Psalms 130

PSALM 130

The LORD Will Ransom Israel

ωδή των αναβαθμών

εκ βαθέων εκέκραξά σοι κύριε κύριε εισάκουσον της φωνής μου γενηθήτω τα ωτά σου προσέχοντα εις την φωνήν της δεήσεώς μου εάν ανομίας παρατηρήσης κύριε κύριε τις υποστήσεται ότι παρά σοι ο ιλασμός εστιν ένεκεν του ονόματός σου υπέμεινά σε κύριε υπέμεινεν η ψυχή μου εις τον λόγον σου ήλπισεν η ψυχή μου επί τον κύριον από φυλακής πρωϊας μέχρι νυκτός ελπισάτω Ισραήλ επί τον κύριον ότι παρά τω κυρίω το έλεος και πολλή παρ΄ αυτώ λύτρωσις και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού
Copyright information for ABPGRK