Psalms 36

PSALM 36

The LORD Detests the Lawbreaker

εις το τέλος τω παιδί κυρίου τω Δαυίδ

1φησίν ο παράνομος του αμαρτάνειν εν εαυτώ ουκ έστι φόβος θεού απέναντι των οφθαλμών αυτού 2ότι εδόλωσεν ενώπιον αυτού του ευρείν την ανομίαν αυτού και μισήσαι 3τα ρήματα του στόματος αυτού ανομία και δόλος ουκ ηβουλήθη συνιέναι του αγαθύναι 4ανομίαν διελογίσατο επί της κοίτης αυτού παρέστη πάση οδώ ουκ αγαθή κακία δε ου προσώχθισε 5κύριε εν τω ουρανώ το έλεός σου και η αλήθειά σου έως των νεφελών 6η δικαιοσύνη σου ως όρη θεού τα κρίματά σου άβυσσος πολλή ανθρώπους και κτήνη σώσεις κύριε 7ως επλήθυνας το έλεός σου ο θεός οι δε υιοί των ανθρώπων εν σκέπη των πτερύγων σου ελπιούσι 8μεθυσθήσονται από πιότητος οίκου σου και τον χειμάρρουν της τρυφής σου ποτιείς αυτούς 9ότι παρά σοι πηγή ζωής εν τω φωτί σου οψόμεθα φως 10παράτεινον το έλεός σου τοις γινώσκουσί σε και την δικαιοσύνην σου τοις ευθέσι τη καρδία 11μη ελθέτω μοι πους υπερηφανίας και χειρ αμαρτωλού μη σαλεύσαι με 12εκεί έπεσον πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν εξώσθησαν και ου μη δύνωνται στήναι
Copyright information for ABPGRK