Psalms 130

PSALM 130

The LORD Will Ransom Israel

ωδή των αναβαθμών

1εκ βαθέων εκέκραξά σοι κύριε 2κύριε εισάκουσον της φωνής μου γενηθήτω τα ωτά σου προσέχοντα εις την φωνήν της δεήσεώς μου 3εάν ανομίας παρατηρήσης κύριε κύριε τις υποστήσεται 4ότι παρά σοι ο ιλασμός εστιν ένεκεν του ονόματός σου υπέμεινά σε κύριε 5υπέμεινεν η ψυχή μου εις τον λόγον σου 6ήλπισεν η ψυχή μου επί τον κύριον από φυλακής πρωϊας μέχρι νυκτός 7ελπισάτω Ισραήλ επί τον κύριον ότι παρά τω κυρίω το έλεος και πολλή παρ΄ αυτώ λύτρωσις 8και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού
Copyright information for ABPGRK