Psalms 66

PSALM 66

Give Praise to The LORD

εις το τέλος ωδή ψαλμού αναστάσεως

1αλαλάξατε τω κυρίω πάσα η γη 2ψάλατε δη τω ονόματι αυτού δότε δόξαν αινέσει αυτού 3είπατε τω θεώ ως φοβερά τα έργα σου εν τω πλήθει της δυνάμεώς σου ψεύσονταί σε οι εχθροί σου 4πάσα η γη προσκυνησάτωσάν σοι και ψαλάτωσάν σοι ψαλάτωσαν τω ονόματί σου ύψιστε διάψαλμα 5δεύτε και ίδετε τα έργα του θεού ως φοβερός εν βουλαίς υπέρ τους υιούς των ανθρώπων 6ο μεταστρέφων την θάλασσαν εις ξηράν εν ποταμώ διελεύσονται ποδί εκεί ευφρανθησόμεθα επ΄ αυτώ 7τω δεσπόζοντι εν τη δυναστεία αυτού του αιώνος οι οφθαλμοί αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν οι παραπικραίνοντες μη υψούσθωσαν εν εαυτοίς διάψαλμα 8ευλογείτε έθνη τον θεόν ημών και ακουτίσατε την φωνήν της αινέσεως αυτού 9του θεμένου την ψυχήν μου εις ζωήν και μη δόντος εις σάλον τους πόδας μου 10ότι εδοκίμασας ημάς ο θεός επύρωσας ημάς ως πυρούται το αργύριον 11εισήγαγες ημάς εις την παγίδα έθου θλίψεις επί τον νώτον ημών 12επεβίβασας ανθρώπους επί τας κεφαλάς ημων διήλθομεν διά πυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν 13εισελεύσομαι εις τον οίκόν σου εν ολοκαυτώμασιν αποδώσω σοι τας ευχάς μου 14ας διέστειλε τα χείλη μου και ελάλησε το στόμα μου εν τη θλίψει μου 15ολοκαυτώματα μεμυελωμένα ανοίσω σοι μετά θυμιάματος και κριών ανοίσω σοι βόας μετά χιμάρων διάψαλμα 16δεύτε ακούσατε και διηγήσομαι υμίν πάντες οι φοβούμενοι τον θεόν όσα εποίησε τη ψυχή μου 17προς αυτόν τω στόματί μου εκέκραξα και ύψωσα υπό την γλώσσάν μου 18αδικίαν ει εθεώρουν εν καρδία μου μη εισακουσάτω μου κύριος 19διά τούτο εισήκουσέ μου ο θεός προσέσχε τη φωνή της δεήσεώς μου 20ευλογητός ο θεός ος ουκ απέστησε την προσευχήν μου και το έλεος αυτού απ΄ εμού
Copyright information for ABPGRK