Psalms 132

PSALM 132

The LORD Chose Zion

ωδή των αναβαθμών

μνήσθητι κύριε του Δαυίδ και πάσης της πραότητος αυτού ως ώμοσε τω κυρίω ηύξατο τω θεώ Ιακώβ ει εισελεύσομαι εις σκήνωμα οίκου μου ει αναβήσομαι επί κλίνης στρωμνής μου ει δώσω ύπνον τοις οφθαλμοίς μου και τοις βλεφάροις μου νυσταγμόν και ανάπαυσιν τοις κροτάφοις μου έως ου εύρω τόπον τω κυρίω σκήνωμα τω θεώ Ιακώβ ιδού ηκούσαμεν αυτήν εν Εφραθά εύρομεν αυτήν εν τοις πεδίοις του δρυμού εισελευσώμεθα εις τα σκηνώματα αυτού προσκυνήσωμεν εις τον τόπον ου έστησαν οι πόδες αυτού ανάστηθι κύριε εις την ανάπαυσίν σου συ και η κιβωτός του αγιάσματός σου οι ιερείς σου ενδύσονται δικαιοσύνην και οι όσιοί σου αγαλλιάσονται 10 ένεκεν Δαυίδ του δούλου σου μη αποστρέψης το πρόσωπον του χριστού σου 11 ώμοσε κύριος τω Δαυίδ αλήθειαν και ου μη αθετήσει αυτήν εκ καρπού της κοιλίας σου θήσομαι επί του θρόνου σου 12 εάν φυλάξωνται οι υιοί σου την διαθήκην μου και τα μαρτύριά μου ταύτα α διδάξω αυτούς και οι υιοί αυτών έως του αιώνος καθιούνται επί του θρόνου σου 13 ότι εξελέξατο κύριος την Σιών ηρετίσατο αυτήν εις κατοικίαν εαυτώ 14 αύτη η κατάπαυσίς μου εις αιώνα αιώνος ώδε κατοικήσω ότι ηρετισάμην αυτήν 15 την θήραν αυτής ευλογών ευλογήσω τους πτωχούς αυτής χορτάσω άρτων 16 τους ιερείς αυτής ενδύσω σωτηρίαν και οι όσιοι αυτής αγαλλιάσει αγαλλιάσονται 17 εκεί εξανατελώ κέρας τω Δαυίδ ητοίμασα λύχνον τω χριστώ μου 18 τους εχθρούς αυτού ενδύσω αισχύνην επί δε αυτόν εξανθήσει το αγίασμά μου
Copyright information for ABPGRK