Psalms 103

PSALM 103

Bless The LORD, O My Soul

ψαλμός τω Δαυίδ

1ευλόγει η ψυχή μου τον κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το άγιον αυτού 2ευλόγει η ψυχή μου τον κύριον και μη επιλανθάνου πάσας τας ανταποδόσεις αυτού 3τον ευιλατεύοντα πάσας τας ανομίας σου τον ιώμενον πάσας τας νόσους σου 4τον λυτρούμενον εκ φθοράς την ζωήν σου τον στεφανούντά σε εν ελέει και οικτιρμοίς 5τον εμπιπλώντα εν αγαθοίς την επιθυμίαν σου ανακαινισθήσεται ως αετού η νεότης σου 6ποιών ελεημοσύνας ο κύριος και κρίμα πάσι τοις αδικουμένοις 7εγνώρισε τας οδούς αυτού τω Μωυσή τοις υιοίς Ισραήλ τα θελήματα αυτού 8οικτίρμων και ελεήμων ο κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος 9ουκ εις τέλος οργισθήσεται ουδέ εις τον αιώνα μηνιεί 10ου κατά τας ανομίας ημών εποίησεν ημίν ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν 11ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκραταίωσε κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτόν 12καθ΄ όσον απέχουσιν ανατολαί από δυσμών εμάκρυνεν αφ΄ ημών τας ανομίας ημών 13καθώς οικτείρει πατήρ υιούς ωκτείρησε κύριος τους φοβουμένους αυτόν 14ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήσθη ότι χους εσμέν 15άνθρωπος ωσεί χόρτος αι ημέραι αυτού ωσεί άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει 16ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτώ και ουχ υπάρξει και ουκ επιγνώσεται έτι τον τόπον αυτού 17το δε έλεος του κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτόν και η δικαιοσύνη αυτού επί υιοίς υιών 18τοις φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και μεμνημένοις των εντολών αυτού του ποιήσαι αυτάς 19κύριος εν τω ουρανώ ητοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει 20ευλογείτε τον κύριον πάντες αγγελοί αυτού δυνατοί ισχύϊ ποιούντες τον λόγον αυτού του ακούσαι της φωνής των λόγων αυτού 21ευλογείτε τον κύριον πάσαι αι δυνάμεις αυτού λειτουργοί αυτού ποιούντες το θέλημα αυτού 22ευλογείτε τον κύριον πάντα τα έργα αυτού εν παντί τόπω της δυναστείας αυτού ευλόγει η ψυχή μου τον κύριον
Copyright information for ABPGRK