish Woman

13 γυνή άφρων και θρασεία ενδεής ψωμού γίνεται η ουκ επίσταται αισχύνην 14 εκάθισεν επί θύραις του εαυτής οίκου επί δίφρου εμφανώς εν πλατείαις 15 προσκαλουμένη τους παριόντας οδόν και κατευθύνοντας εν ταις οδοίς αυτών 16 ος εστιν υμών αφρονέστατος εκκλινάτω προς με και τοις ενδεέσι φρονήσεως παρακελεύομαι λέγουσα 17 άρτων κρυφίων ηδέως άψασθε και ύδατος κλοπής γλυκερού πίετε 18 ο δε ουκ οίδεν ότι γηγενείς παρ΄ αυτή όλλυνται και επί πέταυρον άδου συναντά
Copyright information for ABPGRK