Psalms 135

PSALM 135

The Greatness of The LORD

αλληλούϊα

1αινείτε το όνομα κυρίου αινείτε δούλοι κύριον 2οι εστώτες εν οίκω κυρίου εν αυλαίς οίκου θεού ημών 3αινείτε τον κύριον ότι αγαθός κύριος ψάλατε τω ονόματι αυτού ότι καλόν 4ότι τον Ιακώβ εξελέξατο εαυτώ ο κύριος Ισραήλ εις περιουσιασμόν εαυτώ 5ότι εγώ έγνωκα ότι μέγας ο κύριος και ο κυριός ημών παρά πάντας τους θεούς 6πάντα όσα ηθέλησεν ο κύριος εποίησεν εν τω ουρανώ και εν τη γη εν ταις θαλάσσαις και εν πάσαις ταις αβύσσοις 7ανάγων νεφέλας εξ εσχάτου της γης αστραπάς εις υετόν εποίησεν ο εξάγων ανέμους εκ θησαυρών αυτού 8ος επάταξε τα πρωτότοκα Αιγύπτου από ανθρώπου έως κτήνους 9εξαπέστειλε σημεία και τέρατα εν μέσω σου Αίγυπτε εν Φαραώ και εν πάσι τοις δούλοις αυτού 10ος επάταξεν έθνη πολλά και απέκτεινε βασιλείς κραταιούς 11τον Σηών βασιλέα των Αμμορραίων και τον Ωγ βασιλέα της Βασάν και πάσας τας βασιλείας Χαναάν 12και έδωκε την γην αυτών κληρονομίαν κληρονομίαν Ισραήλ λαώ αυτού 13κύριε το όνομά σου εις τον αιώνα και το μνημόσυνόν σου εις γενεάν και γενεάν 14ότι κρινεί κύριος τον λαόν αυτού και επί τοις δούλοις αυτού παρακληθήσεται 15τα είδωλα των εθνών αργύριον και χρυσίον έργα χειρών ανθρώπων 16στόμα έχουσι και ου λαλήσουσιν οφθαλμούς έχουσι και ουκ όψονται 17ώτα έχουσι και ουκ ενωτισθήσονται ουδέ γαρ εστι πνεύμα εν τω στόματι αυτών 18όμοιοι αυτοίς γένοιντο οι ποιούντες αυτά και πάντες οι πεποιθότες επ΄ αυτοίς 19οίκος Ισραήλ ευλογήσατε τον κύριον οίκος Ααρών ευλογήσατε τον κύριον 20οίκος Λευί ευλογήσατε τον κύριον οι φοβούμενοι τον κύριον ευλογήσατε τον κύριον 21ευλογητός κύριος εν Σιών ο κατοικών Ιερουσαλήμ
Copyright information for ABPGRK