Psalms 19

PSALM 19

The Heavens Describe the Glory of God

εις το τέλος ψαλμός τω Δαυίδ

οι ουρανοί διήγουνται δόξαν θεού ποίησιν δε χειρών αυτού αναγγέλλει το στερέωμα ημέρα τη ημέρα ερεύγεται ρήμα και νυξ νυκτί αναγγέλλει γνώσιν ουκ εισί λαλιαί ουδέ λόγοι ων ουχί ακούονται αι φωναί αυτών εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγγος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών εν τω ηλίω έθετο το σκήνωμα αυτού και αυτός ως νυμφίος εκπορευόμενος εκ παστού αυτού αγαλλιάσεται ως γίγας δραμείν οδόν απ΄ άκρου του ουρανού η έξοδος αυτού και το κατάντημα αυτού έως άκρου του ουρανού και ουκ έστιν ος αποκρυβήσεται της θέρμης αυτού ο νόμος του κυρίου άμωμος επιστρέφων ψυχάς η μαρτύρια κυρίου πιστή σοφίζουσα νήπια τα δικαιώματα κυρίου ευθέα ευφραίνοντα καρδίαν η εντολή κυρίου τηλαυγής φωτίζουσα οφθαλμούς ο φόβος κυρίου αγνός διαμένων εις αιώνα αιώνος τα κρίματα κυρίου αληθινά δεδικαιωμένα επί το αυτό 10 επιθυμητά υπέρ χρυσίον και λίθον τίμιον πολύν και γλυκύτερα υπέρ μέλι και κηρίον 11 και γαρ ο δούλός σου φυλάσσει αυτά εν τω φυλάσσειν αυτά ανταπόδοσις πολλή 12 παραπτώματα τις συνήσει εκ των κρυφίων μου κάθαρισόν με 13 και από αλλοτρίων φείσαι του δούλου σου εάν μη μου κατακυριεύσωσι τότε άμωμος έσομαι και καθαρισθήσομαι από αμαρτίας μεγάλης 14 και έσονται εις ευδοκίαν το λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας μου ενώπιόν σου διαπαντός κύριε βοηθέ μου και λυτρωτά μου
Copyright information for ABPGRK