Psalms 147

PSALM 147

Great is Our LORD

αλληλούϊα

αινείτε τον κύριον ότι αγαθός ψαλμός τω θεώ ημών ηδυνθείη αίνεσις οικοδομών Ιερουσαλήμ ο κύριος τας διασποράς του Ισραήλ επισυνάξει ο ιώμενος τους συντετριμμένους την καρδίαν και δεσμεύων τα συντρίμματα αυτών ο αριθμών πλήθη άστρων και πάσιν αυτοίς ονόματα καλών μέγας ο κυριός ημών και μεγάλη η ισχύς αυτού και της συνέσεως αυτού ουκ έστιν αριθμός αναλαμβάνων πραείς ο κύριος ταπεινών δε αμαρτωλούς έως της γης εξάρξατε τω κυρίω εν εξομολογήσει ψάλατε τω θεώ ημών εν κιθάρα τω περιβάλλοντι τον ουρανόν εν νεφέλαις τω ετοιμάζοντι τη γη υετόν τω εξανατέλλοντι εν όρεσι χόρτον και χλόην τη δουλεία των ανθρώπων διδόντι τοις κτήνεσι τροφήν αυτών και τοις νεοσσοίς των κοράκων τοις επικαλουμένοις αυτόν 10 ουκ εν τη δυναστεία του ίππου θελήσει ουδέ εν ταις κνήμαις του ανδρός ευδοκεί 11 ευδοκεί κύριος εν τοις φοβουμένοις αυτόν και εν τοις ελπίζουσιν επί το έλεος αυτού 12 επαίνει Ιερουσαλήμ τον κύριον αίνει τον θεόν σου Σιών 13 ότι ενίσχυσε τους μοχλούς των πυλών σου ευλόγησε τους υιούς σου εν σοι 14 ο τιθείς τα όριά σου ειρήνην και στέαρ πυρού εμπιπλών σε 15 ο αποστέλλων το λόγιον αυτού τη γη έως τάχους δραμείται ο λόγος αυτού 16 διδόντος χιόνα αυτού ωσεί έριον ομίχλην ωσεί σποδόν πάσσοντος 17 βάλλοντος κρύσταλλον αυτού ωσεί ψωμούς κατά πρόσωπον ψύχους αυτού τις υποστήσεται 18 εξαποστελεί τον λόγον αυτού και τήξει αυτά πνεύσει το πνεύμα αυτού και ρυήσεται ύδατα 19 ο απαγγέλλων το λόγιον αυτού τω Ιακώβ δικαιώματα και κρίματα αυτού τω Ισραήλ 20 ουκ εποίησεν ούτως παντί έθνει και τα κρίματα αυτού ουκ εδήλωσεν αυτοίς
Copyright information for ABPGRK