Psalms 150

PSALM 150

Let All with Breath Praise The LORD

αλληλούϊα

αινείτε τον θεόν εν τοις αγίοις αυτού αινείτε αυτόν εν στερεώματι δυνάμεως αυτού αινείτε αυτόν επί ταις δυναστείαις αυτού αινείτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλωσύνης αυτού αινείτε αυτόν εν ήχω σάλπιγγος αινείτε αυτόν εν ψαλτηρίω και κιθάρα αινείτε αυτόν εν τυμπάνω και χορώ αινείτε αυτόν εν χορδαίς και οργάνω αινείτε αυτόν εν κυμβάλοις ευήχοις αινείτε αυτόν εν κυμβάλοις αλαλαγμού πάσα πνοή αινεσάτω τον κύριον
Copyright information for ABPGRK