Psalms 148

PSALM 148

Let the Heavens and Earth Praise The LORD

αλληλούϊα Αγγαίου και Ζαχαρίου

1αινείτε τον κύριον εκ των ουρανών αινείτε αυτόν εν τοις υψίστοις 2αινείτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού αινείτε αυτόν πάσαι αι δυνάμεις αυτού 3αινείτε αυτόν ήλιος και σελήνην αινείτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως 4αινείτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το ύδωρ το υπεράνω των ουρανών 5αινεσάτωσαν το όνομα κυρίου ότι αυτός είπε και εγενήθησαν αυτός ενετείλατο και εκτίσθησαν 6έστησεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσεται 7αινείτε τον κύριον εκ της γης δράκοντες και πάσαι άβυσσοι 8πυρ χάλαζα χιών κρύσταλλος πνεύμα καταιγίδος τα ποιούντα τον λόγον αυτού 9τα όρη και πάντες βουνοί ξύλα καρποφόρα και πάσαι κέδροι 10τα θηρία και πάντα τα κτήνη ερπετά και πετεινά πτερωτά 11βασιλείς της γης και πάντες λαοί άρχοντες και πάντες κρίται γης 12νεανίσκοι και παρθένοι πρεσβύτεροι μετά νεωτέρων 13αινεσάτωσαν το όνομα κυρίου ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνου η εξομολόγησις αυτού επί γης και ουρανού 14και υψώσει κέρας λαού αυτού ύμνος πάσι τοις οσίοις αυτού τοις υιοίς Ισραήλ λαώ εγγίζοντι αυτώ
Copyright information for ABPGRK