Proverbs 9

CHAPTER 9

Benefits of Wisdom

1η σοφία ωκοδόμησεν εαυτή οίκον και υπήρεισε στύλους επτά 2έσφαξε τα εαυτής θύματα εκέρασεν εις κρατήρα τον εαυτής οίνον και ητοιμάσατο την εαυτής τράπεζαν 3απέστειλε τους εαυτής δούλους συγκαλούσα μετά υψηλού κηρύγματος επί κρατήρα λέγουσα 4ος εστιν άφρων εκκλινάτω προς με και τοις ενδεέσι φρενών είπεν 5έλθατε φάγετε των εμών άρτών και πίετε οίνον ον εκέρασα υμίν 6απολείπετε αφροσύνην και ζήσεσθε και ζητήσατε φρόνησιν ίνα βιώσητε και κατορθώσατε εν γνώσει σύνεσιν 7ο παιδεύων κακούς λήψεται εαυτώ ατιμίαν ελέγχων δε τον ασεβή μωμήσεται εαυτόν 8μη έλεγχε κακους ίνα μη μισήσωσί σε έλεγχε σοφόν και αγαπήσει σε 9δίδου σοφώ αφορμήν και σοφώτερος έσται γνώριζε δικαίω και προσθήσει του δέχεσθαι 10αρχή σοφίας φόβος κυρίου και βουλή αγίων σύνεσις το γαρ γνώναι νόμον διανοίας εστίν αγαθής 11τούτω γαρ τω τρόπω πολύν ζήσεις χρόνον και προστεθήσεταί σοι έτη ζωής 12υιέ εάν σοφός γένη σεαυτώ σοφός έση εάν δε κακός αποβής μόνος αν αντλήσεις κακά

The Foolish Woman

13γυνή άφρων και θρασεία ενδεής ψωμού γίνεται η ουκ επίσταται αισχύνην 14εκάθισεν επί θύραις του εαυτής οίκου επί δίφρου εμφανώς εν πλατείαις 15προσκαλουμένη τους παριόντας οδόν και κατευθύνοντας εν ταις οδοίς αυτών 16ος εστιν υμών αφρονέστατος εκκλινάτω προς με και τοις ενδεέσι φρονήσεως παρακελεύομαι λέγουσα 17άρτων κρυφίων ηδέως άψασθε και ύδατος κλοπής γλυκερού πίετε 18ο δε ουκ οίδεν ότι γηγενείς παρ΄ αυτή όλλυνται και επί πέταυρον άδου συναντά
Copyright information for ABPGRK