Psalms 148

PSALM 148

Let the Heavens and Earth Praise The LORD

αλληλούϊα Αγγαίου και Ζαχαρίου

αινείτε τον κύριον εκ των ουρανών αινείτε αυτόν εν τοις υψίστοις αινείτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού αινείτε αυτόν πάσαι αι δυνάμεις αυτού αινείτε αυτόν ήλιος και σελήνην αινείτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως αινείτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το ύδωρ το υπεράνω των ουρανών αινεσάτωσαν το όνομα κυρίου ότι αυτός είπε και εγενήθησαν αυτός ενετείλατο και εκτίσθησαν έστησεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσεται αινείτε τον κύριον εκ της γης δράκοντες και πάσαι άβυσσοι πυρ χάλαζα χιών κρύσταλλος πνεύμα καταιγίδος τα ποιούντα τον λόγον αυτού τα όρη και πάντες βουνοί ξύλα καρποφόρα και πάσαι κέδροι 10 τα θηρία και πάντα τα κτήνη ερπετά και πετεινά πτερωτά 11 βασιλείς της γης και πάντες λαοί άρχοντες και πάντες κρίται γης 12 νεανίσκοι και παρθένοι πρεσβύτεροι μετά νεωτέρων 13 αινεσάτωσαν το όνομα κυρίου ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνου η εξομολόγησις αυτού επί γης και ουρανού 14 και υψώσει κέρας λαού αυτού ύμνος πάσι τοις οσίοις αυτού τοις υιοίς Ισραήλ λαώ εγγίζοντι αυτώ
Copyright information for ABPGRK