Proverbs 31

CHAPTER 31

Good Instruction

1οι εμοί λόγοι είρηνται υπό θεού βασιλέως χρηματισμός ον επαίδευσεν η μήτηρ αυτού 2τι τέκνον τηρήσεις τι ρήσεις θεού πρωτογενές σοι λεγω υιέ τι τέκνον εμής κοιλίας τι τέκνον εμών ευχών 3μη δως γυναιξί σον πλούτον και τον σον νουν και βίον εις υστεροβουλίαν μετά βουλής πάντα ποίει μετά βουλής οινοπότει 4οι δυνάσται θυμώδεις εισίν οίνον μη πινέτωσαν 5ίνα μη πίνοντες επιλάθωνται της σοφίας και ορθά κρινείν ου μη δύνωνται τους ασθενείς 6δίδοτε μέθην τοις εν λύπαις και οίνον πίνειν τοις εν οδύναις 7ίνα επιλάθωνται της πενίας και των πόνων μη μνησθώσιν έτι 8υιέ άνοιγε σον στόμα λόγω θεού και κρίνε πάντας υγιώς 9άνοιγε σον στόμα και κρίνε δικαιώς διάκρινε δε πένητα και ασθενή

The Virtuous Woman

10γυναίκα ανδρείαν τις ευρήσει τιμιωτέρα δε εστι λίθων πολυτελών η τοιαύτη 11θαρσεί επ΄ αυτή η καρδία του ανδρός αυτής η τοιαύτη καλών σκύλων ουκ απορήσει 12ενεργεί γαρ τω ανδρί αγαθόν και ου κακόν πάντα τον βίον 13μηρυομένη έρια και λίνον εποίησεν εύχρηστα ταις χερσίν αυτής 14εγένετο ωσεί ναυς εμπορευομένη μακρόθεν συνάγει αυτής τον πλούτον 15και ανίσταται εκ νυκτών και έδωκε βρώματα τω οίκω και έργα ταις θεραπαίναις 16θεωρήσασα γεώργιον επρίατο από δε καρπών χειρών αυτής κατεφύτευσε κτήμα 17αναζωσαμένη ισχυρώς την οσφύν αυτής ήρεισε τους βραχίονας αυτής εις έργον 18εγεύσατο ότι καλόν εστι το εργάζεσθαι και ουκ αποσβέννυται ο λύχνος αυτής όλην την νύκτα 19τους πήχεις αυτής εκτείνει επί τα συμφέροντα τας δε χείρας αυτής ερείδει εις άτρακτον 20χείρας δε αυτής διήνοιξε πένητι καρπόν δε εξέτεινε πτωχώ 21ου φροντίζει των εν οίκω ο ανήρ αυτής όταν που χρονίζη πάντες γαρ οι παρ΄ αυτής ενδεδυμένοι εισί 22δισσάς χλαίνας εποίησε τω ανδρί αυτής εκ δε βύσσου και πορφύρας εαυτή ενδύματα 23περίβλεπτος δε γίνεται ο ανήρ αυτής εν πύλαις ηνίκα αν καθίση εν συνεδρίω μετά των γερόντων της γης 24σινδόνας εποίησε και απέδοτο περιζώματα τοις Χαναναίοις 25ισχύν και ευπρέπειαν ενεδύσατο και ευφράνθη εν ημέραις εσχάταις 26στόμα δε αυτής ανοίγει σοφώς και νομοθέσμως η δε ελεημοσυνη αυτης εν τη γλωσση αυτης 27στεγναί διατριβαί οίκω αυτής σίτα δε οκνηρά ουκ έφαγε 28ανέστησε τα τέκνα αυτής και επλούτησαν και ο ανήρ αυτής ήνεσεν αυτήν 29πολλαί θυγατέρες εκτήσαντο πλούτον πολλαί εποίησαν δύναμιν συ δε υπέρκεισαι υπερήρας πάσας 30ψευδείς αρέσκειαι και μάταιον κάλλος ουκ έστιν εν σοι γυνή γαρ συνετή ευλογείται φόβον δε κυρίου αυτή αινείτω 31δότε αυτή από καρπών χειρών αυτής και αινείσθω εν πύλαις ο ανήρ αυτής
Copyright information for ABPGRK