Psalms 15

PSALM 15

The Unblemished Shall Dwell with The LORD

ψαλμός τω Δαυίδ

1κύριε τις παροικήσει εν τω σκηνώματί σου η τις κατασκηνώσει εν όρει αγίω σου 2πορευόμενος άμωμος και εργαζόμενος δικαιοσύνην λαλών αλήθειαν εν καρδία αυτού 3ος ουκ εδόλωσεν εν γλώσση αυτού και ουκ εποίησε τω πλησίον αυτού κακόν και ονειδισμόν ουκ έλαβεν επί τοις έγγιστα αυτού 4εξουδένωται ενώπιον αυτού πονηρευόμενος τους δε φοβουμένους τον κύριον δοξάζει ο ομνύων τω πλησίον αυτού και ουκ αθετών 5το αργύριον αυτού ουκ έδωκεν επί τόκω και δώρα επ΄ αθώοις ουκ έλαβεν ο ποιών ταύτα ου σαλευθήσεται εις τον αιώνα
Copyright information for ABPGRK