Psalms 145

PSALM 145

Great is The LORD

αίνεσις τω Δαυίδ

1υψώσω σε ο θεός μου ο βασιλεύς μου και ευλογήσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος 2καθ΄ εκάστην ημέραν ευλογήσω σε και αινέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος 3μέγας ο κύριος και αινετός σφόδρα και της μεγαλωσύνης αυτού ουκ έστι πέρας 4γενεά και γενεά επαινέσει το έργα σου και την δύναμίν σου απαγγελούσι 5την μεγαλοπρέπειαν της δόξης της αγιωσύνης σου λαλήσουσι και τα θαυμάσιά σου διηγήσονται 6και την δύναμιν των φοβερών σου ερούσι και την μεγαλωσύνην σου διηγήσονται 7μνήμην του πλήθους της χρηστότητός σου εξερεύξονται και τη δικαιοσύνη σου αγαλλιάσονται 8οικτίρμων και ελεήμων ο κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος 9χρηστός κύριος τοις σύμπασι και οι οικτιρμοί αυτού επί πάντα τα έργα αυτού 10εξομολογησάσθωσάν σοι κύριε πάντα τα έργα σου και οι όσιοί σου ευλογησάτωσάν σε 11δόξαν της βασιλείας σου ερούσι και την δυναστείαν σου λαλήσουσι 12του γνωρίσαι τοις υιοίς των ανθρώπων την δυναστείαν σου και την δόξαν της μεγαλοπρεπείας της βασιλείας σου 13η βασιλεία σου βασιλεία πάντων των αιώνων και η δεσποτεία σου εν πάση γενεά και γενεά πιστός κύριος εν πάσι τοις λόγοις αυτού και όσιος εν πάσι τοις έργοις αυτού 14υποστηρίζει κύριος πάντας τους καταπίπτοντας και ανορθοί πάντας τους κατερραγμένους 15οι οφθαλμοί πάντων εις σε ελπίζουσι και συ δίδως την τροφήν αυτών εν ευκαιρία 16ανοίγεις συ την χείρά σου και εμπιπλάς παν ζώον ευδοκίας 17δίκαιος κύριος εν πάσαις ταις οδοίς αυτού και όσιος εν πάσι τοις έργοις αυτού 18εγγύς κύριος πάσι τοις επικαλουμένοις αυτόν πάσι τοις επικαλουμένοις αυτόν εν αληθεία 19θέλημα των φοβουμένων αυτόν ποιήσει και της δεήσεως αυτών εισακούσεται και σώσει αυτούς 20φυλάσσει κύριος πάντας τους αγαπώντας αυτόν και πάντας τους αμαρτωλούς εξολοθρεύσει 21αίνεσιν κυρίου λαλήσει το στόμα μου και ευλογείτω πάσα σαρξ το όνομα το άγιον αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος
Copyright information for ABPGRK