Psalms 6

PSALM 6

The LORD Delivers from the Enemy

εις το τέλος εν ύμνοις υπέρ της ογδόης ψαλμός τω Δαυίδ

1κύριε μη τω θυμώ σου ελέγξης με μηδέ τη οργή σου παιδεύσης με 2ελέησόν με κύριε ότι ασθενής ειμί ίασαί με κύριε ότι εταράχθη τα οστά μου 3και η ψυχή μου εταράχθη σφόδρα και συ κύριε έως πότε 4επίστρεψον κύριε ρύσαι την ψυχήν μου σώσόν με ένεκεν του ελέους σου 5ότι ουκ έστιν εν τω θανάτω ο μνημονεύων σου εν δε τω άδη τις εξομολογήσεταί σοι 6εκοπίασα εν τω στεναγμώ μου λούσω καθ΄ εκάστην νύκτα την κλίνη μου εν δάκρυσί μου την στρωμνήν μου βρέξω 7εταράχθη από θυμού ο οφθαλμός μου επαλαιώθην εν πάσι τοις εχθροίς μου 8απόστητε απ΄ εμού πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν ότι εισήκουσε κύριος της φωνής του κλαυθμού μου 9ήκουσε κύριος της δεήσεώς μου κύριος την προσευχήν μου προσεδέξατο 10αισχυνθείησαν και ταραχθείησαν πάντες οι εχθροί μου αποστραφείησαν και καταισχυνθείησαν σφόδρα διά τάχους
Copyright information for ABPGRK