Psalms 105

PSALM 105

The LORD Remembers His Covenant

αλληλούϊα

1εξομολογείσθε τω κυρίω και επικαλείσθε το όνομα αυτού απαγγείλατε εν τοις έθνεσι τα έργα αυτού 2άσατε αυτώ και ψάλατε αυτώ διηγήσασθε πάντα τα θαυμάσια αυτού 3επαινείσθε εν τω ονόματι τω αγίω αυτού ευφρανθήτω καρδία ζητούντων τον κύριον 4ζητήσατε τον κύριον και κραταιώθητε ζητήσατε το πρόσωπον αυτού διαπαντός 5μνήσθητε των θαυμασίων αυτού ων εποίησε τα τέρατα αυτού και τα κρίματα του στόματος αυτού 6σπέρμα Αβραάμ δούλοι αυτού υιοί Ιακώβ εκλεκτοί αυτού 7αυτός κύριος ο θεός ημών εν πάση τη γη τα κρίματα αυτού 8εμνήσθη εις τον αιώνα διαθήκης αυτού λόγου ου ενετείλατο εις χιλίας γενεάς 9ον διέθετο τω Αβραάμ και του όρκου αυτού τω Ισαάκ 10και έστησεν αυτόν τω Ιακώβ εις πρόσταγμα και τω Ισραήλ εις διαθήκην αιώνιον 11λέγων σοι δώσω την γην Χαναάν σχοίνισμα κληρονομίας υμών 12εν τω είναι αυτούς αριθμώ βραχείς ολιγοστούς και παροίκους εν αυτή 13και διήλθον εξ έθνους εις έθνος και εκ βασιλείας εις λαόν έτερον 14ουκ αφήκεν άνθρωπον αδικήσαι αυτούς και ηλέγξεν υπέρ αυτών βασιλείς 15μη άπτεσθε των χριστών μου και εν τοις προφήταις μου μη πονηρεύεσθε 16και εκάλεσε λιμόν επί την γην παν στήριγμα άρτου συνέτριψεν 17απέστειλεν έμπροσθεν αυτών άνθρωπον εις δούλον επράθη Ιωσήφ 18εταπείνωσαν εν πέδαις τους πόδας αυτού σίδηρον διήλθεν η ψυχή αυτού 19μέχρι του ελθείν τον λόγον αυτού το λόγιον του κυρίου επύρωσεν αυτόν 20απέστειλε βασιλεύς και έλυσεν αυτόν άρχων λαού και αφήκεν αυτόν 21κατέστησεν αυτόν κύριον του οίκου αυτού και άρχοντα πάσης της κτήσεως αυτού 22του παιδεύσαι τους άρχοντας αυτού ως εαυτόν και τους πρεσβυτέρους αυτού σοφίσαι 23και εισήλθεν Ισραήλ εις Αίγυπτον και Ιακώβ παρώκησεν εν γη Χαμ 24και ηύξησε τον λαόν αυτού σφόδρα και εκραταίωσεν αυτόν υπέρ τους εχθρούς αυτού 25μετέστρεψε την καρδίαν αυτού του μισήσαι τον λαόν αυτού του δολιούσθαι εν τοις δούλοις αυτού 26εξαπέστειλε Μωυσήν τον δούλον αυτού Ααρών ον εξελέξατο εαυτώ 27έθετο εν αυτοίς τους λόγους των σημείων αυτού και των τεράτων αυτού εν γη Χαμ 28εξαπέστειλε σκότος και εσκότασε και παρεπίκραναν τους λόγους αυτού 29μετέστρεψε τα ύδατα αυτών εις αίμα και απέκτεινε τους ιχθύας αυτών 30εξήρψεν η γη αυτών βατράχους εν τοις ταμείοις των βασιλέων αυτών 31είπε και ήλθε κυνόμυια και σκνίπες εν πάσι τοις ορίοις αυτών 32έθετο τας βροχάς αυτών χάλαζαν πυρ καταφλέγον εν τη γη αυτών 33και επάταξε τας αμπέλους αυτών και τας συκάς αυτών και συνέτριψε παν ξύλον ορίου αυτών 34είπε και ήλθεν ακρίς και βρούχος ου ουκ ην αριθμός 35και κατέφαγε πάντα τον χόρτον εν τη γη αυτών και κατέφαγε τον καρπόν της γης αυτών 36και επάταξε παν πρωτότοκον εν τη γη αυτών απαρχήν παντός πόνου αυτών 37και εξήγαγεν αυτούς εν αργυρίω και χρυσίω και ουκ ην εν ταις φυλαίς αυτών ο ασθενών 38ευφράνθη Αίγυπτος εν τη εξόδω αυτών ότι επέπεσεν ο φόβος αυτών επ΄ αυτούς 39διεπέτασε νεφέλην εις σκέπην αυτοίς και πυρ του φωτίσαι αυτοίς την νύκτα 40ήτησαν και ήλθεν ορτυγομήτρα και άρτον ουρανού ενέπλησεν αυτούς 41διέρρηξε πέτραν και ερρύησαν ύδατα επορεύθησαν εν ανύδροις ποταμοί 42ότι εμνήσθη του λόγου του αγίου αυτού του προς Αβραάμ τον δούλον αυτού 43και εξήγαγε τον λαόν αυτού εν αγαλλιάσει και τους εκλεκτούς αυτού εν ευφροσύνη 44και έδωκεν αυτοίς χώρας εθνών και πόνους λαών κατεκληρονόμησαν 45όπως αν φυλάξωσι τα δικαιώματα αυτού και τον νόμον αυτού εκζητήσωσιν
Copyright information for ABPGRK