Psalms 135

PSALM 135

The Greatness of The LORD

αλληλούϊα

αινείτε το όνομα κυρίου αινείτε δούλοι κύριον οι εστώτες εν οίκω κυρίου εν αυλαίς οίκου θεού ημών αινείτε τον κύριον ότι αγαθός κύριος ψάλατε τω ονόματι αυτού ότι καλόν ότι τον Ιακώβ εξελέξατο εαυτώ ο κύριος Ισραήλ εις περιουσιασμόν εαυτώ ότι εγώ έγνωκα ότι μέγας ο κύριος και ο κυριός ημών παρά πάντας τους θεούς πάντα όσα ηθέλησεν ο κύριος εποίησεν εν τω ουρανώ και εν τη γη εν ταις θαλάσσαις και εν πάσαις ταις αβύσσοις ανάγων νεφέλας εξ εσχάτου της γης αστραπάς εις υετόν εποίησεν ο εξάγων ανέμους εκ θησαυρών αυτού ος επάταξε τα πρωτότοκα Αιγύπτου από ανθρώπου έως κτήνους εξαπέστειλε σημεία και τέρατα εν μέσω σου Αίγυπτε εν Φαραώ και εν πάσι τοις δούλοις αυτού 10 ος επάταξεν έθνη πολλά και απέκτεινε βασιλείς κραταιούς 11 τον Σηών βασιλέα των Αμμορραίων και τον Ωγ βασιλέα της Βασάν και πάσας τας βασιλείας Χαναάν 12 και έδωκε την γην αυτών κληρονομίαν κληρονομίαν Ισραήλ λαώ αυτού 13 κύριε το όνομά σου εις τον αιώνα και το μνημόσυνόν σου εις γενεάν και γενεάν 14 ότι κρινεί κύριος τον λαόν αυτού και επί τοις δούλοις αυτού παρακληθήσεται 15 τα είδωλα των εθνών αργύριον και χρυσίον έργα χειρών ανθρώπων 16 στόμα έχουσι και ου λαλήσουσιν οφθαλμούς έχουσι και ουκ όψονται 17 ώτα έχουσι και ουκ ενωτισθήσονται ουδέ γαρ εστι πνεύμα εν τω στόματι αυτών 18 όμοιοι αυτοίς γένοιντο οι ποιούντες αυτά και πάντες οι πεποιθότες επ΄ αυτοίς 19 οίκος Ισραήλ ευλογήσατε τον κύριον οίκος Ααρών ευλογήσατε τον κύριον 20 οίκος Λευί ευλογήσατε τον κύριον οι φοβούμενοι τον κύριον ευλογήσατε τον κύριον 21 ευλογητός κύριος εν Σιών ο κατοικών Ιερουσαλήμ
Copyright information for ABPGRK